скрыть меню

COVID‑19 і ВІЛ-інфекція

страницы: 33-34

11 березня 2020 р. ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я) оголосила про пандемію COVID-19. Незважаючи на те, що летальність від COVID-19 є нижчою, ніж від інших коронавірусних інфекцій – SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome – тяжкий гострий респіраторний синдром) і MERS (Middle East respiratory syndrome coronavirus – близькосхідний респіраторний синдром), – COVID-19 став причиною більшої кількості смертей, ніж SARS і MERS разом (Mahase E. еt al., 2020). Водночас у світі близько 37,9 млн людей живуть з ВІЛ-інфекцією (ЛЖВ). Медичні працівники, які працюють з ЛЖВ, повинні володіти інформацією щодо менеджменту ВІЛ-інфекції в умовах пандемії COVID-19. Матеріал написаний на основі рекомендацій Interim Guidance for COVID-19 and Persons with HIV («Тимчасове керівництво щодо COVID-19 і ЛЖВ») інформаційного ресурсу AIDSinfo Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США від 21 квітня 2020 р. та публікації EACS (European AIDS Clinical Society – Європейське клінічне товариство проти СНІДу) COVID-19 & HIV («COVID-19 & ВІЛ») від 30 квітня 2020 р.

Натепер немає доказів, що перебіг COVID-19 у ЛЖВ (людей, які живуть з ВІЛ) відрізняється від такого у загальній популяції населення. До впровадження антиретровірусної терапії (АРТ) виражений імунодефіцит (СD4 <200 кл/мкл) вважався фактором ризику розвитку ускладнених респіраторних інфекцій, проте поки що невідомо, чи стосується це COVID-19.

Високий ризик розвитку тяжкого перебігу COVID-19 і смерті відзначається серед людей віком >60 років, а також осіб, які мають серцево-судинну патологію, легеневе захворювання, ожиріння або цукровий діабет. ЛЖВ, що приймають АРТ, мають високий рівень CD4-клітин і невизначуване вірусне навантаження (ВН), можливо, не мають підвищеного ризику тяжкого перебігу COVID-19 у порівнянні із загальною популяцією. Водночас майже половина ЛЖВ в Європі має вік >50 років, при цьому хронічні захворювання (серцево-судинні та легеневі) серед ЛЖВ зустрічаються частіше.

Організація EACS припускає, що виражена імуносупресія (рівень CD4-клітин <200 кл/мкл) або відсутність прийому АРТ може бути пов’язана з тяжчим перебігом захворювання. Важливо проводити профілактику опортуністичних інфекцій у ЛЖВ, рівень CD4-клітин у яких <200 кл/мкл. Загалом куріння є важливим фактором ризику розвитку респіраторних захворювань, тому всім пацієнтам слід рекомендувати припинити куріння. Необхідно проводити своєчасну вакцинацію проти грипу та пневмококової інфекції.

COVID-19 і антиретровірусні препарати

вгору
 • Триває дискусія та дослідження антиретровірусних препаратів (АРП), які можуть мати певну активність проти COVID-19. У дослідженні Cao B. і співавт. (2020) не було продемонстровано користі від застосування лопінавіру/ритонавіру у пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19. Немає жодних доказів, які б підтверджували необхідність застосування інших АРП, у тому числі інгібіторів протеаз. Структурний аналіз не продемонстрував зв’язування дарунавіру з активним сайтом вірусу SARS-CoV-2.
 • Загалом на сьогодні немає жодного препарату, який би довів свою безпечність і ефективність для лікування COVID-19. Застосування численних лікарських засобів, у тому числі деяких АРП (наприклад, лопінавіру/ритонавіру, посиленого дарунавіру, тенофовіру дизопроксилу фумарату/емтрицитабіну), оцінюється в клінічних випробуваннях або призначається off-label (застосування ліцензованих лікарських засобів за показаннями, не затвердженими місцевими інструкціями із застосування) для лікування або профілактики COVID-19.
 • Немає жодних доказів, які би продемонстрували переваги застосування АРП особами з ВІЛ-негативним статусом поза контекстом профілактики ВІЛ-інфекції (PrEP – pre-exposure prophylaxis – доконтактної профілактики). Немає жодних доказів, які би підтверджували ефективність PrEP проти COVID-19.

Застосування АРТ в умовах COVID-19

 • ЛЖВ повинен мати достатній запас АРП та інших медикаментів: принаймні 30-денний, в ідеалі – 90-денний.
 • Лікар/соціальний робітник повинен узгодити можливість доставки ЛЖВ АРП поштою.
 • Якщо є необхідність у зміні режиму лікування, слід відстрочити це доти, поки ретельні спостереження та контроль не стануть доступними.
 • Не слід змінювати схеми АРТ з метою запобігання або лікування COVID-19.
 • Деякі постачальники АРП та інших препаратів мають обмеження, які перешкоджають ЛЖВ отримувати 90-денну поставку цих лікарських засобів. Під час спалаху COVID-19 клініцисти повинні домовитися з постачальниками про скасування обмеження щодо кількості лікарських засобів. Зі свого боку, постачальники повинні забезпечити доступ ЛЖВ до 90-денного запасу лікарських препаратів.

Клініко-лабораторний моніторинг ВІЛ-інфекції під час пандемії COVID-19

 • ЛЖВ і медичні працівники повинні зважувати переваги та ризики, пов’язані з відвідуванням медичних закладів у період пандемії COVID-19. До факторів, які необхідно враховувати, належать стан місцевого поширення COVID-19, потреби в здоров’ї, які будуть вирішені під час візиту, а також ВІЛ-статус (наприклад, кількість клітин CD4, ВН і загальний стан здоров’я).
 • Телефонні або віртуальні візити для надання рутинного медичного консультування можуть замінити особисті зустрічі.
 • Для ЛЖВ з невизначуваним ВН і стабільним станом здоров’я слід відстрочити рутинні консультації та лабораторні дослідження настільки, наскільки це можливо.

Вагітність у ЛЖВ і вагітність під час пандемії COVID-19

 • Дані щодо особливостей перебігу та наслідків вагітності в жінок з COVID-19 на сьогодні обмежені.
 • Імунологічні та фізіологічні зміни під час вагітності, як правило, підвищують сприйнятливість вагітних до респіраторних вірусних інфекцій, у тому числі, можливо, до COVID-19. Згідно з даними спостережень щодо інших коронавірусних інфекцій, ризик тяжкого перебігу, рівня захворюваності та смертності від COVID-19 серед вагітних може бути вищим, ніж у загальній популяції.
 • На сьогодні доступні лише обмежені дані, які не вказують на те, що вагітні сприйнятливіші до COVID-19 або мають тяжчий перебіг захворювання, ніж загальна популяція.

Діти та COVID-19

 • Згідно з доступними на сьогодні обмеженими даними, діти мають меншу ймовірність захворіти на COVID-19, ніж дорослі особи (Dong Y. et al., 2020; Cruz A. et al., 2020; Shen K. еt al., 2019). Водночас можна виділити суб­популяції дітей з підвищеним ризиком виникнення тяжчого перебігу COVID-19. У дослідженнях щодо перебігу інфекції, спричиненої іншими коронавірусами (не SARS-CoV-2), молодший вік, супутня легенева патологія та імуноскомпрометований стан асоціювалися з тяжчим перебігом захворюваня (Ogimi C. et al., 2019).

Медичні працівники, які супроводжують ЛЖВ, повинні:

 • переконатися, що ЛЖВ мають достатній запас усіх ліків, за необхідності прискорити поповнення лікарських препаратів;
 • розробити план оцінювання пацієнтів, якщо в них виникають симптоми, пов’язані з COVID-19, у тому числі для можливого переведення в медичний заклад для надання допомоги хворим з COVID-19.

ЛЖВ повинні:

 • зв’язатися зі своїм медичним працівником, аби повідомити, що вони перебувають на самоізоляції/карантині;
 • повідомити медичного парцівника про залишки в себе АРП та інших препаратів;
 • у випадку розвитку симптомів, які можуть свідчити про COVID-19 (лихоманки, кашлю, утрудненого дихання), негайно звернутися до медичного працівника;
 • дотримуватися правил гігієни рук та етикету кашлю, одягати маску на обличчя відразу при приїзді медичних працівників.

COVID-19 у ЛЖВ, які не потребують госпіталізації

вгору
 • Проводиться симптоматичне лікування в домашніх умовах.
 • ЛЖВ повинен підтримувати тісний зв’язок зі своїм лікарем, у випадку прогресування симптомів обов’язково його повідомити (наприклад, у випадку лихоманки протягом більше ніж 2 днів, задишки).
 • Слід продовжувати прийом АРП.

COVID-19 у ЛЖВ, які потребують госпіталізації

вгору
 • Слід продовжувати прийом АРП, необхідно уникати заміни АРТ.
 • Якщо пацієнт в межах режиму АРТ двічі на тиждень отримував внутрішньовенно препарат ібалізумаб, медичні працівники повинні забезпечити продовження безперервного прийому цього препарату.
 • Якщо пацієнт в межах режиму АРТ отримував експериментальний АРП, медичні працівники повинні зв’язатися з дослідницькою групою та забезпечити безперебійне продовження прийому ліків, якщо це можливо.
 • Деякі АРП доступні в рідких формах і можуть застосовуватись у тяжкохворих пацієнтів, які перебувають на зондовому харчуванні. Певні АРП можуть бути подрібнені (інформацію про кожен з препаратів слід уточювати згідно з інструкцією). Клініцисти повинні зв’язатися зі спеціалістом з ВІЛ-інфекції для вибору та призначення ефективного режиму АРТ хворому, який перебуває на зондовому харчуванні.

ЛЖВ, які отримують експериментальне лікування COVID-19

 • На сьогодні жоден з препаратів не затверджений для специфічного лікування COVID-19. Декілька експериментальних та вже реалізованих на фармацевтичному ринку препаратів наразі оцінюються в клінічних випробуваннях для лікування COVID-19, а також використовуються в режимі off-label.
 • Для ЛЖВ, які отримують експериментальне лікування COVID-19, клініцисти повинні оцінити потенціал лікарських взаємодій між цими препаратами, АРТ та іншими лікарськими засобами, які входять до схеми лікування.
 • За можливості необхідно розглянути залучення ЛЖВ до клінічних випробовувань, які оцінюють ефективність та безпеку експериментального лікування COVID-19. ЛЖВ не повинні виключатися з таких випробувань.

Висновки

вгору

Таким чином, на сьогодні немає достатньо даних, які би свідчили про тяжчий перебіг COVID-19 на тлі ВІЛ-інфекції. Важливо, аби під час пандемії COVID-19 ЛЖВ були забезпечені необхідним запасом АРП та інших препаратів, які входять в схему їх лікування. Слід відстрочити рутинні консультації та лабораторні дослідження для ЛЖВ з невизначуваним ВН і стабільним станом здоров’я настільки, наскільки це можливо.

Немає достатньо доказів, які б свідчили про необхідність заміни режиму АРТ в умовах пандемії COVID-19. Немає жодних даних, які би продемонстрували переваги застосування АРП особами з ВІЛ-негативним статусом поза контекстом Prep.

За можливості необхідно розглянути залучення ЛЖВ до клінічних випробовувань, які оцінюють ефективність та безпеку експериментального лікування COVID-19.

Підготувала Анастасія Козловська

Наш журнал
в соцсетях: