сховати меню

Про журнал

Журнал Клінічна іммунологія. Алергологія. Інфектологія:

Наш журнал – це міждисциплінарне видання для лікарів-практиків. Його метою є своєчасне надання актуальної інформації про сучасні досягнення в таких галузях медицини, як імунологія, алергологія, інфектологія, що стрімко розвиваються, а також висвітлення питань суміжних спеціальностей – отоларингології, ревматології, онкології тощо. Це дає змогу читачам завжди бути поінформованими щодо новин медицини як у країні, так і поза її межами.


Журнал заснований
у вересні 2005 р.
Періодичність
8 разів на рік + спеціальні випуски + збірник клінічних рекомендацій
Загальний наклад
10 000
Мови видання
українська, російська
ISSN (print)
2411-2852
ISSN (online)
Передплатний індекс за каталогом «Укрпошти»
94977
Засновник
Ігор Іванченко
Видавець
ТОВ «Медичний журнал «Клінічна іммунологія. Алергологія. Інфектологія»
Генеральний директор
Анастасія Чаплиженко
Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 15651-4123ПР від 03.09.2009 р.

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи поглядів автора. За достовірність фактів, цитат, імен та інших відомостей відповідають автори. Редакція залишає за собою право редагувати та скорочувати надані матеріали.

Матеріали з позначкою «Р» публікуються на правах реклами. Позначка «Р» використовується для публікацій рекламного характеру, які містять інформацію про медичні лабораторії, послуги медичних клінік, медичну апаратуру тощо, а також про лікарські засоби, які не внесені до переліку заборонених для рекламування.
Публікації з позначкою «I» містять інформацію про лікарські засоби і призначені для медичних і фармацевтичних працівників.

Правовий режим інформації, викладеної в цьому виданні або наданої для розповсюдження на спеціалізованих заходах з медичної тематики, в першу чергу визначається Законом України від 04.04.1996 № 123/96-ВР «Про лікарські засоби». Відповідальність за зміст рекламних та інформаційних матеріалів несуть особи, які подали зазначені матеріали для їх розміщення у виданні.

Повне або часткове відтворення та роз­множення в будь-який спосіб матеріалів, опублікованих у цьому виданні, допускається тільки з письмового дозволу редакції та з посиланням на джерело.

Рукописи не повертаються і не рецензуються.


Імунологія, алергологія:
Бережна Н.М.
Інститут експериментальної патології, онкології та радіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
Гришило П.В.
Інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського**
Дранник Г.М.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця*, Інститут урології**
Зайков С.В.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика*
Казмірчук В.Є.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця*
Кузнецова Л.В.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика*
Лісяний М.І.
Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова**
Мельников О.Ф.
Інститут оториноларингології ім. О.С. Коломійченка**
Пухлик Б.М.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова*
Чоп’як В.В.
Львівський національний медичнийуніверситет ім. Данила Галицького*

 

Інфекційні хвороби:

 

Андрейчин М.А.
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського*
Возіанова Ж.І.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця*
Малий В.П.
Харківська медична академія післядипломної освіти*

 

Дерматовенерологія:

 

Андрашко Ю.В.
Ужгородський національний університет МОН України
Коган Б.Г.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця*
Калюжна Л.Д.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика*
Кутасевич Я.Ф.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»**
Літус О.І.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика*
Мавров Г.І.
Інститут дерматології та венерології**
Степаненко В.І.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця*

 

Педіатрія:

 

Крамарев С.О.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця*
Марушко Ю.В.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця*
Охотнікова О.М.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика*
Третьякова О.С.
Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського*
Чернишова Л.І.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика*

 

Внутрішні хвороби:

 

Березняков І.Г.
Харківська медична академія післядипломної освіти*
Іванов Д.Д.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика*
Кравчун П.Г.
Харківський національний медичний університет*
Мостовий Ю.М.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова*
Перцева Т.О.
Дніпропетровська державна медична академія*
Фещенко Ю.І.
Інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського**
Ходош Е.М.
Харківська медична академія післядипломної освіти*
Яшина Л.О.
Інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського**

 

Оториноларингологія:

 

Заболотний Д.І.
Інститут оториноларингології ім. О.С. Коломійченка**
Мітін Ю.В.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця*
Попович В.І.
Івано­Франківський національний медичний університет*

 

Ревматологія:

 

Шуба Н.М.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика*
Яременко О.Б.
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця*

*установа МОЗ України, **установа АМН України


Шеф-редактор
Анна Артюх
Медичний редактор
Євгенія Канівець
Літературний редактор / коректор
Олена Білоконь
Дизайн / верстка
Тамара Музика

Відділ передплати
вул. Світлицького, 35, м. Київ, 04123
Тел./факс: (044) 364-40-28
e-mail:

ТОВ «Медичний журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія»

код ЄДРПОУ
38391854
р/р
UA 463510050000026003636466100
в АТ «УкрСиббанк», м. Київ
МФО
351005