сховати меню

Київські дерматологічні дні 2016: весняний симпозіум

сторінки: 46-48

KIAI165_4649_KDD-150x150.jpg

Київські дерматологічні дні

Українська академія дерматовенерології (УАДВ) з року в рік продовжує освітницьку програму для лікарів-дерматовенерологів, допомагаючи вітчизняним спеціалістам успішно інтегруватись у міжнародний професійний світ. Навесні – 26–27 травня 2016 р. – в Києві, в приміщенні готелю «Братислава» відбувся Весняний симпозіум Київських дерматологічних днів (КДД) під патронатом УАДВ. Наукова програма заходу, як завжди, була насичена, динамічна та максимально наближена до потреб практикуючих лікарів згаданої спеціальності.

У перший день симпозіуму було проведено унікальний тематичний пре-курс, присвячений фундаментальним питанням фотодерматології – методу, якій стрімко розвивається в Україні та світі, що обумовлює його затребуваність і в зв’язку з цим – велику кількість професійних запитань. У рамках наукової програми «Фундаментальна фотодерматологія» свої доповіді представили професор, провідний науковий співробітник Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України С.О. Гуляр, який у своїй доповіді-лекції «УФ-випромінювання: фізичні властивості та біологічні ефекти» зупинився на базових наукових аспектах застосування УФ в медичній практиці.

KIAI165_4649_Hobzei-150x150.jpg

К.М. Хобзей

Доповідь провідного спеціаліста універсальної клініки «Євродерм» К.М. Хобзея «Фото­терапія в дерматології» можна було б назвати азбукою фотодерматології. Доповідач представив факти з історії та розвитку застосування методу в клінічній практиці, основні принципи дії, оснащення кабінетів фототерапії, особливості моніторингу за пацієнтами, правила ведення документації, вибір методу та спектру в кожній конкретній клінічній ситуації, найбільш поширені запитання пацієнтів при застосуванні фототерапії, а також як правильно визначати мінімальну еритемну дозу (МЕД), з чого починати терапію, тривалість курсів та їх частота, допустима кількість курсів фототерапії, особливості корекції дози УФ-терапії в процесі лікування, застосування фотосенсибілізаторів, організація роботи лікаря, який застосовує даний метод, нюанси комунікації з пацієнтами, основні помилки при проведенні лікування – ці та ще багато практичних запитань та проблем з власного досвіду було донесено до аудиторії пре-курсу. Для закріплення матеріалу та більшої наочності було застосовано інтерактивне навчання, в рамках якого наведено низку клінічних завдань, на які слухачі мали змогу індивідуально відповідати в інтерактивному режимі, що давало змогу спікерам за потреби зупинятися на тих чи тих аспектах детальніше.

KIAI165_4649_Gulyar-300x189.jpg

С.О. Гуляр, К.М. Хобзей, Б.В. Литвиненко

Другу половину доповіді К.М. Хобзея було присвячено окремим питанням фотодерматології – застосуванню методу при різних нозологіях (псоріазі, вітиліго, окремих клінічних ситуаціях при атопічному, себорейному дерматитах, лімфомах шкіри, екземі кистей рук тощо).

Продовжив пре-курс директор універсальної дерматологічної клініки «Євродерм» Б.В. Литви­ненко доповіддю, присвяченою канцерогенезу. Спікер представив історію питання, випадки меланоми, які вперше були описані, детально зупинився на механізмах канцерогенезу, його компонентах та їх взаємодії з імунною системою, а також на взаємозв’язку меланоми з УФ. Прозвучала цікава інформація щодо соляріїв та ризику розвитку меланом. Так, наприклад, у низці європейських країн існує заборона на національному рівні застосування соляріїв особам, яким не виповнилось 18 років. У Німеччині в карті соціального страхування ставлять відмітку, якщо людина відвідує солярій, що тягне за собою відмову від оплати послуг на лікування у випадку розвитку захворювання, яке могло бути асоційоване з його відвідуванням.

Також акцент було зроблено на те, що в світі стрімко розвивається і активно впроваджується в життя звичайних громадян превентивна дерматоонкологія, для ілюстрації чого було наведено низку прикладів – від створення великих конструкцій, які здатні забезпечити тінь у країнах зі спекотним кліматом, і носіння максимально закритого одягу жителями цих країн до освітницьких та професійних методів профілактики.

KIAI165_4649_Murzina-150x150.jpg

Е.О. Мурзіна

Доповідь доцента кафедри дерматовенерології НМАПО ім. П.Л. Шу­пика Е.О. Мурзіної була присвячена фотоіндуко­ваним дерматозам. До­по­відач зупинилась на класифікації фотодерматозів, умовах їх виникнення, клінічній характеристиці різноманітних видів та диференційній діагностиці, а також різниці між фотоалергічними та фото­токсичними реакціями. Особливу увагу приділено генетично-детермінованим дерматозам, пов’язаним з порушенням репарації ДНК, їх клінічним характеристикам та особливому місці серед усіх фотодерматозів. На завершення доповіді було висвітлено основні методи лікування та загальні питання курації хворих з фотоіндукованими дерматозами.

У рамках пре-курсу з фундаментальної фото­дерматології також було представлено низку ори­гі­нальних доповідей щодо сучасного фотозахисту (К.М. Хобзей, Б.В. Лит­виненко), аспектів фотостаріння (зав. відділення клініки «Євродерм» А.О. Ман­тула, дерматовенеро­лог клініки «Літус» І.О. Літус); фотопошкодження волосся (професор кафедри загальної і клінічної імунології та алергології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна О.С. Овчаренко).

Наукова програма другого дня заходу була поділена на секції, присвячені проблемам загальної дерматології, дерматоонкології, міждисциплінарним питанням в дерматології, та традиційний блок клінічних випадків з практики дерматолога. Свої оригінальні доповіді продемонстрували провідні вітчизняні фахівці-дерматовенерологи.

KIAI165_4649_Kadenko-300x189.jpg

О.А. Каденко, Л.Д. Калюжна

Так, відкрила наукову програму першого пленарного засідання професор кафедри дерматовенерології НМАПО ім. П.Л. Шупика Л.Д. Калюжна з аналізом віт­чизняних протоколів з акне, оглядом доказової бази щодо ефективності та безпеки застосування різноманітних методів лікування даної патології та розповіла про власні дослідження ефективності зовнішньої терапії акне як монопрепаратами, так і фіксованими комбінаціями.

Професор кафедри дерматовенерології НМАПО ім. П.Л. Шупика І.В. Свистунов зупинився на сучасних питаннях етіопатогенезу, клініки та лікування поверхневих мікозів, зробивши акцент на локальній терапії вищенаведених станів.

KIAI165_4649_Anfilova-150x150.jpg

М.Р. Анфілова

Доповідь професора кафедри дерматовенерології НМАПО ім. П.Л. Шупика С.В. Возіа­нової була присвячена запальним дерматозам, таким як розацеа, демодекоз, періоральний, себорейний дерматити, та огляду сучасної терапії зазначених захворювань.

Жваву дискусію викликала доповідь доцента кафедри шкірно-венеричних хвороб Вінницького національного університету ім. М.І. Пирогова М.Р. Анфілової, яка стосувалась сучасних можливостей системної кортикостероїдної терапії в дер­матології.

KIAI165_4649_Cipkolenko-150x150.jpg

В.О. Цепколенко

Великий арсенал сучасних омолоджувальних процедур, що є затребуваним і досить доступним широкому колу споживачів, у тому числі і в Україні, на жаль, не завжди відповідає усім вимогам щодо ефективності та безпеки в естетичній медицині – на цьому не раз наголошував у своїх доповідях професор кафедри дерматовенерології НМАПО ім. П.Л. Шупика, засновник та генеральний директор Інституту регенеративної естетичної медицини «Virtus» В.О. Цепколенко. На весняному симпозіумі спікер представив аудиторії доповідь, присвячену проблемам імунітету шкіри при корекції вікових змін за допомогою автофібробластів – ця прогресивна медична технологія забезпечує новий підхід до регенерації тканин, її на високому професійному рівні застосовують на базі клініки Інституту «Virtus».

KIAI165_4649_Aiziatulov-150x150.jpg

Р.Ф. Айзятулов

Також в рамках секції «Загальна дерматологія» слухачі мали змогу прослухати доповіді таких вітчизняних спеціалістів, як професор Р.Ф. Айзятулов, завіду­вач кафедри дерматології та венерології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького; професор Т.В. Проценко, кафедра дерматовенерології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького; Є.І. Безвершенко, Інсти­тут клінічної медицини; Л.В. Гречанська, кафедра дерматовенерології НМАПО ім. П.Л. Шу­пика, Г.Г. Фунікова, Академія здоров’я і краси.

KIAI165_4649_Bezvershenko-150x150.jpg

Є.І. Безвершенко

Одна з найцікавіших секцій другого дня Весняного симпозіуму КДД була присвячена проблемі дерматоонкології, в рамках якої аудиторії були представлені презентації таких спікерів, як Л.Д. Калюжна з фундаментальною доповіддю «Лімфоми шкіри» з великою кількістю демонстраційного матеріалу, акцентом на диференційній діагностиці, використанні правильної сучасної номенклатури даної патології, спадкоємності та спільній з онкологами курації хворих на лімфоми шкіри. Доцент кафедри дерматовенерології НМАПО ім. П.Л. Шупика О.О. Ошивалова поділилась досвідом з організації дерматоонкологічної допомоги в умовах багатопрофільної клініки. Б.В. Литвиненко присвятив свою доповідь проблемам індивідуальної оцінки ризику розвитку та вибору тактики лікування при базально-клітинному раку шкіри.

KIAI165_4649_svistunov-300x189.jpg

І.В. Свистунов, С.В. Возіанова, О.О. Ошивалова

У рамках секції «Міждисциплінарні питання в дерматології» були представлені доповіді, присвячені ураженням шкіри при запальних захворюваннях кишечника (А.Е. Дорофеєв, професор кафедри внутрішньої медицини № 1 НМУ ім. О.О. Богомольця); можливості дієти в комплексному лікуванні псоріазу (О.В. Швець, головний дієтолог МОЗ України); ранній діагностиці коморбідних станів при псоріазі (А.О. Мантула); психологічним аспектам дерматовенерологічної патології (О.С. Бакай, дерматовенеролог клініки «Євродерм»); випадкам з практики трихолога (К.М. Хобзей).

KIAI165_4649_sluhachi-300x189.jpg

Слухачі пре-курсу КДД

KIAI165_4649_Stovbir-150x150.jpg

Анна Стовбир

На завершення дводенної наукової програми, вже традиційно, було надано можливість молодим фахівцям взяти участь у конкурсі на кращий клінічний випадок, також традиційно організованому УАДВ. Перше місце було поділено між Ганжою Наталлю (Одесса) та Стовбир Анною (Київ) – переможцям було надано грант на участь у 17-му Конгресі EHRS (European Hair Research Society), який відбувся 24–26 червня 2016 р. у м. Тбілісі (Грузія). Спеціалісти, котрі посіли II і III місце, мають можливість публікації клінічного випадку в журналі УАДВ «Дерматолог».

KIAI165_4649_Ganzha-150x150.jpg

Наталя Ганжа

За підсумками заходу, у роботі Весняного симпозіуму КДД 2016 взяли участь близько 300 лікарів-дерматовенерологів та дерматокосметологів з усієї України, близько 100 слухачів відвідали дебютний пре-курс «Фундаментальна фотодерматологія». Організація заходу, цікава та насичена наукова програма, можливість продуктивного професійного спілкування, навчання та дружня атмосфера є запорукою подальшого успіху та затребуваності науково-оствітницьких проектів УАДВ.

Підготувала Анна Артюх

Наш журнал
у соцмережах: