сховати меню
Розділи: Актуальна тема

Резолюція Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання алергології у дітей та дорослих»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання алергології у дітей та дорослих» відбулася у м. Запоріжжя 30 вересня – 1 жовтня 2009 р. за підтримки Асоціації алергологів України, Асоціації педіатрів України, Управління охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації. Співголовами конференції були Валентина Борисівна Педан – начальник відділу охорони дитинства, заступник начальника Управління материнства, дитинства та санаторної справи МОЗ України, Світлана Іванівна Остапко – головний спеціаліст відділу охорони дитинства Управління материнства, дитинства та санаторної справи МОЗ України, Наталія Яківна Моровиця – начальник Управління охорони здоров’я Запорізької обласної держадміністрації, Борис Михайлович Пухлик – головний позаштатний спеціаліст з алергології МОЗ України, Тетяна Рудольфівна Уманець – головний позаштатний дитячий алерголог МОЗ України, Світлана Миколаївна Недельська – завідувач кафедри факультетської педіатрії ЗДМУ, головний позаштатний дитячий алерголог Управління охорони здоров’я Запорізької обласної держадміністрації.
У роботі конференції взяли участь понад 200 науковців і практичних лікарів: алергологів, педіатрів, імунологів, терапевтів, а також молодих учених. Було заслухано та обговорено 60 доповідей провідних спеціалістів щодо нових етіологічних чинників респіраторної алергії, можливостей діагностики та лікування алергопатології та суміжної з нею патології. У межах роботи конференції було проведено 6 секційних засідань, 2 сателітних симпозіуми: «Сучасний погляд на питання патогенезу, діагностики та лікування алергійних захворювань», «Практичні питання дитячої нутриціології в профілактиці алергійних захворювань», 2 майстер-класи для лікарів і молодих учених «Специфічна імунотерапія як метод лікування алергійних захворювань у дітей і дорослих», «Діагностика, диференційна діагностика й особливості лікування бронхіальної астми у дітей і дорослих». Також відбулася науково-методична нарада «Методичні аспекти викладання алергології у вищих навчальних медичних закладах», на якій особливу увагу було приділено питанням максимального залучення дітей з алергійною патологією до імунопрофілактики інфекційних захворювань і необхідності раціональної підготовки хворих до щеплень для запобігання розвитку небажаних поствакцинальних реакцій.
Наприкінці конференції відбулася дискусія майже за кожною доповіддю з великою кількістю запитань і обговоренням проблем впровадження високотехнологічних методів діагностики та лікування алергійних хвороб у практику охорони здоров’я. Багато уваги було приділено визначенню показань до застосування, методикам використання та схемам специфічної імунотерапії.
Президія та учасники конференції визначили актуальні питання подальшої діяльності Асоціації алергологів України, роботи алергологів України, які були затверджені резолюцією форуму:
1. Вважати проблему алергійних захворювань однією з пріоритетних через щорічне зростання поширеності, збільшення частоти полівалентної сенситизації та тяжких форм алергійних реакцій, зокрема медикаментозної алергії.
2. Вважати доцільним подальше проведення конференцій з алергології 1 раз на 2 роки.
3. Розширити викладання клінічної алергології у ВМНЗ, звернути увагу на недостатню підготовку з алергології в інтернатурі для сімейних лікарів.
4. Вважати за потрібне під час проведення конференції поєднувати питання навчання практичних лікарів з певних розділів алергології з висвітленням результатів нових світових і вітчизняних наукових досліджень.
5. Розробити, затвердити та впровадити у практичну діяльність стандарти і протоколи з проведення специфічної імунотерапії, що мають відповідати світовому досвіду та досвіду провідних спеціалістів України з цієї проблеми.
6. Приділяти особливу увагу молодим ученим, організовувати регулярне проведення шкіл алергологів на різних клінічних базах за участі досвідчених спеціалістів, сприяти впровадженню новітніх наукових технологій у наукову та практичну діяльність лікарів-алергологів.
7. Сприяти впровадженню в практичну діяльність лікарів нової класифікації бронхіальної астми згідно з GINA (2008) за рівнем контролю: «контрольована», «частково контрольована» та «неконтрольована».
8. Провести широку дискусію з питань перегляду наявної класифікації бронхіальної астми у дітей для її максимального наближення до класифікації GINA (2008), після чого проект нової класифікації обговорити та затвердити остаточний варіант на ІІІ з’їзді алергологів України.
9. Впроваджувати застосування грибкових алергенів виробництва ТОВ «Імунолог» для діагностики грибкової гіперчутливості в стандартне алергологічне обстеження хворих з алергопатологією.
10. Сприяти зменшенню формування в населення синдрому «стероїдофобії».
11. Разом з імунологами пропагувати імунопрофілактику інфекційних хвороб.
12. Підтримувати та поширювати інформацію про важливість грудного вигодовування дитини як засобу профілактики формування алергійної патології в майбутньому.
13. Зазначити доцільність тісної співпраці алергологів і дерматологів для повноцінного ведення хворих з алергодерматозами, звернути увагу на потребу застосування засобів базового догляду за шкірою в пацієнтів з алергійним дерматитом.

Фоторепортаж з конференції

Д.м.н., професор, зав. кафедри
факультетської педіатрії
Запорізького медичного університету,
головний позаштатний алерголог
Управління охорони здоров’я
Запорізької обласної держадміністрації

С.М. Недельська


Наш журнал
у соцмережах: