скрыть меню

Нове слово в лікуванні алергічного риніту

страницы: 21-26

19 жовтня 2021 р. відбулась конференція з міжнародною участю «Новий погляд на лікування алергічного риніту» за підтримки британської компанії Amaxa. Пряма трансляція заходу велась у п’яти містах України. Запрошеним міжнародним фахівцем та безпосереднім учасником заходу був спеціаліст у галузі оториноларингології, алергології, клінічної імунології, психосоматичної та психосоціальної медицини, фітотерапії, доктор медицини, почесний доктор наук Андреас Шаповал (Ландкварт, Швейцарія). У конференції взяли участь провідні вітчизняні фахівці: д-р мед. наук, професор кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, алерголог, клінічний імунолог Віктор Іванович Літус; асистент кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, алерголог, клінічний імунолог мережі медичних центрів «Родина» Марта Павлівна Ломіковська; д-р мед. наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, експерт МОЗ, завідувач кафедри оториноларингології Одеського національного медичного університету Сергій Михайлович Пухлик; канд. мед. наук, асистент кафедри оториноларингології Дніпровського державного медичного університету, член Українського наукового медичного товариства оториноларингологів, член ГО «Асоціація онкологів – голова та шия» Наталія Володимирівна Хоботова; д-р мед. наук, професор кафедри отоларингології та дитячої отоларингології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України Тетяна Віталіївна Почуєва; канд. мед. наук, доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика Олександр Євгенович Кононов.

У рамках конференції «Новий погляд на лікування алергіч­ного риніту» було представлено принципово новий протиалергічний препарат Тесалін британської компанії Amaxa.

 

Андреас Шаповал

Відкрив конференцію запрошений фахівець зі Швей­царії – професор Андреас Шаповал. У своїй доповіді він детально висвітлив новий терапевтичний підхід до лікування алергічного риніту (АР), поділився власним досвідом застосування Тесалін в терапії АР.

У складі Тесалін міститься екстракт Ze339, стандартизований до 8 мг петасинів. Екстракт Ze339 – це перший екстракт листя Petasites hybridus (кремени гібридної) для лікування АР, що не має аналогів у всьому світі. Виготовлення екстракту за допомогою запатентованої докритичної екстракції СО2 допомагає отримати петасини та виключити наявність інших складових. Спікер наголосив, що з метою об’єктивності даних фармаконагляду було проведено багато постмаркетингових досліджень препарату. Фармакологічно активними його компонентами є ізомери петасину (ізопетасин, неопетасин). Препарат випускається у формі таблеток, покритих плівковою оболонкою. Було продемонстровано, що екст­ракт Ze339 впливає на метаболізм арахідонової кислоти, блокує утворення прозапальних лейкотрієнів шляхом інгібування 5-ліпооксигенази (Thomet etal., 2001; рис. 1).

Рис. 1. Потенційна протизапальна активність екстракту Petasites hybridus (Thomet et al., 2001)

Отже, механізм дії Тесалін полягає у зниженні синтезу лейкотрієнів, вивільнення медіаторів запалення (інгібування дегрануляції мастоцитів і еозинофілів), при цьому препарат не зв’язується з рецепторами гістаміну, а тому не спричинює седативних ефектів (Thomet et al., 2001; Thomet et al., 2001; Gex-Collet et al., 2006; Dumitru et al., 2011).

Перше представлене клінічне дослідження ефективності препарату на основі екстракту листя Petasites hybridus (Ze339) проведене Thomet et al. (2002). На початку лікування в назальній рідині було виявлено високий вміст лейкотрієну (LT) B4, що є потужним хемоатрактантом для еозинофілів, а також високі рівні цистеїніл лейкотрієну (CysLT) і гістаміну. Однак уже на 5-й день терапії було виявлено значне зниження цих показників, а в сироватці крові після лікування знизився рівень еозинофільного катіонного білка (ЕКБ). Клінічно було продемонстровано ефективність препарату щодо такого симптому, як закладеність носа: показники риноманометрії досягли нормального рівня (>800 мл/с) до 6-го дня лікування (табл. 1, рис. 2).

Таблиця 1. Протизапальна активність екстракту Petasites hybridus при АР (Thomet et al., 2002)

Рис. 2. Результати риноманометрії, що демонструють нормалізацію показників до 5-го дня лікування (Thomet et al., 2001)

У 2002 р. A. Schapowal і співавт. було проведено рандомізоване контрольоване дослід­жен­ня ефективності препарату Тесалін (Ze339), в якому взяв участь 131 пацієнт з АР, яких було рандомно розподілено для отримання зазначеного препарату (65 пацієнтів) або цетиризину (66 пацієнтів). У результаті дослід­жен­ня було виявлено, що обидва препарати мали однакову ефективність щодо якості життя пацієнтів, визначену за допомогою неспецифічного опитувальника якості життя – The Short Form-36 (SF-36; рис. 3).

Рис. 3. Порівняння груп щодо первинних змінних в опитувальнику SF‑36 (різниця між початком терапії та її завершенням; Schapowal et al., 2002)

У проспективному рандомізованому подвійно сліпому плацебо-контрольованому дослід­жен­ні, що проводила організація клінічних досліджень Praxis Klinische Arzneimittelforschung, Польхайм (2004), взяли участь 186 пацієнтів з АР, 60 пацієнтів отримували препарат Тесалін (Ze339) у дозі 1 таблетка тричі на добу, 65 – по 1 таблетці двічі на добу, а 61 – плацебо. Дослід­жен­ня продемонструвало, що Тесалін був ефективнішим у порівнянні з плацебо в разі будь-якого дозування (p<0,007). Також спостерігали покращення таких симптомів, як чхання, ринорея і свербіж носа, при цьому покращення було вираженішим при прийомі препарату тричі на добу. Таким чином, можна зробити висновок, що при легкому ступені тяжкості АР можна призначати препарат у дозі по 1 таблетці двічі на добу, а при більш виражених симптомах збільшувати дозу до 3 разів на добу (табл. 2, рис. 4).

Таблиця 2. Порівняння Тесалін з плацебо (Schapowal et al., 2004)

Рис. 4. Покращення основних симптомів АР (Schapowal et al, 2004)

У проспективному рандомізованому плацебо- та антигістаміно-контрольованому дослід­жен­ні (Schapowal etal., 2005) вивчали ефективність лікування інтермітуючого АР препаратом Тесалін (Ze339). У дослідженні взяли участь 330 пацієнтів, серед них отримували фексофенадин – 113, Тесалін – 110, плацебо – 107. Тесалін продемонстрував ефективність, аналогічну фексофенадину, щодо покращення загального балу симптомів захворювання, а також мав сприятливий профіль безпеки (рис. 5, 6).

Рис. 5. Покращення загального балу симптомів (TSS) при прийомі Тесалін, фексофенадин та плацебо (Schapowal et al., 2005)

Рис. 6. Результати проспективного рандомізованого плацебо- й антигістаміно-контрольованого дослідження Тесалін для лікування інтермітуючого АР (Schapowal et al., 2005)

Dumitru etal. (2011) у перехресному дослід­жен­ні порівнювали ефективність Тесалін (Ze339) із дезлоратадином у пацієнтів з АР внаслідок сенсибілізації до пилку трав. У цьому дослід­жен­ні відновлення носового повітряного потоку після назальної провокаційної проби відбувалося значно швидше при застосуванні Тесалін в порівнянні з дезлоратадином та плацебо (рис. 7). Також Тесалін значно знижував рівень медіаторів пізньої фази алергічного запалення (інтерлейкіну (IL)-8 і LTB4) на противагу дезлоратадину (рис. 8).

Рис. 7. Відновлення носового повітряного потоку після введення алергену (Dumitru et al., 2011)

Рис. 8. Визначення рівнів медіаторів пізньої фази запалення після 5 днів лікування препаратом Тесалін і дезлоратадином

Постмаркетингові дослід­жен­ня Тесалін (Keusch etal., 2004; Kaeufeler etal., 2006; Blosa etal., 2021) охопили велику кількість пацієнтів. У найновішому дослід­жен­ні Blosa etal. (2021) було підтверджено ефективність і безпечність препарату в пацієнтів з АР, а саме симптоматика прогресивно зменшувалась протягом усього періоду застосування препарату (рис. 9). Упродовж періоду спостереження лише в 3 осіб виникли побічні ефекти легкого ступеня з боку травного тракту.

Рис. 9. Прояви алергічних симптомів при прийомі Тесалін

Також спікер навів клінічні випадки з власної практики, коли в пацієнтів із ринокон’юнктивітом застосування Тесалін забезпечило ефективне зменшення вираженості симптомів.

Жінка, 23 роки, із персистуючим ринокон’юнктивітом звернулась до лікаря у зв’язку з наявністю симптомів із квітня по липень. У травні бальна оцінка симтомів (0 – відсутність симптомів, 4 – дуже тяжкі симптоми) була такою: закладеність носа – 4, ринорея – 3, свербіж носа – 2, свербіж/почервоніння очей – 2; усього 14 балів, що свідчить про тяжкий перебіг захворювання. Шкірний тест був позитивний на пилок берези, бука, дуба, платанів, трави (жито, пшениця, овес). Рівень загального IgE становив 163 кОд/л. Було призначено Тесалін у дозі 2–4 таблетки на добу в сезон пилку. Протягом 1 тиж лікування спостерігалося значне покращення симптомів, і до 7-го дня лікування оцінка симптомів становила 3 бали. У подальшому пацієнтка отримувала алерген-специфічну імунотерапію (АСІТ) підшкірним методом протягом 3 років з алергенами берези і трав, після чого всі симптоми зникли.

Чоловік, 34 роки, звернувся з приводу тяжкого ринокон’юнктивіту, що виник, імовірно, через контакт із котом. В анамнезі АР у період з червня по серпень. Гіпосенсибілізувальна терапія, яка проводилася раніше, була ефективна.

У жовтні бальна оцінка симптомів ринокон’юнктивіту така: закладеність носа – 4, ринорея – 4, чихання – 3, свербіж носа – 3, свербіж/почервоніння очей – 3; загалом 17 балів, що відповідає тяжкому/дуже тяжкому перебігу захворювання. Шкірний тест на алергени кота був позитивним. Рівень загального IgE – 214 кОд/л. Провокаційний назальний тест на алергени кота позитивний.

У зв’язку з тим, що уникнення алергену неможливе, було призначено лікування препаратом Тесалін: 4 таблетки на добу протягом 1 тиж, потім – 3 таблетки на добу. Пацієнт відчув покращення протягом 1 тиж лікування (оцінка симптомів зменшилась із 17 до 9), а до 28-го дня оцінка симптомів становила 6 балів. Надалі було проведено АСІТ алергенами кота протягом 3 років, і вже з 2-го року лікування симптоми стали слабшими.

Таким чином, екстракт Ze 339 Тесалін є ефективним препаратом для лікування АР, полегшує найбільш виражені симптоми АР і алергічного кон’юнктивіту, інгібує синтез лейкотрієну і вивільнення прозапальних медіаторів, є ефективнішим у порівнянні з дезлоратадином щодо закладеності носа і так само ефективним, як цетиризин і фексофенадин.

Тесалін є безпечним для використання, що було підтверджено лабораторним тестуванням за допомогою аналізів сечі, токсикологічних тестів тощо. Він затверджений для використання в Швейцарії з 2003 р., Бразилії і Південній Кореї – 2006 р., Венесуелі – 2008 р., Мексиці – 2012 р., Південній Африці та Ізраїлі – 2020 р.

 

В.І. Літус

Продовжив тему застосування Тесаліну при алергічних захворюваннях про­фесор Віктор Іванович Літус. У своїй презентації він додав, що окрім раніше названого механізму дії Тесалін також пригнічує хемотаксис нейтрофілів і зменшує ядерну транслокацію і фосфорування молекули STAT (Signal Transducer and Activator of Transcription; переносчик сигналу і активатор транскрипції), блокує ендосомний шлях передачі сигналів, впливає на внутрішньоклітинний Са2+, що, своєю чергою, пригнічує синтез лейкотрієнів. Перевагою є і те, що він не має гепатотоксичної дії, що підтверджено дослідженнями. Також спікер поділився власним досвідом застосування Тесалін в клінічній практиці при АР, кропив’янці та періоральному дерматиті.

У рамках заходу також були розглянуті проблеми запальних захворювань ЛОР-ор­ганів, а саме патогенетичного підходу до лікування запальних захворювань глотки (фарингіт, тонзиліт і ларингіт).

 

О.Є. Кононов

Канд. мед. наук, доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги На­ціонального університету охорони ­здоров’я України імені П.Л. Шупика Олександр Євге­нович Кононов у своїй доповіді підкреслив, що етіологія зазначених захворювань є переважно вірусною. Окрім того, можливими чинниками є бактеріальна інфекція, грибки, механічні пошкод­жен­ня і мукозити при лікуванні онкопатології. При цьому патологія глотки супроводжується запальною реакцією, яка має декілька фаз: альтерації, ексудації та проліферації. Залежно від фази запальної реакції змінюється і профіль препаратів, які будуть ефективними для лікування.

Тим не менше, на кожній із цих фаз показано застосування селективних нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), представником яких є бензидаміну гідрохлорид. Цей препарат може застосуватися для лікування як гострих, так і хронічних захворювань глотки, оскільки має протизапальні, антибактеріальні (як щодо планктонних форм бактерій, так і біоплівок) та знеболювальні (за рахунок схожості молекули до формули місцевих анестетиків) властивості.

Бензидаміну гідрохлорид є діючою речовиною медикаментозного засобу Т-Септ, що випускається у формі спрею (1,5 мг/мл) і таблеток (3 мг). Препарат використовується для лікування запальних процесів порожнини рота, глотки й гортані, болю при гінгівіті і стоматиті, а також після екстракції зубів.

Також О.Є. Кононов представив аудиторії доповідь на тему патогенетичного підходу до лікування гострого риносинуситу. Згідно із сучасними даними, терапія гострого риносинуситу передбачає відновлення і посилення роботи мукоциліарного кліренсу шляхом стимуляції відтоку слизу, усунення набряку і запалення. Такі ефекти виявляє Андрографіс волотистий (Andographis paniculatа).

Екстракт рослини має противірусну та імуностимулювальну дію і разом з екстрактом трави вербени входить до складу препарату Синус Імун. Також до складу входить екстракт кореня тирличу, квіток дивини і бузини чорної, які знижують в’язкість секретів, нормалізують мукоциліарний транспорт і відновлюють дренажну функцію миготливого епітелію. Окрім того, препарат містить вітаміни B12, A і B2, що сприяють відновленню епітелію та мієлінових волокон нервових закінчень. Синус Імун застосовується при сезонних застудних захворюваннях верхніх дихальних шляхів дорослим і дітям з 12 років по 1 таблетці 1–2 рази на добу.

Отже, захід, проведений британською компанією Аmаха, викликав чималий інтерес серед учасників і глядачів онлайн. Формат телемосту і живого спілкування сприяв дружній професійній атмосфері. Під час транс­ляції заходу слухачі мали можливість задати професійні питання спікерам, відбулась тривала жива дискусія, у рамках якої спікери надали вичерпні відповіді на всі задані питання. Кількість переглядів конференції сягнула більше 1000, що, з огляду на камерний формат і цільову группу фахівців, є достатньо великою.

Під час проведення заходу аудиторії було представлено Тесалін – препарат без седативного ефекту та з принципово новим механізмом дії для лікування алергічної патології верхніх дихальних шляхів, що має потужну доказову базу і відмінний профіль безпеки. Віднині він зареєстрований в Україні і доступний до призначення віт­чизняними фахівцями.

Підготувала Христина Ключківська

Наш журнал
в соцсетях: