сховати меню
Розділи: Актуальна тема

Резолюція VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Питання імунології в педіатрії», присвяченої 15-річчю кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика

відбулася 31 жовтня – 1 листопада 2007 р. у м. Дніпропетровську

VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Питання імунології в педіатрії», присвяченої 15-річчю кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика, що відбулася 31 жовтня – 1 листопада 2007 р. у м. Дніпропетровськ
VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Питання імунології в педіатрії», присвячена 15-річчю кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика, відбулася 31 жовтня-1 листопада 2007 р. на базі Дніпропетровського палацу студентів за підтримки Міністерства охорони здоров’я України, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Дніпропетровської державної медичної академії, Всеукраїнської асоціації «Дитяча імунологія» та ГУОЗ Дніпропетровської ОДА. Генеральними спонсорами заходу виступили компанії «ГлаксоСмітКляйн» і «Солвей Фармацеутікалз ГмбХ», генеральним інформаційним спонсором – «Медична газета «Здоров’я України».
Співголовами оргкомітету конференції були: ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, чл.-кор. АМН України, професор Ю.В. Вороненко, начальник Управління материнства, дитинства та санаторної справи МОЗ України В.В. Бондаренко; заступниками голів оргкомітету – ректор Дніпропетровської державної медичної академії, академік АМН України професор Г.В. Дзяк, головний педіатр МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії № 2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, професор В.В. Бережний, головний дитячий імунолог МОЗ України, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, професор Л.І. Чернишова.
З привітанням до учасників конференції звернулися: ректор Дніпропетровської державної медичної академії, академік АМН України, професор Г.В Дзяк; в.о. обов’язків начальника ГУОЗ Дніпропетровської ОДА В.Г. Гінзбург; представник МОЗ України О.Ф. Коваленко.
У роботі конференції взяли участь близько 500 фахівців з усіх областей України. Було заслухано й обговорено 34 доповіді провідних спеціалістів з проблем діагностики та лікування первинних імунодефіцитів у дітей, імунопатології та питань вакцинопрофілактики. Озвучені доповіді викликали жваві дискусії, обговорення, доповідачам було поставлено багато запитань.
Крім усних, було представлено 8 стендових доповідей. Після ознайомлення зі стендовими доповідями і їх обговорення відбулося нагородження авторів.
Загальна дискусія та прийнята Резолюція засвідчили актуальність таких конференцій і потребу в проведенні подальших науково-практичних заходів для підвищення ефективності діагностики та лікування первинних імунодефіцитів у дітей, обміну думками з питань імунопрофілактики.
В обговоренні взяли участь доктори наук, професори І.В. Богадєльніков, Ю.К. Больбот, К.Д. Дука, Ю.В. Марушко, Л.Р. Шостакович-Корецька, Л.І. Омельченко, О.Є. Абатуров, Є.І. Юліш, М.М. Каладзе, а також фахівці з дитячої імунології з різних регіонів України.
Із завершальним словом виступила голова Всеукраїнської асоціації «Дитяча імунологія», головний дитячий імунолог МОЗ України, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика, професор Л.І. Чернишова. Професор подякувала учасникам і організаторам заходу за плідну співпрацю та поділилася враженнями від конференції, зазначивши при цьому підвищення наукового рівня представлених доповідей, активності головних дитячих імунологів окремих областей у виявленні первинних імунодефіцитів, покращання діагностики, а також націленість на світові стандарти в діагностиці та лікуванні хворих імунологічного профілю.
Учасники конференції визначили найактуальніші питання, шляхи вирішення яких затверджені Резолюцією:
1. Для запобігання гіпердіагностиці обов’язково потрібно включати спеціаліста з дитячої імунології в комісії, що розглядають питання оформлення інвалідності дітям з первинними імунодефіцитами.
2. Враховуючи особливості роботи з дітьми, що мають первинний імунодефіцит, потрібно переглянути нормативи навантаження дитячого імунолога, а саме: зменшити кількість дітей на одного імунолога в стаціонарі та збільшити час прийому в умовах поліклініки.
3. Для забезпечення своєчасної діагностики з метою зниження в Україні рівня дитячої смертності, зокрема від захворювань органів дихання, та підвищення якості життя дітей з первинними імунодефіцитами потрібно забезпечити наявні дитячі центри клінічної імунології проточними цитофлюориметрами, обладнанням і реактивами для проведення безкоштовного скринінгового обстеження дітей.
4. Звернути увагу на проблеми, пов’язані з переходом дітей, які страждають на первинні імунодефіцити (після досягнення 18 років), під спостереження дорослого імунолога, та розглянути питання про можливість залишити цю категорію пацієнтів під спостереженням дитячого імунолога, оскільки тільки досвідчений фахівець, який спостерігає дитину з раннього віку, може забезпечити висококваліфікований супровід протягом усього життя. В сучасних умовах це можливо, враховуючи тенденції до створення єдиного медичного простору (ТМО).
5. Впровадити централізоване забезпечення препаратами імуноглобуліну для внутрішньовенного застосування в якості замісної терапії, що є життєво необхідною для дітей із первинними імунодефіцитами.
6. Розробити систему генетичного обстеження в Україні дітей з первинними імунодефіцитами та їх батьків.
7. Під час створення «Лікарні майбутнього» передбачити в ній відділення для проведення трансплантації кісткового мозку дітям з первинними імунодефіцитами.
8. Сприяти поширенню знань серед населення щодо необхідності імунопрофілактики, провести «круглий стіл» із представниками преси з питань імунопрофілактики для адекватнішого висвітлення інформації.
9. Сприяти впровадженню в практику імунопрофілактики комбінованих вакцин для зменшення кількості ін’єкцій під час планової вакцинації.
10. Сприяти поширенню знань серед населення щодо важливості щеплення проти грипу сучасними вакцинами, при цьому застерегти від використання для вакцинації дітей вакцини «Грипол», що містить імуномодулятори синтетичного походження.
11. Під час атестації спеціалістів з педіатрії різного фаху ввести як обов’язкові питання щодо імунопрофілактики, календаря щеплень.
12. Сприяти підвищенню юридичної грамотності лікарів з питань проведення профілактичних щеплень.
13. Рекомендувати під час складання навчальних планів для студентів і курсантів вищих медичних навчальних закладів збільшити кількість годин для вивчення питань з імунопрофілактики.
14. Вважати проведення агітації проти загальної вакцинації загрозою національній безпеці країни.

Заступник голови оргкомітету конференції, доктор медичних наук, професор, зав. кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика, головний дитячий імунолог МОЗ України, голова Всеукраїнської асоціації «Дитяча імунологія» Л.І. Чернишова

Наш журнал
у соцмережах: