сховати меню

Особливості палінації амброзії на території України

сторінки: 68-70

В.В. Родінкова, к.біол.н., доцент кафедра фармації Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Rodinkova_1_2(50-51)_2012.jpg

Пилок Ambrosia залишається важливим алергеном у різних країнах Європи та Америки, в тому числі в Україні. Крім того, у нашій країні спостерігають тенденцію до поширення цього небезпечного карантинного бур’яну: згідно з даними Державної карантинної інспекції України, площа зростання амброзії у 2011 р. збільшилась у 34,6 разу порівняно з 1973 р. (3 726 000 га станом на 1.01.2011 р. проти 107 600 га майже 40 років тому) [1, 2]. Цю алергенну рослину нині можна знайти в кожному з 27 регіонів України.

Згідно з тими самими даними, більшу площу зростання амброзії виявлено в східних областях України. Карантинна інспекція визначила найбільшу площу, зайняту Ambrosia, у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях [1]. Деякі з них та інші регіони були залучені у дослідження масивності пилкування амброзії у відкритому повітрі впродовж сезону 2010 р.

Матеріали та методи дослідження

Вивчення вмісту алергенного пилку амброзії в атмосфері проводила аеробіологічна дослідницька група Вінницького національного медичного університету в м. Вінниця та 5 інших регіонах України за підтримки фармацевтичної компанії Merck-Sharp-Doum. Містами, обраними для спостереження, окрім Вінниці, у 2010 р. стали Полтава, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса та Сімферополь. У Вінниці концентрації пилку амброзії та її сезонний розподіл вивчають з 2009 р.

Відбір проб пилку у всіх містах виконували за стандартною та прийнятою у світі методикою за допомогою вловлювачів пилку та спор грибів «Буркард» (Burkard), що були встановлені на дахах будівель у всіх зазначених обласних центрах. Дослідження проводили з 1 березня по 15 жовтня 2010 р.

Результати дослідження та їх обговорення

Незважаючи на те що найбільшою, за офіційними даними, площа зростання амброзії є у Донецькому регіоні (32% загальної території, зайнятої під Ambrosia в Україні), дослідження виявило наймасивніше пилкування бур’яну в м. Дніпропетровськ (тут площа зростання амброзії займає лише 11% від загальної площі в Україні; рис. 1).

Rodinkova_2_Spec_2012_1.gif

Пікову концентрацію, що становила 1 491 пилкове зерно в 1 м3 повітря (п. з./м3), було зареєстровано в Дніпропетровську 2 вересня (рис. 3). Загальна масивність пилкування становила тут 14 532 п. з./м3 (30% від загальної кількості пилку в Україні у сезон 2010 р.; рис. 1, 2).

Rodinkova_2_Spec_2012_2.gif

Другий за масивністю пилкування результат було зареєстровано у Сімферополі (9 829 п. з./м3 за сезон, 20% від загальної кількості пилку амброзії, зібраного в Україні; див. рис. 1, 2). Піковий день було зареєстровано 6 вересня з концентрацією 629 п. з./м3 (див. рис. 3).

Rodinkova_2_Spec_2012_3.gif

В Одесі було зафіксовано подібну масивність палінації: 20% від загальної кількості пилку, або 9 748 п. з./м3 (див. рис. 1, 2). Піковий день спостерігали 29 серпня (див. рис. 3). Однак Одеса, що розташована на півдні нашої держави, характеризувалася найбільшою кількістю (63) днів з концентрацією пилку амброзії, більшою ніж 15 п. з./м3.

Полтава, де, за офіційними даними, визначають невелику площу, зайняту амброзією (менше 1% площі зростання в Україні), характеризувалася порівняно масивним пилкуванням Ambrosia (14% від загальної кількості; див. рис. 1). Пік у 1 427 п. з./м3 був другим за величиною в Україні; зафіксований він 28 серпня (див. рис. 3). Проте кількість днів із концентрацією пилку більшою ніж 15 п. з./м3 тут становила лише 49. Це п’ята позиція серед шести проаналізованих міст.

Відповідно до офіційних звітів, Донецьк має найбільшу площу, зайняту амброзією, серед усіх регіонів, де проводилося спостереження. Але кількість зібраного пилку Ambrosia становила тут лише 13% (6 334 п. з./м3) від загальної кількості всього пилку, зібраного під час дослідження (див. рис. 1, 2). Пік у 297 п. з./м3 було зафіксовано в Донецьку 6 вересня (див. рис. 3). Пилкування з концентрацією у 15 п. з./м3 і вище спостерігали протягом 52 днів.

Відносно невелика масивність пилкування амброзії у Донецьку може бути пов’язана з вжитими там карантинними антиамброзійними заходами перед початком періоду пилкування. Однак сезон пилкування амброзії у Донецьку був найдовшим в Україні – 108 днів, тоді як сезон пилкування в Дніпропетровську, де було вловлено найбільше пилку амброзії, становив 102 дні, у 55 з яких концентрації пилку досліджуваного бур’яну були вищими ніж 15 п. з./м3. Найкоротший період пилкування було зафіксовано в Сімферополі (87 днів), але з них 56 днів концентрація пилку була вищою ніж 15 п. з./м3.

Для Вінниці була характерною найменша кількість (3% від загальної масивності палінації в Україні у 2010 р., або 1 153 п. з./м3) зібраного пилку амброзії (див. рис. 1, 2) із найнижчим серед усіх міст піком (103 п. з./м3) (див. рис. 3). Кількість днів (24) із концентраціями пилку у 15 п. з./м3 і більше була також найменшою. Але найвищий пік пилкування було зареєстровано раніше, ніж у інших містах (13 серпня).

Піки пилкування в усіх інших пунктах дослідження, включаючи другий за масивністю пік у Вінниці, були зареєстровані протягом одного тижня: із 28 серпня по 6 вересня (див. рис. 3).

Висновки та перспективи подальших розробок

Таким чином, Ambrosia має найбільшу концентрацію палінації у Східній Україні. Цей регіон характеризується наймасивнішим (Дніпропетровськ) і найдовшим (Донецьк) сезонами пилкування амброзії. Найкоротший період був відзначений у Сімферополі, який розташований на півострові Крим (південь), а найменша інтенсивність пилкування була зареєстрована у Вінниці (західна частина Центральної України). Одеса, другий представник Південного регіону, характеризується найбільшою кількістю днів пилкування з концентрацією пилку амброзії, що перевищує 15 п. з./м3.

Регіоном, на який потрібно звернути додаткову увагу в подальшому, може бути, ймовірно, Полтава. Вона розташована на півночі Східної України і продемонструвала велику інтенсивність пилкування амброзії за однієї з найменших офіційних площ зростання амброзії в Україні. Велика інтенсивність пилкування тут може бути пов’язана як з місцевою, так і з мігруючою фракціями пилку амброзії.

Найвищий рівень палінації амброзії спостерігали в усіх досліджуваних містах України з 28 серпня по 6 вересня.

Література

1. Концепція Державної програми по локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території України на період до 2017 р./ [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://golovderzhkarantyn.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=265&Itemid=1

2. Ілюстрований довідник регульованих шкідливих організмів в Україні. – К.: Укрголовдержкарантин, 2009. – 248 с.

Наш журнал
у соцмережах: