сховати меню

Коригування імунних порушень при експериментальному атопічному дерматиті клітинами фетальної печінки

сторінки: 76

Леонова Л.А., Останков М.В., Бондарович М.О., Гаєвська Ю.О., Останкова Л.В., Гольцев А.М.,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

Corecting of immune disturbances in experimental atopic dermatitis by fеtal liver cells

Leonova L.A., Ostankov M.V., Bonodarovich M.O., Gaevskaya Yu.O., Ostankova L.V., Goltsev A.M.,
Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv

За даними Всесвітньої алергологічної організації, частота алергійних захворювань у світі за останні 10 років зросла вдвічі. Атопічний дерматит (АД) – один з найчастіших проявів алергії. У механізмах патогенезу і розвитку АД важливу роль відіграють імунні порушення. У зв’язку з цим перспективними залишаються вивчення особливостей імунних порушень при розвитку АД, а також розробка івдосконалення нових сучасних методів лікування цієї патології.

Мета роботи– оцінка впливу кріоконсервованих клітин фетальної печінки на показники імунологічного статусу щурів з АД.

Матеріали та методи. Були обстежені 6місячні щури лінії Вістар масою 180–200г. Ініціювали АД шляхом втирання у шкіру спини (3х3 см2) 5% спиртовоацетонового розчину динітрохлорбензолу протягом 21 доби. Щури були розподілені на групи: 1ша – здорові (контроль); 2га – з АД; 3тя – з АД + преднізолон; 4та –з АД + кКФП по 0,5 мл, 5х106 клітин. Імунологічне обстеження охоплювало оцінку показників клітинної та гуморальної ланок імунітету з визначенням концентрації субпопуляцій лімфоцитів (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19) методом проточної цитофлуориметрії, сироваткових імуноглобулінів (IgA, IgE, IgG), показників цитокінового статусу – інтерлейкінів (IЛ2, IЛ4, IЛ6, IЛ10), інтерферонуγ (IФНγ) методом імуноферментного аналізу.

Результати. Порушення клітинної ланки імунітету у щурів з АД було пов’язано з дисбалансом між окремими субпопуляціями лімфоцитів. Лікування із застосуванням кКФП супроводжувалося зростанням загальної кількості Тлімфоцитів зі зменшенням кількості Тхелперів та підвищенням кількості Тсупресорів, відповідним зниженням імунорегуляторного індексу, а також зниженням кількості Вклітин та натуральних кілерів з 7ї доби. У щурів, яких лікували у такий спосіб, відмічалось зростання рівня IЛ2, зниження– IЛ4, IЛ6, IЛ10 та IФНγ. Аналіз показників гуморальної ланки імунітету у щурів з АД після лікування виявив тенденцію до підвищення рівня сироваткового IgA зі зниженням концентрації сироваткових IgЕ та IgG.

Висновок. Доведена доцільність використання кКФП як коректора функції імуної системи під час лікування експериментального АД.

Наш журнал
у соцмережах: