Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті

Калюжна Л.Д.
Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті

Навч. посіб. – К.: Грамота, 2009. – 128 с: + вкл.

У навчальному посібнику описані хвороби шкіри жінок у віковому аспекті. Особливу увагу приділено діагностиці уражень шкіри із чіткими гендерними особливостями. Для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти.

За додатковою інформацією звертатися на кафедру дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

м. Київ, вул. Островського, 48, тел.: (044) 249-46-56;
вул. Богатирська, 32, тел.: (044) 413-53-52

This Year Issues

3-4 (124-125)

Contents Of Issue 3-4 (124-125), 2020

  1. Д.В. Мальцев

  2. Б.М. Пухлик

  3. В. Зайков, П. В. Гришило, А. П. Гришило

  4. A. G. Corsico, S. Leonardi, . A. Licari et al.

  5. О. С. Бильченко, Т. С. Оспанова, В. А. Савоськина, Е. А. Красовская, О. В. Веремеенко

  6. M. Levin, I.J. Ansotegui, . J. Bernstein et al.

  7. A. Bedard, X. Basagana, . J.M. Anto et al.

  8. Г. Є. Ананьїна, І. П. Висеканцев, О. С. Онасенко, Л. В. Степанюк, В. Л. Пономарьова

2 (123)
1 (122)