скрыть меню

Cенсибілізація до пилку дерев у дітей з респіраторними алергозами

страницы: 79

Серветник А.В., Адарюкова Л.М.,
Харківський національний медичний університет

Sensitization to tree’s pollen in children with allergic diseases of respiratory tract

Servetnik A.V., Adarukova L.M.,
Kharkiv National Medical University

Сенсибілізація до пилкових алергенів характеризується вираженими регіональними особливостями: вона залежить від кліматогеографічних умов, видового спектра рослин, що зростають на території, де проживає хворий, тривалості палінації представників флори, регіональних традицій харчування та національних генетичних відмінностей. Весняний період полінозів (з середини квітня до кінця травня) обумовлений сенсибілізацією до пилку дерев. Дерева розділяють на 3 групи: Fagales – букоцвіті, Oleaceae – маслинові та Cupressaceae – кипарисові.

Метою дослідження було вивчення сенсибілізації до пилку анемофільних рослин у дітей, хворих на атопічну бронхіальну астму (БА) та сезонний алергічний риніт (АР), що проживають у Харківському регіоні, та виявлення найбільш значущих пилкових алергенів весняної хвилі палінації у розвитку сенсибілізації.

Методика. Для виявлення сенсибілізації проведено ретроспективний аналіз результатів шкірних приктестів 643 дітей віком 3–17 років.

Результати. Загалом сенсибілізацію до пилку дерев відзначено у 25,0–49,7% хворих, за низхідною – бузина, вільха, дуб, ліщина, тополя, береза, ясен, верба, липа, клен, волоський горіх, акація, каштан, граб, ялиця, сосна. Найбільш актуальними щодо етіологічних чинників весняної хвилі полінозів є пилок дерев порядку Букоцвітих, що містять мажорний алерген Bet v1: вільха (47,0%), дуб (42,8%), ліщина (41,2%), тополя (40,0%), береза (39,8%), верба (37,6%), липа (36,9%), клен (35,1%), волоський горіх (34,2%), каштан (29,8%), граб (29,4%).

Висновки. 1. Частота сенсибілізації до пилку дерев у дітей, що страждають на поліноз та мешкають у Харківському регіоні, знаходиться у діапазоні 25,0–49,7%. 2. В Харківському регіоні у дітей з атопічною БА та сезонним АР найбільш актуальними щодо етіологічних чинників весняної хвилі полінозів є пилок дерев порядку Букоцвітих (береза, дуб, вільха, граб, ліщина, бук, каштан).

Наш журнал
в соцсетях: