сховати меню
Розділи: Актуальна тема

Резолюція Всеукраїнської науково-практичної конференції «Внесок українських учених у здобутки світової дерматовенерології» (27-28 жовтня 2009 р., м. Київ)

27-28 жовтня у Києві відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Внесок українських учених у здобутки світової дерматовенерології», в роботі якої взяли участь 563 лікарі-дерматовенерологи з усіх регіонів України.
На пленарних засіданнях конференції та двох сателітних симпозіумах було заслухано і обговорено 43 наукові доповіді із сучасних проблем дерматовенерології, а також питань профілактики, діагностики та лікування шкірних і венеричних хвороб.
Під час роботи конференції відбулося розширене засідання Президії УАЛДВК, головних обласних дерматовенерологів, завідувачів кафедр шкірних і венеричних хвороб вищих медичних навчальних закладів України, на якому були розглянуті організаційні питання перспектив перебудови дерматовенерологічної служби в контексті реформування системи охорони здоров’я України.
Було обговорено пропозиції щодо переробки клінічних протоколів, затверджених МОЗ України 8 травня 2009 р., в уніфіковані клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим на дерматовенерологічні захворювання, розглянуто діяльність дерматовенерологічної служби у виконанні Загальнодержавної програми «Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 рр.», а також наказу МОЗ України № 355 від 04.07.2008 р. «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення доступу представників уразливих груп населення до діагностики і лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, з метою запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу».
Велику увагу також було приділено проблемам професійної підготовки лікарів-дерматовенерологів на сучасному етапі, також було розглянуто та обговорено питання навчальної програми «Дерматовенерологія» згідно із вимогами кредитно-модульної системи та положеннями Болонської декларації.
Було намічено напрямки подальшої діяльності Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів.

Учасники конференції постановили:

1. Відзначити високий рівень представлених на конференції доповідей і плідний обмін науковими ідеями із сучасних проблем системних захворювань шкіри, а також інфекцій, які передаються статевим шляхом. Матеріали конференції варто використовувати у повсякденній практиці для діагностики та лікування хворих, а також для вдосконалення навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах України. На особливу увагу заслуговують дослідження допоміжних методів експрес-діагностики шкірних і венеричних захворювань, а також нові підходи до лікування деяких з них, зокрема грибкових уражень шкіри та слизових оболонок, змішаних інфекцій, венеричних хвороб та ін.
2. Схвалити роботу організаційного комітету з підготовки та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Внесок українських учених у здобутки світової дерматовенерології».
3. Протягом 2009-2010 рр. переробити клінічні протоколи, затверджені МОЗ України 8 травня 2009 р., в уніфіковані клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим на дерматовенерологічні захворювання з урахуванням заходів санаторно-курортної реабілітації. Враховуючи, що в Україні станом на 2009 р. для хворих дерматологічного профілю функціонує лише відділення в санаторії «Немирів» та малопотужне дитяче дерматологічне відділення в Євпаторії, а також малопотужні заклади реабілітації, зокрема науково-практичне об’єднання «Реабілітація» (м. Ужгород) і відділ реабілітації (шкірне відділення у с. Строганівка), що є структурним підрозділом облшкірвендиспансеру Запорізької області (на 50 ліжок), звернутися до МОЗ України з пропозицією:
провести інвентаризацію наявних і перспективних реабілітаційних можливостей для хворих дерматологічного профілю, для чого створити комісію у складі провідних дерматологів і реабілітологів України;
вивчити можливість створення на базі відділення реабілітації хворих дерматологічного профілю Запорізького обласного шкірвендиспансеру (с. Строганівка) Центру реабілітації хворих на псоріаз зі статусом юридичної особи з передачею його на баланс МОЗ України. Вирішити питання про закріплення за цим Центром відповідних територій і будівель;
організувати відділи реабілітації для хворих дерматологічного профілю на засадах повного або часткового госпрозрахунку під час проведення оптимізації ліжкового фонду дерматологічних закладів у курортних місцевостях;
внести пропозиції про відкриття в деяких санаторіях системи МОЗ дерматологічних реабілітаційних ліжок;
звернутися до МОЗ України з пропозиціею щодо вивчення питання про взаємообмін путівками для хворих дерматологічного профілю між Україною та країнами близького і далекого зарубіжжя;
доручити профільному науково-дослідному інституту вивчити можливості концентрації, консервації та транспортування мінеральних, грязевих і водних чинників для їхнього подальшого використання безпосередньо в дерматовенерологічних закладах;
зобов’язати профільні кафедри вищих медичних навчальних закладів і науково-дослідного інституту розробити тематичний план наукових досліджень з питань реабілітації хворих дерматологічного профілю;
доручити департаменту санітарно-курортної допомоги розробити окремі узгоджені стандарти та протоколи санаторно-курортної реабілітації, зокрема з дерматологічного профілю.
4. Дерматологічній службі активізувати роботу щодо виконання Загальнодержавної програми «Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 рр.», а також наказу МОЗ України № 355 від 04.07.2008 р. «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення доступу представників уразливих груп населення до діагностики і лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, з метою запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу». Для підвищення ефективності заходів протидії подальшому поширенню ВІЛ-інфекції звернутися до МОЗ України з пропозицією щодо доцільності здійснення нижченаведених організаційних і методичних заходів для інтеграції дерматовенерологічної служби у систему боротьби з ВІЛ/СНІДом, які не потребують додаткових державних асигнувань:
організувати на базі обласних, республіканського (АР Крим) і міських в м. Київ і Севастополь дерматовенерологічних диспансерів спеціалізовані кабінети з покладенням на них функцій діагностики, профілактики та лікування ВІЛ-СНІДу у контингентів дерматовенерологічних закладів. Організацію таких кабінетів та забезпечення їх штатними працівниками провести за рахунок наявних штатів дерматовенерологічних закладів і установ, передбачивши в штатах таких кабінетів не менше 1 посади лікаря-дерматовенеролога, 1 посади сестри медичної та 1 посади сестри медичної патронажної. За потреби кількість посад лікарського та середнього медичного персоналу кабінету може збільшуватись в межах, передбачених наказом МОЗ № 33 від 23.02.2000 р. (додаток 25). Заробітна плата медичного персоналу (лікарів і медичних сестер та молодшого медперсоналу) зазначених кабінетів встановлюється відповідно до наказу МОЗ та Мінпраці і соціальної політики № 308/519 від 5.10.2005 р. (додаток 4);
у центральних районних і районних лікарнях на базі дерматовенерологічних кабінетів (за рахунок наявних штатів цих кабінетів) організувати спеціалізовані «Кабінети довіри» з питань діагностики та профілактики ВІЛ/СНІДу. Персоналу кабінетів встановлюється доплата до заробітної плати, що передбачено наказом МОЗ і Мінсоцполітики № 308/519;
обласним і міським в м. Київ і Севастополь Управлінням охорони здоров’я організувати на базі Центрів лікування та профілактики СНІДу 10-денні курси стажування й інформації для лікарів-дерматовенерологів, які працюють у кабінетах з діагностики ВІЛ-СНІДу, з питань використання швидких тестів та проведення антиретровірусної терапії;
навчання середнього медичного персоналу кабінетів, зазначених вище, провести на місцевих спеціалізованих базах;
передбачити ведення облікової та звітної документації спеціалізованими кабінетами дерматовенерологічних закладів відповідно до вимог МОЗ з питань обліку та звітності щодо ВІЛ-СНІДу. Враховуючи співпрацю дерматовенерологічної служби з МБФ «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні», для подальшої закупівлі за кошти Глобального фонду швидких тестів для діагностики сифілісу та інших ІПСШ у пацієнтів груп підвищеного ризику потрібне визначення їхньої якості в референс-лабораторіях низки спеціалізованих дерматовенерологічних закладів, зокрема Київського міського дерматовенерологічного диспансеру, Донецького міського дерматовенерологічного диспансеру, Тернопільського обласного дерматовенерологічного диспансеру та Інституту дерматології та венерології АМН України (м. Харків).
5. Завідувачам профільних кафедр вищих медичних навчальних закладів України розглянути на засіданнях кафедр питання щодо уніфікації навчальної програми «Дерматовенерологія» згідно з міжнародними вимогами кредитно-модульної системи та положеннями Болонської декларації. Також розглянути й обговорити проект робочої навчальної програми циклу тематичного удосконалення «Дерматоонкологія» та, за умови прийняття узгодженого позитивного рішення, ініціювати впровадження цього циклу в навчальний процес з підготовки лікарів-інтернів за фахом «дерматовенерологія», «сімейна медицина», «терапія», «педіатрія» (проект відповідної навчальної програми опубліковано в «Українському журналі дерматології, венерології, косметології». – 2009. – № 3 (34). Головним лікарям обласних і районних дерматовенерологічних диспансерів невідкладно започаткувати в регіонах реєстрацію пацієнтів, які звертаються до зазначених закладів зі скаргами на різні новоутворення шкіри.
6. Запровадити Почесну відзнаку для членів УАЛДВК – медаль «Честь і пошана від української дерматовенерології».
7. Для інформаційно-методичного забезпечення та розробки положення про відповідну Почесну відзнаку створити Координаційну раду з 29 членів (по 1 представнику від кожного осередку УАЛДВК). Обрання представників до Координаційної ради здійснити на загальних зборах осередку та подати відомості в секретаріат УАЛДВК до 1 лютого 2010 р.
8. Положення про Почесну відзнаку «Честь і пошана від української дерматовенерології» затвердити на засіданні Президії УАЛДВК під час проведення науково-практичної конференції у м. Тернопіль (квітень 2010 р.).
9. Для підготовки до звітно-виборної конференції УАЛДВК провести звітно-виборні збори в осередках і підготувати пропозиції щодо кандидатур на пост президента, віце-президентів, нового складу президії та ревізійної комісії, голови ревізійної комісії, змін до статуту, розміру вступних і членських внесків і порядку їхньої сплати на наступний період. Списки дійсних членів осередків, відомості про їхнє керівництво та інші документи, пов’язані зі звітно-виборною кампанією 2010 р. подати до секретаріату УАЛДВК до 10 лютого 2010 р.
10. Затвердити рішення зборів Полтавського, Дніпропетровського, Донецького, Запорізького, Львівського, Луганського, Сумського, Харківського, Черкаського, Рівненського, Хмельницького обласних та Київського, Харківського міських осередків, а також осередку АР Крим про членство в УАЛДВК. Членам УАЛДВК, які вступили в Асоціацію у 2009 р., вручити сертифікати.
11. Керівництву осередків УАЛДВК до 30 листопада 2009 р. вирішити питання про ліквідацію заборгованості зі сплати членських внесків за 2009 р. У разі невиконання цієї директиви позбавити неплатників внесків членства в УАЛДВК.
12. На 2010 р. залишити минулорічний розмір і порядок сплати вступних і членських внесків до УАЛДВК: вступний внесок — 100 грн., щорічний — 50 грн. 30% від загальної суми внесків залишати в осередках для використання на внутрішні потреби.

Фото з конференції


Чл.-кор. АПН України, професор,
президент УАЛДВК, голова організаційного
комітету конференції

 

В.Г. Коляденко


Наш журнал
у соцмережах: