скрыть меню

Фракталкін як маркер тяжкості атопічного дерматиту у дітей раннього віку

страницы: 72-73

Клименко В.А., Ащеулов О.М.,
Харківський національний медичний університет

Fractalkine as a severity marker of atopic dermatitis in infants and toddlers

Klymenko V.A., Ashcheulov O.M.,
Kharkiv National Medical University

Атопічний дерматит (АД) є хронічним запальним захворюванням шкіри, його поширеність у дітей становить близько 20%. Основним напрямом наукового пошуку при вивченні АД на сучасному етапі є дослідження медіаторів алергічного запалення, одним з котрих є фракталкін.

Мета дослідження: покращення якості медичної допомоги дітям, хворим на АД, шляхом уточнення патогенетичної ролі фракталкіну. Завдання: визначити взаємозв’язок між рівнем фракталкіну та клінічними ознаками АД.

Матеріали та методи. Робота виконувалась на базі відділення дітей молодшого віку Обласного дитячого алергоцентру та консультативної поліклініки КЗОЗ «ОДКЛ № 1». У дослідженні брали участь 60 дітей основної групи з клінічними проявами АД у період загострення хвороби та 16 здорових дітей без хронічних захворювань (контрольна група).

Результати. Обстежено 60 дітей, серед них було 38 (63%) хлопчиків та 22 (37%) дівчинки. За віком діти були розділені наступним чином: від 1 міс до 1 року – 19 (32%), від 1 до 2 років – 25 (41%) та від 2 до3 років – 16 (27%). Усі діти страждали на АД та були розподілені за тяжкістю (в залежності від індексу SCORAD): діти з легким ступенем тяжкості – 16 (27%), середнім ступенем – 21 (35%) та з тяжкими проявами – 23 (38%). У результаті дослідження встановлено зв’язок між тяжкістю клінічних проявів АД та рівнем фракталкіну у сироватці крові. Так, у дітей зусіма формами тяжкості АД рівень фракталкіну був вірогідно вищим (p< 0,05), ніж у групі контролю (4,29 [3,52; 5,27]): при легкому ступені тяжкості – 8,55 [6,11; 10,79], при середньому – 10,97 [5,61; 14,01], при тяжких проявах – 12,53 [9,01; 16,68]. Враховуючи наявність достовірної різниці (p< 0,05) рівнів фракталкіну при легкому та тяжкому перебігах АД, розраховані кореляційні зв’язки з основними показниками, що характеризують клінічний перебіг АД. Незважаючи на те що всі показники мали прямий зв’язок, достовірно значимими були показники, які насамперед відображають гостроту процесу, а саме: загальний показник SCORAD (r=0,271; p=0,007), сумарна інтенсивність морфологічних проявів (r=0,235; p=0,011), еритема (r=0,258; p=0,016).

Висновки. Рівень фракталкіну у сироватці крові вірогідно підвищений при всіх формах тяжкості АД та вірогідно корелює з загальною оцінкою тяжкості АД за шкалою SCORAD, інтенсивністю еритеми, екскоріацій, свербежу та порушень сну. Фракталкін може використовуватися як об’єктивний маркер тяжкості гострої фази АД.

Наш журнал
в соцсетях: