сховати меню
Розділи: Актуальна тема

Звіт про роботу конференції з дерматовенерології на тему: «Резистентні до терапії хронічні дерматози, пов’язані з віком» (25-26 березня 2010 р., м. Київ)

сторінки: 5-7

У роботі конференції «Резистентні до терапії хронічні дерматози, пов’язані з віком», що відбулася 25-26 березня 2010 р. в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, взяли участь 240 спеціалістів з Київської, Харківської, Львівської, Луганської, Донецької, Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької, Житомирської, Дніпропетровської, Закарпатської, Черкаської, Кіровоградської областей і міста Київ.
Відкрив конференцію проректор з наукової роботи НМАПО заслужений діяч науки і техніки України професор І.С. Зозуля.
Програма заходу була присвячена обговоренню нових відомостей з діагностики та лікування захворювань шкіри та її придатків, а також проблем старіння шкіри, місця сучасних косметологічних методик у лікуванні захворювань шкіри обличчя. Крім того, достатню увагу було приділено лікуванню хронічних дерматозів.
На попередній конференції було ухвалено рішення виділити час для розгляду проблеми новоутворень шкіри, зважаючи на розбіжності щодо тактики діагностики та лікування пухлин шкіри. На цьогорічному зібранні цій темі було присвячено відокремлений блок доповідей. Власну позицію щодо зазначеної проблеми виклали й обґрунтували доповідачі А.А. Таран, С.І. Шармазан та І.І. Медвєдєва.
Надзвичайно важливою для дерматовенерологічної спільноти була доповідь директора Інституту дерматології та венерології АМН України професора Г.І. Маврова на тему «Роль інфекцій, які передаються статевим шляхом, у поширенні ВІЛ в Україні».
Професор Л.Д. Калюжна в своїй доповіді «Сучасний погляд на доказову дерматологію» визначила діагностичні та лікувальні можливості дерматології та технологічні підходи до обґрунтування сучасних терапевтичних протоколів лікування.
Зі змістовними доповідями виступили провідні науковці: професори Я.Ф. Кутасевич (м. Харків), Т.В. Проценко (м. Донецьк), Р.Ф. Айзятулов (м. Донецьк), А.Д. Дюдюн (м. Дніпропетровськ), Г.М. Бондаренко (м. Харків), О.М. Охотнікова (м. Київ), Л.А. Болотна (м. Харків). Усього на конференції було заслухано 47 доповідей, які презентували наукові співробітники Інституту дерматології та венерології АМН України, представники профільних кафедр України, медичних закладів.
За традицією конференцій кафедри дерматовенерології НМАПО імені П.Л. Шупика професор Я.Ф. Кутасевич (завідувачка відділу дерматології ДУ «Інститут дерматології та венерології АМН України») та професор Л.Д. Калюжна (завідувачка кафедри дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика) провели мультимедійну презентацію клінічних випадків рідкісних дерматозів і діагностичних помилок.
Фахівці України активно надсилали до оргкомітету конференції тези та статті, які були видані у вигляді збірника «Матеріали конференції: «Резистентні до терапії хронічні дерматози, пов’язані з віком».
Крім того, було проведено фармацевтичну виставку, в якій узяли участь 17 фармацевтичних компаній.
Інформаційними спонсорами конференції були журнали «Ліки України», «MEDIX ANTIAGING», «Мистецтво лікування», Видавничий дім «Заславський», «Український медичний вісник», «Les nouvelles esthetiques Україна». Генеральним спонсором заходу виступив журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія», в якому заздалегідь були розміщені повідомлення про проведення конференції. Окрім того, до дня відкриття заходу редакцією журналу було підготовлено спеціальний випуск з дерматовенерології зі статтями провідних фахівців галузі. Приємно зазначити, що редакція журналу «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» запровадила грошові премії за кращі доповіді. Цього року під час закриття конференції зазначені премії та сертифікати було вручено кращим доповідачам: доценту Ж.В. Корольовій (м. Київ), к.м.н. С.І. Шармазан (м. Київ), лікарю А.А. Таран (м. Київ).

Зав. кафедри дерматовенерології
Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика,
заслужений діяч науки і техніки України,
д.м.н., професор

 

 

Л.Д. Калюжна

 

Фоторепортаж з конференції.


Наш журнал
у соцмережах: