сховати меню

Резолюція наукового симпозіуму з міжнародною участю «Різдвяні читання: харчова алергія – проблема XXI століття»

сторінки: 6

Науковий симпозіум з міжнародною участю був проведений Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького 2–4 грудня 2015 р. у Львові. Захід внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2015 р.» МОЗ та НАМН України.

1. Створити експертну раду та робочу групу з розробки нормативно-правових актів з питань, що регламентують удосконалення системи надання алергологічної та імунологічної допомоги населенню України.

2. Привести у відповідність спеціальності «Алергологія», «Клінічна імунологія», «Імунологія», «Лабораторна імунологія» згідно з європейськими стандартами перелік спеціальностей та внести відповідні зміни до класифікатора професій, затвердити відповідні кваліфікаційні вимоги.

3. Порушити клопотання перед органами місцевого самоврядування щодо організації (реорганізації) спеціалізованих центрів алергології та клінічної імунології з метою раціонального використання ресурсів з метою оптимізації ліжкового фонду.

4. Провести підготовку до створення національного реєстру алергологічних та імунологічних хворих.

5. Продовжити роботу та подати на затвердження до МОЗ України проекти наказів з реєстрації медико-технологічних документів за темами:

 • атопічний дерматит;
 • специфічна імунодіагностика та імунотерапія;
 • харчова алергія; алергія до білків коров’ячого молока;
 • первинний імунодефіцит мієлопероксидази.

6. Створити та затвердити мультидисциплінарні робочі групи з розробки наказів з реєстрації медико-технологічних документів за темами:

 • алергічний риніт;
 • імунодефіцитні порушення, пов’язані з герпетичними інфекціями;
 • первинний імунодефіцит IgА.

7. Переглянути та удосконалити додипломну та післядипломну підготовку:

 • З основ імунології та алергології для студентів, сімейних лікарів, лікарів-терапевтів, акушерів-гінекологів, стоматологів та лікарів інших спеціальностей у рамках циклів спеціалізації, ПАЦ, ТУ.
 • Сприяти проходженню курсів спеціалізації з клінічної імунології для лікарів-алергологів та алергології – для лікарів-клінічних імунологів.
 • Переглянути оцінку балів у системі самопідготовки (відповідно до наказу МОЗ № 484) при проведенні атестації за проходження майстер-класів, міжнародних шкіл, закордонних стажувань.
 • Залучити до складу регіональних атестаційних комісій з атестації лікарів терапевтичного, акушерсько-гінекологічного, стоматологічного, педіатричного профілів лікарів-алергологів та імунологів.

8. Організувати та провести комісійні перевірки стану надання алергологічної та імунологічної допомоги в Київській, Закарпатській і Харківській областях.

9. Посилити координаційну роль Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації серед фахових та обласних осередків.

10. Створити організаційний комітет з підготовки та проведення ІІІ Національного конгресу з алергології та імунології з 18 по 21 жовтня 2016 р. в Києві.

11. Винести на обговорення конгресу концепцію та проект Державної програми з діагностики та лікування алергологічних та імунологічних захворювань.

 

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2015 Рік

Зміст випуску 9-10 (88-89), 2015

 1. О.С. Толох, Н.Д. Рудницька, У.Б. Чуловська та ін.

 2. О.К. Яковенко, Т.Л. Яковенко

 3. С.В. Зайков

 4. А.М. Гаврилюк

 5. Т.Р. Уманець, О.Г. Шадрін, В.А. Клименко та ін.

Зміст випуску 8 (87), 2015

 1. Л.Д. Калюжная

 2. Л.В. Гречанская

 3. Р.Ф. Айзятулов

 4. В.В. Николов

 5. В.А. Савоськина

 6. Я.Ф. Кутасевич, И.А. Олейник, И.А. Маштакова

 7. Л.Д. Калюжная, Е.А. Бардова, Л.В. Гречанская

 8. В.А. Савоськина

 9. Л.Д. Калюжная

 10. В.А. Савоськина, Н.В. Гуцу

 11. Л.Д. Калюжная, А.В. Петренко

 12. Е.М. Солошенко, О.М. Стулій, Н.О. Чікіна та ін.

Зміст випуску 2 (81), 2015

Зміст випуску 3, 2015

 1. О.М. Охотнікова

 2. Э.M. Ходош, В.С. Крутько, П.И. Потейко

 3. Е.А. Ошлянская

 4. Е.В. Поночевная

 5. С.В. Зайков

 6. П.В. Гришило, А.П. Гришило

 7. Е.В. Шарикадзе

 8. А.П. Гришило

 9. Huiping Li, Guojun He, Haiqing Chu et al.

 10. S.T. Holgate et al.

Зміст випуску 2, 2015

Зміст випуску 1, 2015

Випуски поточного року

Зміст випуску 3-4 (124-125), 2020

 1. Д.В. Мальцев

 2. Б.М. Пухлик

 3. В. Зайков, П. В. Гришило, А. П. Гришило

 4. A. G. Corsico, S. Leonardi, . A. Licari et al.

 5. О. С. Бильченко, Т. С. Оспанова, В. А. Савоськина, Е. А. Красовская, О. В. Веремеенко

 6. M. Levin, I.J. Ansotegui, . J. Bernstein et al.

 7. A. Bedard, X. Basagana, . J.M. Anto et al.

 8. Г. Є. Ананьїна, І. П. Висеканцев, О. С. Онасенко, Л. В. Степанюк, В. Л. Пономарьова

Зміст випуску 2 (123), 2020

 1. И. П. Кайдашев

 2. С.В. Зайков, П. В. Гришило, А. П. Гришило

 3. К. Ю. Гашинова

 4. С.О. Зубченко, С.Д. Юр’єв, С.Д. Юр’єв

 5. С.Д. Юр’єв

 6. А.Є. Богомолов

 7. Jean Bousqueta, Holger J. Schunemann, Akdis Togias et al.

Зміст випуску 1 (122), 2020

 1. О. А. Ошлянська, Т. Г. Надточій, М. Ф. Денисова, Л. І. Омельченко, Л. Ф. Слєпова, Н.М. Музика, А. Г. Арцимович

 2. Ю.В. Шукліна

 3. Yu Chen, Qianyun Liu, Deyin Guo

 4. Carlo Caffarelli, Francesco Paravati, Maya El Hachem et al.

 5. M. Lauriello, P. Muzi, L. Di Rienzo et al.