Article types: Memory

Пам’яті Миколи Івановича Лісяного

pages: 5

Микола Іванович Лісяний

(1946 – 2023)

13 травня 2023 р. пішов з життя член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, лауреат іменної премії О. О. Богомольця, клінічний імунолог вищої категорії, «Відмінник охорони здоров’я», начальник відділу нейроімунології ДУ «Інститут нейрохірургії НАМН України» Микола Іванович Лісяний.

Микола Іванович – провідний учений в галузі імунології, відомий як організатор нового напряму імунології – нейроімунології. Основні напрями його наукової діяльності – взаємодія нервової та імунної систем в нормі та патології, автоімунна патологія та її діагностика і лікування, імунодефіцитні стани та їх корекція, радіаційне ураження нервової та імунної системи, нейроонкологія та імунотерапія пухлин головного мозку, імунологія та імунотерапія.

Микола Іванович Лісяний вніс суттєвий вклад в розробку проблеми радіаційного ураження малими дозами ЦНС та визначив значення радіаційного та автоімунного чинника в прогредієнтному перебігу пострадіаційної енцефалопатії, описав окрему форму імунної недостатності організму – нейрогенний імунодефіцит і запропонував шляхи його лікування, доказав в експериментально-клінічних дослі­дженнях існування регіонарної імунної системи в головному мозку та її зв’язок з імунною системою організму, вивчив механізми розвитку імунних реакцій при нейротрансплантації. Розробив та впровадив в клінічну та лабораторну практику цілу низку методів діагностики та лікування, що захищені 25 авторськими свідоцтвами на винаходи та патентами.

Микола Лісяний є автором 460 наукових робіт, із них 9 монографій. Підготував 3 докторів наук та 22 кандидатів наук.

Багато років був віце-президентом Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, член Європейської асоціації нейроімунологів, член редколегії 4 фахових журналів.

Микола Іванович Лісяний був професіоналом, талановитим вченим, все своє життя він присвятив науці.

Президія Національної академії медичних наук України висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Івановича. Світла пам’ять про прекрасну людину, талановитого українського вченого назавжди залишиться в наших серцях.

Редакція журналу приєднується до слів співчуття рідним і колегам.

Микола Іванович був надзвичайно доброю, щирою, відкритою людиною, справжнім вченим, легендою української імунології та нейроімунології зокрема.

Світла пам’ять!

Our journal in
social networks: