скрыть меню

Цетиризин в лікуванні кропив’янки: переваги та перспективи застосування

страницы: 64

Бабаджан В.Д., Кравчун П.Г., Єрмак О.С.,
Харківський національний медичний університет

Cetriizine in treatment of urticaria: benefits and prospects of application

Babadzhan V.D., Kravchun P.G., Yermak O.S.,
Kharkiv National Medical University

У патогенезі кропив’янки беруть участь не лише опасисті клітини та гістамін, а й інші медіатори. Автоімунні механізми можуть мати значення у розвитку хронічної кропив’янки: встановлено наявність антитіл до IgG (35–40% пацієнтів) і до IgE (5–10% пацієнтів), які взаємодіють з IgEрецепторами і потенціюють вивільнення гістаміну і медіаторів запалення. При мононуклеарному типі клітинних реакцій при кропив’янці спостерігається переважно лімфоцитарна інфільтрація шкіри, яка супроводжується експресією HLADRантигену і вивільненням гістаміну зі стовбурових клітин. При цьому вплив алергенів на шкіру сенсибілізованих пацієнтів призводить до швидкого (протягом 24 год) розвитку пухирів і гіперемії. При еозинофільному і нейтрофільному типах клітинної реакції за типом васкуліту уртикарії з’являються більш відстрочено (через 24–48 год) як пізня фаза реакції і супроводжуються експресією Еселектину, ICAM1 (intracellular adhesion molecule1), VCAM1 (vascular cell adhesion molecule1) в результаті міграції запальних клітин в епідермальний і дермальний шари шкіри.

Встановлено, що цетиризин крім основного антигістамінного ефекту має додаткові антиалергічний і протизапальний ефекти: надає мембраностабілізуючу дію на опасисті клітини і базофіли; гальмує синтез хемокінів і цитокінів (лейкотрієну С4, простагландину D2, інтерлейкінів3, 4, 8, 13, фактора некрозу пухлини, гранулоцитарномакрофагального колонієстимулюючого фактора, хемокінів типу RANTES) опасистими клітинами і базофілами; інгібує підвищення проникності епітеліальних клітин; утворення супероксидного радикалу активованими поліморфноядерними нейтрофілами і експресію молекул адгезії Р, Еселектину і ICAM1, а також індуковане еозинофілами виділення ICAM1 і інших медіаторів запалення; IgEзалежне виділення гістаміну, лейкотрієну С4, простагландину D2. Цетиризин (цетрин) має переваги перед іншими антигістамінами в придушенні індукованої шкірної реакції завдяки додатковим антиалергійним властивостям і дії на пізні фази реакції. Так, в дослідженні з алергеніндукованим шкірним тестом ефект придушення цетиризином міграції еозинофілів, базофілів і нейтрофілів у шкіру досягав 70%.

Таким чином, цетиризин крім основної дії на Н1рецептори має суттєві додаткові протиалергічні та протизапальні ефекти (придушення міграції еозинофілів і нейтрофілів у шкіру), що обумовлює його високу ефективність і переваги в лікуванні гострої та хронічної кропив’янки.

Наш журнал
в соцсетях: