скрыть меню

Можливості сучасних симбіотиків у профілактиці алергічних захворювань у новонароджених дітей

страницы: 80-81

Шарікадзе О.В.,
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра педіатрії № 1

Possibilities of modern symbiotics in prevention of аllergic diseases in children of newborn children

Sharikadze O.V.,
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Department of Pediatrics № 1

Сучасними дослідженнями доведено, що становлення і розвиток мікробіоти кишківника починається ще у плода. Дуже цікавим напрямом стає вивчення впливу симбіотиків на показники цитокінової активності безпосередньо у травному тракті та визначення впливу цих змін на розвиток алергічних захворювань. Тому метою нашого дослідження стало вивчення можливого впливу симбіотика на рівень активності цитокінів у передчасно народжених новонароджених таоцінка контролю розвитку харчової алергії, пов’язаної з білками коров’ячого молока.

На кафедрі педіатрії №1 НМАПО імені П. Л. Шупика було обстежено 78 дітей віком від 1 до 4 міс, які народилися у термін з 28й по 37й тиждень гестації від здорових матерів і від жінок з алергічною патологією. Обстежені діти були розподілені на чотири групи, дві з яких отримували симбіотичну харчову добавку, а дві інші – не отримували. Дітям призначався комерційний симбіотик Preema (саше). Лікування тривало протягом місяця зконтролем показників кожні 4 тиж. Була визначена висока концентрація фекального фактора некрозу пухлинα (TNFα) у всіх групах до початку лікування, але після його проведення були визначені достовірні (p≤ 0,01) розбіжності між групами пацієнтів, які отримували симбіотик, та групами дітей, у яких симбіотик не використовувався.

При проведенні дослідження у передчасно народжених дітей привертає увагу факт, що в дітей 1ї та 3ї групи, де матері мали обтяжений алергологічний анамнез, показники інтерлейкіну10 (IL10) були нижчими у порівнянні з групами дітей, народжених від здорових матерів. Таким чином, додавання симбіотиків до комплексної терапії призводить до зміщення цитокінового балансу в бік Th1відповіді за рахунок зниження у копрофільтраті показників TNFα та активації IL10. Тому використання упередчасно народжених дітей харчової добавки, яка містить 1 млрд життєздатних мікроінкапсульованих бактерій Lactobacillus rhamnosus GG, у комплексі з фруктоолігосахаридами сприяє зменшенню частоти та інтенсивності проявів харчової алергії, пов’язаної з білками коров’ячого молока.

Наш журнал
в соцсетях: