скрыть меню

Роль бактеріальної інфекції в перебігу алергічного риніту

страницы: 66

Бездітко Т.В., Волкова Н.С.,
Харківський національний медичний університет, Обласний клінічний диспансер радіоційного захисту населення

The function of bacterial infection in course of the allergic rhinitis

Bezditko T.V., Volkova N.S.,
Kharkiv National Medical University,Regional Clinical Dispensary of Radiation Protection of Population

Мета. Провести аналіз мікрофлори верхніх дихальних шляхів у хворих на цілорічний алергічний риніт (ЦАР) середньотяжкого перебігу.

Матеріали та методи. Проведено проспективне мікробіологічне дослідження мікрофлори респіраторного тракту верхніх дихальних шляхів у 98 хворих віком від 25 до 69 років здіагнозом ЦАР. Всі хворі були направлені до алерголога лікарем отоларингологом після виключення іншої патології. Ідентифікацію ізолятів та імунологічне дослідження проводили в лабораторіях ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І.Мечнікова» НАМН України.

Результати. Отримано штами мікроорганізмів: Streptococcus viridans – у 69 (67,62%) пацієнтів, Staphylococcus aureus – 20 (20,41%), Streptococcus pyogenes – 7 (7,14%), Haemophilus spp. – 6 (6,12%). У всіх хворих наЦАР спостерігалось зниження вмісту Тлімфоцитів за рахунок зменшення числа імунорегуляторних субпопуляцій Тлімфоцитів (Тхелперів і Тсупресорів) відносно норми (р<0,05). При аналізі рівня циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) відмічено підвищення їх концентрації (р<0,05) відносно норми. У 63 (64,29%) пацієнтів виявлено підвищення загального рівня IgE, що в середньому становило 189,5±12,25 МО/мл.

Висновки. Призначення лікування хворим на ЦАР необхідно проводити з урахуванням, крім обов’язкових досліджень на алергію, результатів дослідження бактеріальної мікрофлори верхніх дихальних шляхів івизначення чутливості до антимікробної терапії.

Наш журнал
в соцсетях: