сховати меню

Грип в Україні

Підсумки сезону 2018–2019 рр. і прогноз наступної епідемії

сторінки: 5-7

А.П. Мiроненко, д-р мед. наук, зав. відділу, О.С. Голубка, канд. мед. наук, Л.В. Лейбенко, Л.В. Радченко, Н.В. Тетерюк, С.М. Шевцов, відділ респіраторних та інших вірусних інфекцій ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ

Оскільки грип є найпоширенішою інфекційною хворобою сучасності, яка щорічно призводить до епідемій, проведення моніторингу за збудниками, що спричиняють епідемічне неблагополуччя, а також контроль тяжких форм грипу має бути пріоритетом кожної країни. Зокрема слідкування за вірусами грипу, які спричинюють епідемії, дає нам розуміння стратегії вакцинопрофілактики цієї інфекції. Аналіз кількості та причин тяжких форм грипу; групи людей, що частіше за інших потрапляють до лікарняного ліжка або помирають від цієї інфекції, – все це дає нам змогу провести оцінку тягаря хвороби та вчасно вжити адекватних заходів впливу, в тому числі на державному рівні.

Кількість людей на планеті неухильно зростає, тому існуюча в світі потужна система нагляду за грипом, яка діє під егідою Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ), має забезпечити в сучасних умовах мінімізацію як медичних, так і економічних збитків, що можуть спричиняти епідемії грипу.

Метою роботи було проведення аналізу епідемії грипу в сезоні 2018-2019 рр. та складання етіологічного прогнозу епідемії грипу в Україні на наступний епідемічний сезон грипу 2019-2020 рр.

Матеріали та методи дослідження

вгору

Епідеміологічний аналіз сезону грипу 2018-2019 рр. був проведений на основі щотижневих звітів про випадки з ознаками грипоподібних захворювань (ГПЗ) і тяжких гострих респіраторних захворювань (ТГРЗ) (3 696 випадків) за даними системи дозорного епіднагляду, який запроваджено в Україні з 2007 р. і здійснюється у 4 містах: Дніпро, Київ, Одеса та Хмельницький (електронна база www.ukrinfluenza.com.ua).

Для дослідження використовували зразки від хворих на ГПЗ та ТГРЗ (мазок з носа, носоглотки або ротоглотки), секційний матеріал від померлих (зразки трахеї або легень) та ізоляти вірусів грипу, що надходили з вірусологічних лабораторій дозорних центрів. Молекулярно-генетичним методом (ПЛР в режимі реального часу) було досліджено 726 зразків від хворих на ГПЗ і ТГРЗ за допомогою стандартного протоколу із застосуванням тест-систем QIAamp® Viral RNA Mini Kit, виробник (QIAGEN).

Ізоляцію та накопичення вірусів грипу проводили на культурі клітин (КК) MDCK, отриманій з нирки самки кокер-спанієля (S. H. Madin, N. B. Darby). За морфологією КК являє собою епітеліоподібні клітини. Також ізоляти, позитивні в ПЛР, виділяли на генетично-модифікованій КК MDCK-SIAT, одержаній зі Світового центру грипу (Атланта).

В епідемічному сезоні 2018-2019 рр. серед усіх обстежених методом ПЛР зразків (726) 49,4% були позитивними на грип. На КК MDCK-SIAT було виділено 99 ізолятів вірусу грипу.

Секвенування генів, виділених в Україні вірусів грипу субтипів А(H3N2) та пандемічних А(H1N1) pdm09 було здійснене у 2 світових центрах грипу: в м. Атланта (CDC, США) та Лондон з використанням технології RNA-SEQ, що дає можливість секвенувати кодуючі та некодуючі мРНК. Для проведення генотипового аналізу застосовували програмне забезпечення пакету програм MEGA 7.0.

Результати та їх обговорення

вгору

Епідемічний сезон грипу 2018-2019 рр. в Україні був невисокої інтенсивності порівняно з попередніми сезонами. Лабораторно підтверджена циркуляція вірусів грипу в країні, за даними дозорного епіднагляду, почалася на 47-му тижні 2018 р., що відповідає другій половині листопада. На рисунку 1 зображена динаміка лабораторно підтвердженого грипу в дозорних областях у минулому сезоні. Динаміка ТГРЗ і кількості лабораторних підтверджень грипозної етіології у хворих в минулому сезоні фактично була синхронною. Пік прийшовся на 50-51-й тижні 2018 р. (рис. 2).

kiai7_57_r1-300x180.jpg

Рис. 1. Кількість та типи/підтипи лабораторно підтверджених випадків грипу в дозорних областях у сезоні 2018-2019 рр. у хворих на грипоподібні та ТГРЗ

kiai7_57_r2-300x143.jpg

Рис. 2. Динаміка реєстрованих випадків ТГРЗ і кількість лабораторних підтверджень грипу в 4 дозорних центрах України у сезоні 2018-2019 рр.

Цього сезону епідемія була спричинена лише 2 субтипами вірусів грипу типу А. У більшості хворих причиною хвороби був вірус грипу А(H3N2), який і став провідним збудником цієї епідемії. На другому місці за поширеністю був вірус грипу А(H1N1) pdm2009. Крім однієї знахідки в м. Одеса віруси грипу типу В цього сезону виявлені не були.

З 40-го тижня 2018 р. по 20-й тиждень 2019 р. методом ПЛР було обстежено 726 зразків від хворих на ГПЗ та ТГРЗ, з них лабораторно підтверджено 359 (49,4%) випадків грипу: 131 (36,5%) – вірусів грипу А(Н3N2), 83 (23,1%) – вірусів грипу А(Н1N1) pdm2009, 144 (40,1%) – вірусів грипу А (нетипований) та 1 вірус грипу В (0,03%).

Етіологічна структура популяції вірусів грипу за даними вірусовиділення на КК клітин подано на діаграмі (рис. 3). 58% становили віруси грипу А(Н3N2) і 41% – А(Н1N1) pdm 2009.

kiai7_57_r3-300x180.jpg

Рис. 3. Етіологічна структура популяції вірусів грипу сезону 2018–2019 рр. за результатами вірусовиділення на КК в 4 дозорних центрах України

На КК MDCK ізольовано 99 вірусів грипу. Майже всі вони були секвеновані. Послідовності 98 секвенованих у 2 світових центрах грипу українських ізолятів сезону 2018-2019 рр. внесено до світової бази даних GISAID. Зокрема 57 вірусів грипу А(Н3N2) та 41 – А(Н1N1) pdm 2009.

Антигенний та генетичний аналіз ізолятів показав, що майже всі секвеновані пандемічні віруси грипу A(H1N1) pdm09 були антигенно подібними до вакцинного вірусу A/Мічиган/45/2015. Однак було 2 ізоляти, виділені в м. Київ, що належали вже до оновленого штаму А/Брісбен/02/2018.

Генетичний та антигенний аналіз виділених вірусів грипу А(H3N2) показав їх однорідність і подібність до вакцинного штаму A/Сінгапур/INFIMH-16-0019/2016(H3N2) – генетична група 3C.2a1. Наведене на рисунку 4 філогенетичне дерево еволюції вірусів грипу A(H3N2) за останні 3 роки дає змогу побачити, що українські віруси сезону 2018-2019 рр. належали до генетичноі групи 3С.2а та генетичного клейду А1в 135К. На рисунку 4 показано 2114 геномів, відібраних у період з грудня 2013 р. по серпень 2019 р. у 118 країнах. Різними кольорами позначені генетичні гілки, червоним кольором – вакцинні штами.

kiai7_57_r4.jpg

Рис. 4. Філогенетичне дерево еволюції вірусів грипу A(H3N2) за 2017–2019 рр.

Слід звернути увагу, що в сезоні 2018-2019 рр. в країнах Європи, навпаки, переважала циркуляція вірусів грипу A(H1N1) pdm09 [1]. У Сполучених Штатах Америки переважним збудником епідемії був також вірус A(H1N1) pdm09, а саме штам, що був подібним до А/Мічиган/45/2015.

Однак, незважаючи на те, що минулий епідемічний сезон грипу в Україні був низької інтенсивності, про що свідчить низький рівень реєстрованої захворюваності, за офіційними даними МОЗ, від грипу цього сезону померло 64 особи.

Як відомо, штамовий склад грипозних вакцин змінюється щороку відповідно до рекомендацій ВООЗ. У наступному епідемічному сезоні 2019-2020 рр. за рекомендацією ВООЗ для країн Північної півкулі [2] трикомпонентні грипозні вакцини міститимуть такі штами:

  • А/Брісбен/02/2018 – A(H1N1) pdm09;
  • А/Канзас/14/2017 – A(H3N2);
  • B/Колорадо/06/2017 (генетична гілка В/Вікторія/2/87 з двома делеціями у 162 та 163 положеннях гемаглютиніну).

До чотирикомпонентної вакцини ще увійде штам В/Пхукет/3073/2013 (генетична гілка В/Ямагата/16/88).

Слід зазначити, що обидва віруси грипу А, які рекомендовано включити до складу вакцин на майбутній епідемічний сезон, та вірус грипу В/Колорадо/06/2017 для України є новими. Тому всі вони можуть відігравати роль у епідемії. Штам В/Пхукет/3073/2013 є досить «старим» і вже не раз спричинював епідемії грипу в країні, значна частина населення вже має до нього імунітет, тому навряд чи він може спричинити епідемічне неблагополуччя.

Отже, відповідно до рекомендацій ВООЗ, в перед­епідемічному сезоні 2019-2020 рр. рекомендовано проводити щеплення особам, що належать до груп ризику несприятливих наслідків грипу, зареєстрованими грипозними вакцинами з метою уникнення ускладнень і можливих летальних випадків. До них належать: вагітні; люди старше 65 років; хворі будь-якого віку, що перебувають у стаціонарних медичних установах; діти до 3 років; діти та підлітки, що одержують тривалу терапію ацетилсаліциловою кислотою; пацієнти з хронічними захворюваннями легень (у тому числі з бронхіальною астмою) або серцево-судинної системи; пацієнти з порушенням обміну речовин, у тому числі цукровим діабетом; хворі на стафілококову інфекцію; пацієнти з імунною недостатністю; пацієнти з ожирінням та бронхіальною астмою. До груп епідемічного ризику щодо поширення інфекції належать, перш за все, медичні працівники, які також мають бути щеплені проти грипу.

Список літератури

1. http://flunewseurope.org.

2. Weekly epidemiological record. Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2019-2020 northern hemisphere influenza season. 2019;94:141-160.

Грипп в Украине: итоги сезона 2018-2019 гг. и прогноз следующей эпидемии

Мироненко А.П., Голубка О.С., Лейбенко Л.В., Радченко Л.В., Тетерюк Н.В., Шевцов С.Н.
ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины»

Резюме

Работа посвящена итогам сезона гриппа 2018-2019гг. в Украине и прогнозу на следующий эпидемический сезон для страны. Сезон гриппа 2018-2019гг. в Украине был менее интенсивным по количеству заболевших, чем предыдущие два сезона. Однако количество летальных случаев от гриппа было значительным – 64. Отличался этот сезон также и ведущим возбудителем: он был вызван вирусом гриппа А(H3N2), а именно штаммом А/Сингапур/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2). Штамм А/Мичиган/45/2015 (H1N1) pdm09 также достаточно интенсивно участвовал в эпидемическом процессе, хотя роль его была второстепенной. В работе подан прогноз на сезон гриппа 2019-2020гг. в Украине.

Ключевые слова: вирус гриппа, дозорный эпиднадзор, прогноз эпидемии.

Influenza in Ukraine: the Results of the Season 2018-2019 and Forecast for the Next Epidemy

Mironenko A.P., Holubka O.S., Leibenko L.V., Radchenko L.V., Teteriuk N.V., Shevtsov S.M.
SI «L. V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases of NAMS of Ukraine»

Abstract

The work is devoted to the results of the influenza season 2019-2020 in Ukraine and the forecast for the next epidemic season for the country. Influenza season 2018-2019 in Ukraine was less intense in the number of cases than the previous two seasons. However, the number of fatal influenza cases was significant – 64. This season also was differed in the leading causative agent: it was caused by the influenza A virus (H3N2), namely, strain A/Singapore/INFIMH-16-0019/ 2016 (H3N2). The strain A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09 was also quite intensively involved in the epidemic process, although its role was secondary. The work provides a forecast for the influenza season 2019-2020 in Ukraine.

Key words: influenza virus, sentinel surveillance, forecast of epidemy.

Наш журнал
у соцмережах: