скрыть меню

Підходи до лікування дітей з хронічною ВЕБ-інфекцією для посилення ефективності імунної відповіді на вакцинацію проти кору

страницы: 70

Волянський А.Ю., Смелянська М.В., Кучма М.В., Перемот С.Д., Кашпур Н.В.,
ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України», Харків

Treatment of children with chronic EBV-infection to enhance the effectiveness of the immune response to vaccination against measles

Volyansky A.Y., Smelyanska M.V., Kuchma M.V., Peremot S.D., Kashpur N.V.,
SE «Institute of Microbiology and Immunology, І. І. Mechnikova NAMS of Ukraine», Kharkiv

Мета роботи– порівняти ефективність вакцинації проти кору дітей з хронічною вірус Ебштейна–Барр (ВЕБ) інфекцією (ХВЕБІ) на тлі комплексної передвакцинальної терапії з дітьми, яким лікування не проводили.

Матеріали та методи. Досліджено 63 дитини віком 6–7 років з ХВЕБІ, у яких упродовж більш ніж 6 міс спостерігалося підвищення IgG до ядерного та ранніх антигенів ВЕБ та було виявлено ДНК ВЕБ в крові та слині. Визначення IgG до антигенів ВЕБ та збудника кору проводили методом імуноферментного аналізу (ІФА; на приладі LisaScan за допомогою тестсистем Ridascreen), ДНК ВЕБ – методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Імунізація дітей здійснювалась вакциною «Пріорикс».

Результати. В усіх дітей до ревакцинації були знижені рівні IgG до кору. 33 дітям з ХВЕБІ (1ша група) за 1 міс до вакцинації впродовж 30 днів призначали цитруліну малат по 1 г, протефлазід по 9 крапель двічі на день та Віферон 500 000 МО двічі на день 10 днів ректально; 30 дітям (2га група) – лікування перед вакцинацією не проводили. Встановлено, що через 1 міс та через 1 рік після вакцинації проти кору у дітей 1ї групи спостерігається більш ефективна та довготривала гуморальна імунна відповідь (див. таблицю).

Таблиця. Рівні IgG проти кору у дітей з ХВЕБІ після щеплення вакциною Пріорикс

Групи

Час, після вакцинації

Число дітей, %

Рівні IgG (МО/мл)

< 0,20

0,21–0,40

0,41–0,60

0,61–1,00

1,01–1,50

1,51–2,00

1 (n=33)

Через 1 міс

9,0%

12,1%

21,2%

42,4%

15,2%

Через 1 рік

3,0%

12,1%

24,2%

39,4%

15,2%

6,0%

2 (n=30)

Через 1 міс

6,6%

26,4%

39,6%

16,5%

9,9%

Через 1 рік

9,9%

46,2%

13,2%

27,4%

3,3%

Наш журнал
в соцсетях: