сховати меню

Презентація Асоціації фахівців у галузі нейроімунології, імунотерапії та нейрореабілітації

сторінки: 6

18 липня відбулась презентація та перше засідання новоствореної Асоціації фахівців у галузі нейроімунології, імунотерапії та нейрореабілітації. Метою її створення та ключовими завданнями є впровадження новітніх вітчизняних і світових досягнень нейроімунології в клінічну практику, участь у розробці нормативної бази (клінічні настанови), можливість самоосвіти лікарів за світовими стандартами, створення системи атестації фахівців у галузі нейроімунології відповідно до міжнародних вимог, здійснення міжнародної співпраці, сертифікація ліків, консолідація зусиль приватної та державної медицини в цьому напрямі та сприяння розвитку медичного туризму. Головні напрямки роботи асоціації та актуальність її заснування представив її голова – В.М. Стефанишин.

Наразі нейроімунологія є медичною галуззю з одним з найбільш стрімких темпів розвитку: постійно з’являються дані нових досліджень, у клінічну практику впроваджуються нові препарати. В Україні досі відмічається відставання в цій галузі. Наприклад, для лікування герпесвірусу людини 6-го та 7-го типів доведена ефективність трьох препаратів: фоскарнету, цидофовіру та артесунату. При цьому в нашій країні досі не зареєстровані жодні з цих ліків. За даними, які були оприлюднені на нещодавній міжнародній галузевій конференції, в Японії тільки серед дітей зареєстровано близько 600 випадків гострого енцефаліту, спричиненого 7-м типом вірусу герпесу людини. В Україні даних з епідеміології цієї інфекції немає, але можна припустити, що сотні людей залишаються без специфічного лікування.

Головні напрями діяльності новоствореної Асоціації полягатимуть в освітніх ініціативах (семінари, конференції, тренінги), підготовці законодавчих ініціатив (програми та настанови), розробці методичних рекомендацій, консультативній допомозі, онлайн-консиліумах.

Членство в асоціації надасть можливість брати участь у всіх заходах Асоціації з правом голосу, входити до складу робочих груп і комісій, розміщувати відомості про себе чи свій медичний заклад в інформаційних матеріалах Асоціації та публікаціях партнерських засобів масової інформації, бути включеним до співавторів наукових статей, отримувати пільгові умови для участі в міжнародних конференціях і форумах, отримувати бали за системою безперервного професійного розвитку, мати юридичну підтримку.

У рамках презентації також були представлені доповіді завіду­вача відділення субтенторіальної нейроонкології Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова, д-ра мед. наук, професора В.О. Федірко «Герпесвіруси в нейрохірургічній практиці. Синдром гіперактивної дисфункції черепних нервів» та завідувача лабораторії імунології та молекулярної біології НДІ ЕКМ НМУ ім. О. О. Богомольця, канд. мед. наук Д. В. Мальцева «Вісь мікробіота–кишківник–мозок».

Підготувала Тетяна Потехіна

Наш журнал
у соцмережах: