сховати меню

Вітаємо Сергія Вікторовича Зайкова з 60-річчям!

сторінки: 5

21 липня 2020 р. відомому вченому в галузі алергології та фтизіатрії, доктору медичних наук, професору Сергію Вікторовичу Зайкову виповниться 60 років.

kiai20_3_5_f.jpg

Д-р мед. наук, професор С. В. Зайков

Сергій Вікторович народився в м. Ленінград (нині Санкт-Петербург) у родині військового лікаря. Закінчивши середню школу в м. Вінниця, вступив на лікувальний факультет Вінницького медичного інституту імені М.І. Пирогова (нині Вінницький національний медичний університет iменi М. І. Пирогова), який закінчив з відзнакою у 1983 р. На кафедрі фтизіатрії цього ж інституту в 1983–1985 рр. навчався в клінічній ординатурі зі спеціальності «Фтизіатрія», а потім – в аспірантурі. В 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Імунотермістографія та хемілюмінометрія в комплексній діагностиці ексудативних плевритів» за спеціальностями «Фтизіатрія» і «Алергологія та імунологія».

З 1988 р. працював асистентом, а з 1994 р. – доцентом кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології Вінницького державного медичного університету iменi М. І. Пирогова. В 1995 р. захистив докторську дисертацію на тему «Біофізичні методи дослідження у протитуберкульозних закладах» за спеціальностями «Фтизіатрія» і «Алергологія та імунологія», а в 2001 р. йому було присвоєно вчене звання професора.

До травня 2014 р. С. В. Зайков працював професором кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології Вінницького національного медичного університету iменi М. І. Пирогова, викладаючи фтизіатрію, клінічну імунологію та алергологію студентам 4-го та 6-го курсів. З 2014 р. почав працювати на посаді професора кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, клінічна база якої розташована в ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України».

На всьому своєму педагогічному шляхові Сергій Вікторович успішно готує кадри з фтизіатрії та пульмонології, займаючись упродовж майже 35 років спочатку зі студентами, а потім з лікарями-інтернами та слухачами курсів післядипломної освіти. При цьому він не забуває про наукову та лікарську діяльність.

Під керівництвом С. В. Зайкова і за його наукової підтримки захищені 13 кандидатських дисертаційних робіт з актуальних питань фтизіатрії, клінічної алергології та імунології, а натепер виконується ще 2 докторські дисертації. За результатами наукових досліджень ювіляром опубліковано понад 600 наукових праць, видано національний підручник з імунології, навчальний посібник з фтизіатрії для лікарів загальної практики/сімейної медицини, 5 монографій, 7 методичних рекомендацій, отримано 5 патентів та 3 авторських свідоцтва на винахід, створено більше як 25 раціоналізаторських пропозицій. Тільки за останні 6 років за результатами наукових досліджень виконано понад 200 доповідей на вітчизняних наукових форумах, а також 4 усних і 6 постерних доповідей, які представлені на закордонних форумах з проблем алергології та пульмонології.

Вже на посаді професора кафедри фтизіатрії і пульмонології С. В. Зайков займається діагностикою та лікуванням пацієнтів з алергічними захворюваннями, туберкульозом легень, неспецифічними хворобами органів дихання, імунодефіцитними станами з впровадженням нових методів їх діагностики та лікування. Також Сергій Вікторович брав активну участь у створенні національних настанов і протоколів з медикаментозної алергії, у тому числі анафілаксії, бронхіальної астми.

С. В. Зайков є членом Вченої ради та спеціалізованої Вченої ради з захисту докторських та кандидатських ди­сертацій за фахом «Фтизіатрія» ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», а також спеціалізованої Вченої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій за фахом «Внутрішні хвороби» при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Також він входить до складу редколегії журналів «Астма та алергія» (заступник головного редактора), «Інфузія і хіміотерапія», «Імунологія та алергологія: наука і практика», «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія». У 2019 р. С. В. Зайков був обраний президентом Асоціації алергологів України, де має можливість реалізувати ще й власні організаторські здібності.

За цим коротким переліком фактів приховується життя здібного та відданого своїй професії педагога, клініциста, вченого, організатора, прекрасної за душевними якостями людини.

Сердечно вітаємо Сергія Вікторовича Зайкова з 60-річчям, зичимо йому міцного здоров’я, творчих успіхів, щастя та довгих років життя.

Колектив кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,
колектив
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України»,
правління
Асоціації алергологів України, редакційна колегія журналу «Астма та алергія».

Редакція журналу «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» приєднується до привітань!

Наш журнал
у соцмережах: