сховати меню
Розділи: Актуальна тема

Резолюція II Національного конгресу з клінічної імунології та алергології

Резолюція II Національного конгресу з клінічної імунології та алергології, що відбувся 19-21 листопада 2007 р. в м. Миргород за підтримки Академії медичних наук України, Міністерства охорони здоров’я, Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (УТІАІ), Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Вищого державного медичного закладу України «Українська медична стоматологічна академія», Державного фармакологічного Центру МОЗ України відбувся II Національний конгрес з клінічної імунології та алергології. Співголовами оргкомітету наукового форуму були президент АМН України академік НАН та АМНУ О.Ф. Возіанов та міністр охорони здоров’я України Ю.О. Гайдаєв. Заступники голів оргкомітету – перший заступник Міністра МОЗ України О.М. Орда, зав. кафедрою клінічної імунології та алергології НМУ імені О.О. Богомольця, зав. лабораторією імунології Інституту урології АМНУ, президент УТІАІ д.м.н., професор Г.М. Драннік та ректор Вищого державного медичного закладу України «Українська медична стоматологічна академія», д.м.н., проф. В.М. Ждан. Президент конгресу – зав. ЦНДЛ, зав. кафедрою внутрішніх хвороб з доглядом за хворими Вищого державного медичного закладу України «Українська медична стоматологічна академія» д.м.н., проф., І.П. Кайдашев.
У роботі конгресу взяли участь понад 200 фахівців з усіх областей України, зокрема обласні спеціалісти – алергологи й імунологи. Проведено три пленарні засідання, одинадцять симпозиумів і лекції для практичних лікарів; заслухано й обговорено сто одинадцять доповідей провідних спеціалістів з проблем імунопатогенезу й імунотерапії багатьох хвороб, особливо таких поширених, як бактеріальні та вірусні інфекції, а також алергійних захворювань, зокрема у дітей.
В обговоренні результатів конгресу взяли участь чл.-кор. АМНУ Г.М. Бутенко та А.М. Гольцев, д.м.н. , професори Г.М. Драннік, Н.М. Бережна, М.І. Лісяний, В. Білоглазов, О.С. Прилуцький, В.В. Чоп’як, І.П. Кайдашев, О.Ф. Мельников, В.Є. Дріянська, В.П. Чернишов, Л.І. Чернишова, О.П. Білозоров, В.Є. Казмирчук та ін. Вони наголошували на зростанні методологічного та наукового рівня імунологічних досліджень і представлених доповідей.
Президія УТІАІ та учасники конгресу визначили актуальні питання подальшої діяльності Товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, що були затверджені Резолюцією конгресу:
1. Вважати за необхідне подальше проведення конгресів з клінічної імунології та алергології 1 раз на 3 роки.
2. Продовжити роботу над Протоколами з клінічної імунології й алергології, що повинні відповідати світовому досвіду та сучасному рівню доказової медицини.
3. Підготувати за участі провідних кафедр і Президії УТІАІ та звернутися до МОЗ з проханням про затвердження адаптованого до потреб діагностики та лікування циклу лекцій з метою їх представлення на конгресах для практичних лікарів з подальшою сертифікацією.
4. Вважати за потрібне під час проведення конференцій, симпозиумів і конгресів освітню мету поєднувати з висвітленням нових наукових даних; структурувати засідання секцій за інтересами.
5. У подальшому на конгресах проводити «круглі столи» з обговорення актуальних тем за участі модераторів (pro-, contra-); обрати кураторів з фундаментальної, лабораторної, клінічної імунології та інших спаціальностей.
6. За результатами конгресів і конференцій публікувати найцікавіші лекції провідних фахівців у профільних журналах.
7. На кожному конгресі оприлюднувати дані щодо напрямків і темпів розвитку імунології в Україні, стану цієї служби в регіонах та потреб в її подальшому розвитку в областях.
8. Розробити фахівцями УТІАІ та затвердити Національну програму з клінічної імунології з відповідним фінансуванням з боку держави.
9. Приділяти постійну увагу розвиткові лабораторної імунології як необхідної складової клінічної імунології.
10. Домагатися забезпечення обласних лабораторій імунології сучасною апаратурою, в тому числі клітинними сортерами та ІФА-аналізаторами; сприяти створенню аналізаторів вітчизняного виробництва.
11. Залучати клінічних імунологів до співпраці з фахівцями інших медичних дисциплін і координувати призначення імунотропних препаратів; опрацювати питання чіткого формулювання імунної патології та діагнозу.
12. Звернути увагу на недостатній контроль діяльності недержавних структур у галузі клінічної імунології та вважати за необхідну участь членів УТІАІ в їх сертифікації.
13. Пропонувати затвердження спеціальності «імунолог-алерголог».
14. Сертифікацію лікаря та підвищення його кваліфікації доцільно проводити за участі та контролю кваліфікованих членів УТІАІ.
15. Приділяти особливу увагу молодим ученим, організовувати регулярне проведення шкіл імунологів на різних клінічних базах за участі досвідчених спеціалістів.
16. Контролювати виконання принципів біоетичної медицини в лабораторній і клінічній імунології.
17. Удосконалювати інформаційну мережу та сайт УТІАІ в Інтернеті.
18. Сприяти створенню Інституту імунології МОЗ та АМН України.
19. Розіслати Резолюцію відповідним спеціалістам.

Президент УТІАІ доктор медичних наук, професор Г.М. Драннік

Генеральний секретар УТІАІ доктор медичних наук, професор В.Є. Дріянська

Наш журнал
у соцмережах: