скрыть меню

Резолюція наукового симпозіуму з міжнародною участю «Різдвяні читання: харчова алергія – проблема XXI століття»

страницы: 6

Науковий симпозіум з міжнародною участю був проведений Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького 2–4 грудня 2015 р. у Львові. Захід внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2015 р.» МОЗ та НАМН України.

1. Створити експертну раду та робочу групу з розробки нормативно-правових актів з питань, що регламентують удосконалення системи надання алергологічної та імунологічної допомоги населенню України.

2. Привести у відповідність спеціальності «Алергологія», «Клінічна імунологія», «Імунологія», «Лабораторна імунологія» згідно з європейськими стандартами перелік спеціальностей та внести відповідні зміни до класифікатора професій, затвердити відповідні кваліфікаційні вимоги.

3. Порушити клопотання перед органами місцевого самоврядування щодо організації (реорганізації) спеціалізованих центрів алергології та клінічної імунології з метою раціонального використання ресурсів з метою оптимізації ліжкового фонду.

4. Провести підготовку до створення національного реєстру алергологічних та імунологічних хворих.

5. Продовжити роботу та подати на затвердження до МОЗ України проекти наказів з реєстрації медико-технологічних документів за темами:

 • атопічний дерматит;
 • специфічна імунодіагностика та імунотерапія;
 • харчова алергія; алергія до білків коров’ячого молока;
 • первинний імунодефіцит мієлопероксидази.

6. Створити та затвердити мультидисциплінарні робочі групи з розробки наказів з реєстрації медико-технологічних документів за темами:

 • алергічний риніт;
 • імунодефіцитні порушення, пов’язані з герпетичними інфекціями;
 • первинний імунодефіцит IgА.

7. Переглянути та удосконалити додипломну та післядипломну підготовку:

 • З основ імунології та алергології для студентів, сімейних лікарів, лікарів-терапевтів, акушерів-гінекологів, стоматологів та лікарів інших спеціальностей у рамках циклів спеціалізації, ПАЦ, ТУ.
 • Сприяти проходженню курсів спеціалізації з клінічної імунології для лікарів-алергологів та алергології – для лікарів-клінічних імунологів.
 • Переглянути оцінку балів у системі самопідготовки (відповідно до наказу МОЗ № 484) при проведенні атестації за проходження майстер-класів, міжнародних шкіл, закордонних стажувань.
 • Залучити до складу регіональних атестаційних комісій з атестації лікарів терапевтичного, акушерсько-гінекологічного, стоматологічного, педіатричного профілів лікарів-алергологів та імунологів.

8. Організувати та провести комісійні перевірки стану надання алергологічної та імунологічної допомоги в Київській, Закарпатській і Харківській областях.

9. Посилити координаційну роль Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації серед фахових та обласних осередків.

10. Створити організаційний комітет з підготовки та проведення ІІІ Національного конгресу з алергології та імунології з 18 по 21 жовтня 2016 р. в Києві.

11. Винести на обговорення конгресу концепцію та проект Державної програми з діагностики та лікування алергологічних та імунологічних захворювань.

 

Наш журнал
в соцсетях: