Раздел: Взгляд специалиста

Статьи: 131 – 140 из 215
Сортировать по:
Особливості лікування псоріатичної хвороби на сучасному етапі

Я.Ф. Кутасевич, д.м.н., професор, зав. відділом, І.О. Олійник, д.м.н. відділ дерматології, інфекційних та паразитарних захворювань шкіри ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

Пойкилодермии

Е.Н. Михнева, к.м.н. кафедра дерматовенерологии Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика

Автоімунні ускладнення гемофілії: наявні та очікувані форми

О.В. Стасишин, к.м.н. ДУ «Інститут трансфузіології та патології крові АМН України», С.В. Верьовка, д.біол.н. ДУ «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка АМН України», Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України

Особенности клинического течения и тактика лечения ожогов при контакте с борщевиком у детей

А.В. Мазулов, Винницкая детская областная клиническая больница, А.В. Катилов, к.м.н., главный детский пульмонолог Винницкой области, Д.В. Дмитриев, Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова

Роль специфической иммунотерапии в лечении аллергических заболеваний и успехи перорального метода

Б.М. Пухлик, д.м.н., профессор, зав. кафедрой фтизиатрии с курсом аллергологии и иммунологии Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова, президент Ассоциации аллергологов Украины, А.Т. Кязимова, кафедра пропедевтики внутренних болезней–II Азербайджанский медицинский университет, г. Баку

Иммунотерапия простудных заболеваний дыхательных путей как профилактика обострений бронхиальной астмы

Р.М. Алешина, д.м.н. кафедра внутренней медицины факультета последипломного образования Луганский государственный медицинскийуниверситет

Нове в діагностиці та лікуванні бронхіальної астми у дітей: практичний підхід до прочитання найсучасніших міжнародних узгоджувальних документів

Л.В. Беш, д.м.н, професор кафедри факультетської госпітальної педіатрії Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівський міський дитячий алергологічний центр

Особливості прогресування системного запалення при хронічних обструктивних захворюваннях легенів пацієнтів похилого та старечого віку

Л.Д. Тодоріко, д.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хворобБуковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Гематологічні прояви ВІЛ-інфекції

І.В. Євстигнєєв, к.м.н., Л.А. Пісоцька, д.м.н., доцент кафедри госпітальної терапії № 2 Дніпропетровська державна медична академія

Аллергические заболевания и беременность

Р.М. Алешина, д.м.н. кафедра внутренней медицины факультета последипломного образования, Луганского государственного медицинского университета

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология