Article types: Actual topic

ПРЕС-РЕЛІЗ

pages: 5-6

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця є головним закладом з навчально-методичної роботи в системі вищої медичної освіти України і посідає I місце у рейтингу ВМНЗ України.
У 2011 р. заклад відзначатиме 170-річчя від дня заснування, 130-річчя від дня народження академіка О.О. Богомольця та від моменту створення СНТ імені О.А. Киселя, 120-річчя від дня народження М.О. Булгакова та 200-річчя від дня народження В.О. Караваєва.
Офіційна історія закладу розпочалася у 1841 р., коли при Університеті Св. Володимира в Києві було створено медичний факультет. На всіх етапах розвитку Університету його гордістю були видатні особистості та всесвітньо відомі науково-педагогічні школи.
Сьогодні Університет – це перш за все високопрофесійний науково-педагогічний колектив, один із найпотужніших у вищій медичній школі України, який, згідно з рейтингом за проектом ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна», посів III місце – у 2007 р., IV місце – у 2008 та 2009 рр. серед ВНЗ України та I місце – серед ВМ(Ф)НЗ України у 2006-2009 рр.
Наглядову раду НМУ імені О.О. Богомольця очолює Прем’єр-міністр України, член-кореспондент НАН України, професор М.Я. Азаров.
Університет об’єднує 12 факультетів та 78 кафедр. У 2007 р. відкрито спільний факультет підготовки лікарів для сфери фізичної культури і спорту НМУ імені О.О. Богомольця та Національного університету фізичного виховання і спорту України.
У закладі працює понад 1 200 викладачів, з яких: 31 – дійсні члени та члени-кореспонденти Державних академій наук України, 34 – громадських академій наук України, 34 – зарубіжних академій, 44 – міжнародних наукових організацій та асоціацій, 71 – лауреат Державної премії України та іменних премій, 92 – заслужені діячі науки та техніки, заслужені працівники освіти, охорони здоров’я, заслужені лікарі України тощо. Викладацьку роботу здійснюють 143 професори, 190 докторів наук, 338 доцентів та 718 кандидатів наук.
НМУ імені О.О. Богомольця є координатором робіт з реалізації засад Болонського процесу серед ВМНЗ України.
У 2004 р. в закладі започатковано англомовну форму навчання, з 2005 р. – впроваджується кредитно-модульна система організації навчального процесу.
В Університеті навчаються понад 12 тисяч студентів, аспірантів, клінічних ординаторів, магістрів, лікарів (провізорів)-інтернів, у тому числі 1 220 іноземних громадян з 59 країн світу. За роки існування в Університеті підготовлено понад 85 тисяч лікарів і провізорів, у тому числі понад 3 000 фахівців серед іноземних громадян із 64 країн. У кожній четвертій країні світу працює випускник НМУ. Вихованці закладу працюють в усіх регіонах України.
У 2010 р. 1 107 випускників Університету поповнили заклади вітчизняної системи охорони здоров’я, 202 – зарубіжних країн. Як і в минулі роки, близько 300 випускників, які навчалися за державним замовленням, одержали направлення на працевлаштування в первинну ланку охорони здоров’я, в тому числі у сільську місцевість. Вперше здійснюється випуск студентів англомовної форми навчання.
Розгалужена система доуніверситетської підготовки включає навчання в Українському медичному ліцеї НМУ імені О.О. Богомольця та на підготовчих курсах різної тривалості, у тому числі з дистанційною формою навчання з відповідним навчально-методичним забезпеченням. У 2009 р. успішно проведено прийом студентів в умовах нової системи зарахувань за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти.
Університет має 8 навчальних корпусів, лекційні аудиторії на 2,8 тисячі місць, бібліотеку з інтернет-центром, 22 комп’ютерні класи, Стоматологічний медичний центр на 300 крісел, Музей історії медицини НМУ, 7 корпусів гуртожитків, 4 пункти громадського харчування, санаторій-профілакторій на 75 місць, спортивно-оздоровчий табір на 407 місць. Ведеться будівництво нового навчально-лабораторного корпусу з бібліотекою та гуртожитком.
У закладі функціонує 9 спеціалізованих учених рад щодо захисту докторських та кандидатських дисертацій за 20 спеціальностями. Щорічно завдяки інноваційній та винахідницькій діяльності отримують понад 210 патентів, проводять близько 60 наукових форумів різних рівнів, видають понад 50 монографій, 30 наукових періодичних видань.
Клінічні кафедри Університету розташовано на 138 базах, де розгорнуто 8,1 тисячі ліжок, щорічно проходять лікування близько 250 тисяч хворих, приймають понад 12 тисяч пологів та проводять до 70 тисяч оперативних втручань. До Стоматологічного медичного центру звертаються понад 350 тисяч осіб на рік.
Постійно відбувається вдосконалення матеріально-технічного забезпечення закладу. В навчальному процесі задіяно близько 1 000 комп’ютерів, що становить 1 комп’ютер на 10 студентів і відповідає нормативам МОН та МОЗ України.
На базі Університету працює факультет підвищення кваліфікації викладачів ВМНЗ України, Український тренінговий центр сімейної медицини.
Заклад має 37 угод з міжнародними та зарубіжними організаціями і закладами, є співзасновником Міжуніверситетського центру науки та співробітництва країн Південної і Південно-Східної Європи (Італія), Східно-Європейської мережі університетів (Польща), учасником 27 освітніх та 49 наукових міжнародних проектів. НМУ – єдиний ВМНЗ України, який став партнером у програмі Європейського Союзу «Erasmus Mundus», що забезпечує мобільність студентів і викладачів. Спільно з Каролінським інститутом (Швеція) реалізується навчально-наукова програма з підготовки молодих учених. Університет активно співпрацює з ВООЗ та ЄРБ ВООЗ.
Значну увагу приділяють розвитку студентського самоврядування та різнобічному вихованню майбутніх фахівців. У 2009 р. укладено Угоду про співпрацю між Студентським парламентом і адміністрацією Університету, яка здійснюватиметься у новому форматі. Багатоаспектна діяльність закладу висвітлюється на web-сайті, в університетській газеті «Медичні кадри».
НМУ імені О.О. Богомольця є багаторазовим переможцем Всеукраїнського рейтингу ВМНЗ України «Софія Київська», міжнародних виставок навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні», на яких отримано 8 золотих медалей поспіль у 2005-2010 рр. Закладу присвоєно почесні звання «Лідер сучасної освіти» (2005, 2006, 2010), «Лідер національної освіти» (2008), «Лідер у створенні сучасних засобів навчання» (2009).

@ Прес-центр НМУ імені О.О. Богомольця, 2010

www.nmu.edu

Our journal in
social networks: