Article types: Events

Медицина України та світу:
основи, реалії та стратегічні перспективи

Резолюція Міжнародного медичного форуму від 15.12.2023

pages: 5

У Львові 13-15 грудня 2023 року відбувся Міжнародний медичний форум (ММФ) «Медицина України та світу: основи, реалії та стратегічні перспективи», присвячений 150-річчю Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ), 125-річчю Лікарської комісії НТШ (ЛК НТШ), а також 25-річчю кафедри та Центру клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. На заключному засіданні після обговорення учасниками заходу були прийняті положення резолюції ММФ.

Положення резолюції міжнародного медичного форуму

 1. Максимальна увага військовій медицині щодо нових засобів лікування та реабілітації, її імплементації в стандарти НАТО.
 2. Впровадження результатів наукових досліджень у практичну медицину України, Європи, світу.
 3. Розробка наукових проєктів (грантів) українських учених і лікарів зі світовими фаховими спільнотами та створення міжнародних консорціумів.
 4. Співпраця з міжнародними та українськими партнерами щодо організації медичних досліджень у сфері клінічних наук (трайли).
 5. Відстоювання змін у додипломній і післядипломній освіті лікарів з імплементацією її в міжнародну систему медичної освіти.
 6. Проведення спільно зі СФУЛТ (Світова федерація українських лікарських товариств), ВУЛТ (Всеукраїнське лікарське товариство) та УЛТ (Українське лікарське товариство) у Львові щорічних міжнародних і фахових конференцій під егідою НТШ.
 7. Розвиток партнерства ЛК НТШ з фаховими науковими товариствами України та світу для організації науково-практичних заходів.
 8. Активна підтримка друкованого органу ЛК НТШ «Праці НТШ. Медичні науки»: запрошення провідних учених для друку їхніх наукових доробків; публікація інноваційних розробок у фундаментальній та клінічній медицині, актуальних оглядових статей, інформаційних матеріалів тощо.
 9. Подальше вдосконалення журналу щодо вимог наукометричних баз PUBMED, MEDLINE та Web of Science.
 10. Підтримка молодих учених: стипендіальна підтримка, грант «Реактиви для молодіжної науки», пільговий друк кращих статей молодих науковців у журналі «Праці НТШ. Медичні науки», проведення молодіжних фахових зимових і літніх шкіл.
 11. Подальший розвиток української термінології в медицині та розширення вивчення професійної англійської мови.
 12. Подальше заохочення до вступу в члени лікарської комісії провідних науковців галузі медицини, біології, ІТ-технологій, іноземних учених.
 13. Популяризація історичних постатей ЛК НТШ та написання наукових праць, присвячених історії лікарської комісії.
 14. Популяризація проблем громадського здоров’я в соціумі.

За резолюцію проголосували всі учасники заключного засідання ММФ.

Голова президії професор Орест Чемерис

Голова оргкомітету професор Валентина Чопяк

* * *

Участь у ММФ «Медицина України та світу: основи, реалії та стратегічні перспективи» взяли 998 осіб, онлайн зареєстровано 1282 особи. Було проведено 15 пленарних засідань, 18 симпозіумів, 11 майстер-класів, 2 практикуми, 29 круглих столів із заключною секцією за міжнародної участі «Потреби української медицини після війни». На симпозіумі виступили 375 українських учених, 39 – зарубіжних: зі США, Канади, Польщі, Німеччини, Австрії, Іспанії, Італії, Швейцарії, Нідерландів, Швеції, Данії, Норвегії, Хорватії, Словаччини. Відбулася молодіжна секція, в якій узяли участь 25 молодих науковців із різних областей України (Львівщини, Тернопільщини, Полтавщини, Івано-Франківщини).

Our journal in
social networks: