сховати меню

Ефективність і безпечність застосування короткого курсу цефіксиму при інфекціях верхніх дихальних шляхів

сторінки: 38-41

K. Pakhale, G.K. Tandon, T. Bansal, V. Jain, D. Dhoot, S. Patil, H. Barkate

На сьогодні лікування інфекції верхніх дихальних шляхів часто передбачає емпіричне призначення короткого курсу пероральних антибіотиків. Через підвищення стійкості до пеніцилінів усе частіше препаратами вибору стають цефалоспорини. Цефіксим – цефалоспорин ІІІ покоління з тривалим періодом напіввиведення, має широкий спектр антибактеріальної дії і хороший профіль безпеки. Ці якості препарату спонукали авторів наведеного дослід­жен­ня визначити ефективність і безпечність застосування короткого курсу цефіксиму при інфекціях верхніх дихальних шляхів.

Інфекції верхніх дихальних шляхів (ІВДШ) є однією з найпоширеніших причин звернень пацієнтів до амбулаторних відділень [1]. Хоча ці інфекції не смертельні, проте вони значно впливають на якість життя пацієнтів, знижуючи їх працездатність [2].

Частіше за все ІВДШ зумовлені вірусними інфекціями, такими як аденовірус, вірус грипу тощо. Однак сьогодні нерідко зустрічаються і бактеріальні ІВДШ, особливо спричинені β-гемолітичними стрептококами групи А або змішаною флорою [3]. Вони проявляються у вигляді синуситів, тонзилітів, фарингітів, ларингітів або поєднання цих захворювань [4].

Зазвичай при ІВДШ призначається короткий курс антибіотиків пеніцилінового і цефалоспоринового ряду. Проте за останні десятиліття значно зросла резистентність до більшості пеніцилінів, особливо серед β-гемолітичних стрептококів. Основною причиною такої стійкості є вироблення патогенними бактеріями β-лактамаз [6]. Тому цефалоспорини стають більш популярними в повсякденній практиці [5].

Цефіксим, який належить до ІІІ покоління цефалоспоринів, має широкий антибактеріальний спектр дії і особливо активний щодо β-гемолітичних стрептококів [7].

Традиційно оцінка ефективності і безпечності застосування антибіотиків при ІВДШ проводиться шляхом оцінки клінічного поліпшення, а також аналізу культури. Шкала Wisconsin (шкала реєстрації щоденної симптоматики гострих респіраторних вірусних інфекцій, WURSS-21) поєднує оцінку симптомів захворювання і параметри якості життя пацієнтів з ІВДШ. Було доведено, що цей показник є найефективнішим для оцінки в порівнянні з іншими методами аналізу [8].

Існує недостатня кількість даних щодо короткого курсу лікування цефіксимом при ІВДШ, тому це дослід­жен­ня було направлено на оцінку ефективності і безпечності застосування цефіксиму в добовій дозі 400 мг у пацієнтів з ІВДШ за шкалою WURSS-21.

Матеріали і методи дослідження

вгору

Це було ретроспективне багатоцентрове когортне обсерваційне дослід­жен­ня застосування цефіксиму при ІВДШ у клінічній практиці. Для його проведення використовували попередньо перевірену анкету. Анкета була розроблена для оцінки ефективності і переносимості цефіксиму при лікуванні ІВДШ. Опитування проводили протягом квітня–серпня 2019 р.

Первинною кінцевою точкою була клінічна відповідь, а саме зміна середнього значення WURSS-21. Вторинними кінцевими точками були: зміна середньої оцінки симптомів за WURSS-21 від базового рівня до 5-го дня терапії; зміна середнього показника якості життя за WURSS-21 від базового рівня до 5-го дня лікування; зміна тяжкості стану пацієнта; відсоток пацієнтів, які припинили лікування; побічні явища, про які повідомлялося протягом усього курсу терапії.

Статистичний аналіз

Статистичний аналіз проводили за допомогою програми SPSS (Статистичний пакет для соціальних наук) версії 18.0. Безперервні і категоріальні змінні виражали відповідно до середнього і процентного співвідношення. Для порівняння змін середніх вихідних показників і показників на 5-й день терапії застосовували критерій хі-квадрат. Значення р <0,05 вважали статистично значущим.

Результати дослідження

вгору

Було проаналізовано дані 200 пацієнтів, яким призначали цефіксим при ІВДШ, більшість з яких (55%) були чоловіками. Детальна структура захворюваності на ІВДШ подана на рисунку 1.

Рис 1. Структура захворюваності на ІВДШ

Ефективність

Базовий середній бал за WURSS-21: 41,09±33,45 зменшився до 25,74±22,29 [(–37,3%), значення p <0,05] під час 2-го відвідування; більше того, він знизився до 5,75±6,75 [(–86,0%), значення p <0,05] під час 3-го відвідування (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка середньої загальної оцінки за WURSS-21

Подібна тенденція була відзначена і щодо оцінки симптомів і якості життя за WURSS-21. На початку середня оцінка симптомів за WURSS-21 становила 25,34±15,97. Під час 2-го відвідування (день 3–4-й) вона знизилась до 16,32±11,50, під час 3-го відвідування (день 5–6-й) – до 4,15±4,50 (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка середньої загальної оцінки симптомів за WURSS-21

На початку дослід­жен­ня середній показник якості життя WURSS-21 становив 15,74±18,41. Під час 2-го відвідування (день 3–4-й) він знизився до 9,42±11,66, а при 3-му (день 5–6-й) – до 1,59±2,75 (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка середньої оцінки якості життя за WURSS-21

Кількість пацієнтів, які мали середньотяжку або тяжку форму захворювання під час 1-го візиту (n=46,23%), зменшилась до 5 (2,5%) із середньотяжкою формою під час 2-го візиту та до 1 пацієнта із середньотяжкою формою під час 3-го візиту. Не було жодного пацієнта, що мав би тяжку форму захворювання під час 2-го і 3-го візитів. Таким чином, у 98% пацієнтів відбулося покращення симптомів під час 3-го візиту порівняно з 1-м візитом (рис. 5).

Рис. 5. Розподіл пацієнтів за тяжкістю симптомів на кожному з прийомів (за WURSS-21)
Оцінка безпеки

Жоден із пацієнтів у цьому дослід­жен­ні не повідомив про побічні явища терапії цефіксимом.

Обговорення

вгору

ІВДШ є однією з найпоширеніших причин частого відвідування амбулаторних відділень і тимчасової непрацездатності. Через зростання кількості змішаних ІВДШ антибіотики призначають емпірично, що пов’язано зі значним зростанням вартості терапії, а отже, і економічного тягаря на пацієнтів.

Quintiliani та співавт. у своєму фармако-економічному дослід­жен­ні антибіотиків, що використовуються при ІВДШ, проаналізували вартість терапії, враховуючи різні фактори, такі як додаткова медикаментозна терапія, додаткові витрати на відвідування лікаря, додаткові діагностичні тести, ускладнення тощо. Автори повідомили, що застосування цефіксиму дало змогу значно зменшити загальну вартість терапії в пацієнтів з ІВДШ порівняно з іншими антибіотиками [16]. Також призначення цефалоспоринів, зокрема цефіксиму, виправдане з огляду на зростаючу резистентність по пеніцилінів [5, 6].

Різні дослід­жен­ня виявили, що найчастіше в пацієнтів виникають неспецифічні ІВДШ, на другому місці за частотою – синусити, потім – фарингіти і тон­зиліти.

Оскільки в цьому дослід­жен­ні вперше було проаналізовано ефективність лікування ІВДШ антибіотиком за шкалою WURSS21, порівняння ефекту цефіксиму з іншими дослід­жен­нями/антибіотиками на основі оцінки WURSS21 було неможливим.

У наведеному дослід­жен­ні середній вік пацієнтів з ІВДШ становив 33,1±13,89 року. Ці дані узгоджуються з результатами дослід­жен­ня Naik і співавт., у якому середній вік пацієнтів також становив 30 років. Однак на відміну від дослід­жен­ня Mahajan і Naik, у яких більшість пацієнтів були жіночої статі, у цьому дослід­жен­ні взяло участь більше чоловіків [5, 6].

Дослід­жен­ня показало значне поліпшення загальних середніх балів за WURSS21 під час усіх візитів до лікаря після початку лікування. У кінці лікування цефіксимом було виявлено, що в 98% пацієнтів з ІВДШ вираженість симптомів зменшилась. Подібні результати також отримали Block і співавт. [10], Peyramond і співавт. [11] та Kiani і співавт. [12] у своїх клінічних випробуваннях з оцінки ефективності і безпечності застосування цефіксиму при ІВДШ. В іншому дослід­жен­ні, проведеному Adam і співавт., оцінювали ефективність 5-денної терапії цефіксимом: коефіцієнт клінічного вилікування становив 98%, що узгоджується з результатами цього дослід­жен­ня [13].

Варто згадати про результати багатоцентрового клінічного випробування, проведеного Sunderland і спів­авт., у якому було виявлено, що терапія цефіксимом була дещо ефективнішою в порівнянні з комбінованою терапією амоксицилін + клавуланова кислота в пацієнтів з ІВДШ [14]. Це можна пояснити тим, що цефіксим не зазнає дії β-лактамази, що продукується патогенними бактеріями [7]. Також було виявлено, що цефіксим досягає високих терапевтичних концентрацій у мигдаликах [15].

У цьому дослід­жен­ні вже під час другого відвідування лікаря покращення симптомів спостерігали в 90% випадків, що свідчить про швидке одужання при прийомі цефіксиму.

На фармакологічному ринку України доступні дві форми препарату цефіксиму компанії Алкалоїд – Сорцеф у вигляді гранул для оральної суспензії (100 мг/5 мл флакон 60 мл, 100 мг/5 мл флакон 100 мл) та таблетована форма препарату (400 мг).

Сорцеф показаний при інфекційно-запальних захворюваннях, спричинених чутливими до препарату мікроорганізмами, зокрема при ІВДШ (синуситах, тонзилітах, фарингітах), при відомій або підозрюваній стійкості збудника до інших часто застосовуваних антибіотиків або в разі ризику не­ефективності лікування. Також Сорцеф застосовують при інфекціях нижніх дихальних шляхів (гострий бронхіт і загострення хронічного бронхіту) та інфекціях сечовивідних шляхів (цистит, неускладнений пієлонефрит).

Сорцеф клінічно ефективний при лікуванні інфекцій, спричинених найбільш частими патогенними мікроорганізмами, у тому числі Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Haemophilus influenzae (β-лактамазо-позитивні і -негативні), Branhamella catarrhalis (β-лактамазо-позитивні і -негативні) і Enterobacter spр.

Таким чином, через зростаючу резистентність до антибіотиків пенціцилінового ряду все частіше при лікуванні ІВДШ препаратами вибору стають цефалоспорини, ефективність і безпечність яких, зокрема цефіксиму, підтверджується в клінічних дослід­жен­нях.

Реферативний огляд за матеріалами:Pakhale K., TandonG.K., Bansal T., JainV., DhootD., Patil S., Barkate H. «The efficacy and safety of Short course therapy with Cefixime in URTI in Indian Scenario», IP Journal of Otorhinolaryngology and Allied Science, 2020;3(3):81–85. https://doi.org/10.18231/j.ijoas.2020.018

Підготувала Анастасія Романова

Наш журнал
у соцмережах: