Article types: Actual topic

РЕЗОЛЮЦІЯ науково-практичної конференції інфекціоністів України "Вакцинопрофілактика та імунотерапія інфекційних хвороб", що відбулася 25 вересня 2008 р. у м. Хмельницький

РЕЗОЛЮЦІЯ

науково-практичної конференції інфекціоністів України «Вакцинопрофілактика та імунотерапія інфекційних хвороб»,

що відбулася 25 вересня 2008 р. у м. Хмельницький


Запропонувати МОЗ:

• звернутися із законодавчою ініціативою до Верховної Ради України щодо впровадження медичного страхування або гарантованої державою соціальної підтримки (матеріальна допомога, щомісячна грошова компенсація, виплати з тимчасової втрати працездатності) на випадок післявакцинальних ускладнень;

• звернутися із законодавчою ініціативою до Верховної Ради України щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб (юридичних, фізичних), які свідомо поширюють недостовірну інформацію про шкідливість профілактичних щеплень, що можна розцінювати як загрозу національній безпеці України;

• впровадити в практику щеплень письмову інформовану згоду від осіб, яким здійснюють вакцинацію. Найближчим часом розробити і впровадити вакцинальний паспорт;

• додатково закуповувати вакцини з одно- і дводозним фасуванням, тому що в низці випадків важко одночасно зібрати більшу кількість осіб для проведення щеплення;

• ЦМК МОЗ включити до навчальних планів у вищих навчальних медичних закладах усіх рівнів акредитації питання з вакцинопрофілактики інфекційних хвороб, виділивши для цього додаткові години;

• ЦМК МОЗ під час розроблення нових навчальних програм для студентів, інтернів і курсантів врахувати потребу поглибленого вивчення інфекційних і паразитарних хвороб у дорослих і дітей і збільшити кількість навчальних годин на V та VI курсах медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Враховуючи інтенсивні міграційні процеси та значну кількість іноземних студентів, які навчаються в Україні, наполягати на введенні в навчальну програму курсу «Тропічні інфекційні хвороби»;

• якнайшвидше призначити головного інфекціоніста міністерства. Враховуючи несприятливу епідеміологічну ситуацію з інфекційних хвороб в Україні, вважаємо за доцільне ввести штатну посаду головного інфекціоніста МОЗ і обласних управлінь охорони здоров’я;

• істотно поліпшити популяризацію вакцинації як високоефективного способу профілактики інфекційних хвороб, залучивши до цього Центри здоров’я. Активно вступати в дискусію з функціонерами антивакцинального руху та доводити необґрунтованість і помилковість їх основних тверджень;

• створити комісію за участі провідних інфекціоністів для перегляду нормативно-правових документів, які регламентують роботу з надання допомоги інфекційним хворим, і пришвидшити їх затвердження;

• звернутися до Кабінету міністрів України з проханням забезпечити в повному обсязі виконання постанови Кабінету Міністрів № 1906 від 23 грудня 2003 р. «Про будівництво інфекційних лікарень (відділень) у великих містах на період 2004-2010 років»;

• зупинити скорочення ліжкового фонду для інфекційних хворих, покращити матеріально-технічне забезпечення інфекційних відділень і лікарень.


Голова Асоціації інфекціоністів України,

чл.-кор. АМНУ, заслужений діяч

науки і техніки України, професор    М.А. Андрейчин

Our journal in
social networks: