сховати меню

Тематичні дайджести: Гленспрей Актив

сторінки: 36-38

26 квітня 2021 р.

Фіксовані комбінації інтраназальних антигістамінних препаратів і кортикостероїдів при алергічному риніті

вгору

Упродовж останніх кількох років для лікування алергічного риніту (АР) почали використовувати різні фіксовані комбінації інтраназальних антигістамінних препаратів і кортикостероїдів. У систематичному огляді O.D. Wolthers (2013) була проведена оцінка ефективності таких фіксованих комбінацій під час лікування АР. Пошуки в базі даних показали, що натепер запатентовані інтраназальні комбінації антигістамінного засобу азеластину та кортикостероїдів мометазону фуроату, циклезоніду та флутиказону пропіонату.

У чотирьох рандомізованих подвійних сліпих плацебо-контрольованих багатоцентрових дослід­жен­нях з паралельними групами, проспонсорованих виробником, серед пацієнтів віком ≥12 років із середньотяжким симптоматичним АР було оцінено фіксовану комбінацію азеластину в дозі 125 мкг і флутиказону пропіонату в дозі 50 мкг, що вводилися інтраназально по 1 дозі в кожну ніздрю двічі на день.

Три дослід­жен­ня були опубліковані у вигляді метааналізу, який показав, що фіксована комбінація азеластину та флутиказону пропіонату статистично значимо ефективніша щодо зменшення загальної оцінки назальних симптомів АР (5,7; р < 0,001) порівняно з азеластином (4,4; р < 0,001), флутиказону пропіо­натом (5,1; р < 0,001) і плацебо (3,0; р < 0,001). Висновки були підтверджені вторинними оцінками балів конкретних назальних і очних симптомів.

Фармакокінетичні дослід­жен­ня не виявили взаємодії препаратів з лікарськими засобами, а дискретне збільшення біодоступності флутиказону пропіонату було визнано клінічно неважливим. Потрібні додаткові дослід­жен­ня ефективності та впливу на якість життя фіксованих комбінацій інтраназальних антигістамінних препаратів і кортикостероїдів, особливо в умовах первинної медичної допомоги та в дітей, перш ніж їх можна буде вважати терапією першого ряду при АР. Фіксована комбінація азеластину і флутиказону пропіонату може мати додаткові переваги для окремих груп підлітків і дорослих із середньотяжкими симптомами АР.

New Patents of Fixed Combinations of Nasal Antihistamines and Corticosteroids in Allergic Rhinitis,Ole DWolthers, Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov, 2013

Ефективність фіксованої комбінації мометазону фуроату та азеластину гідрохлориду у вигляді назального спрея в дорослих пацієнтів з цілорічним ринітом

вгору

Більшість пацієнтів з АР мають постійні помірнотяжкі або тяжкі симптоми, а також потребують багаторазового застосування лікарських засобів. Ефективною стратегією для цих пацієнтів може бути використання фіксованої комбінації інтраназального кортикостероїду і місцевого антигістамінного засобу.

У дослід­жен­ні N. Nenasheva і співавт. (EAACI*, 2019) оцінювали ефективність фіксованої комбінації мометазону фуроату й азеластину у вигляді назального спрея порівняно з оригінальними препаратами азеластину гідрохлориду і мометазону фуроату, що використовували в комбінації один з одним, проте через окремі спреї, для контролю назальних і не-назальних симптомів цілорічного АР (ЦАР) в дорослих. Загалом у відкритому багатоцентровому клінічному дослід­жен­ні з паралельними групами взяло участь 150 пацієнтів віком 18-65 років, у яких було діагностовано ЦАР із середньотяжкими/тяжкими симптомами.

У результаті терапії досліджуваним препаратом і препаратами порівняння було досягнуто значного зменшення всіх назальних і не-назальних симптомів, а також поліпшення якості життя пацієнтів. Ефективність фіксованої комбінації не відрізнялась від такої в разі комбінованого застосування двох окремих засобів. У обох випадках ефект був дуже швидким. Фіксована комбінація впродовж 5 хв після першого застосування зменшувала назальні та не-назальні симптоми на 20 і 22% відповідно, за наступні 15 хв – на 47 і 47%, та через 30 хв – на 65 і 59%. Упродовж усього періоду дослід­жен­ня побічні ефекти були виявлені в 15,33% (23/150) учасників. Порівняльний аналіз побічних ефектів усіх пацієнтів не виявив статистично значущої різниці між групами, які отримували досліджуваний препарат і препарати порівняння.

Таким чином, результати дослід­жен­ня довели, що ефективність і безпека фіксованої комбінації азеластину гідрохлориду в дозі 140 мкг і мометазону фуроату в дозі 50 мкг у формі назального спрея не менші, ніж у застосованих окремо оригінальних препаратів, назального спрея азеластину гідрохлориду і спрея мометазону фуроату, у дорослих пацієнтів з помірнотяжким/тяжким ЦАР. Усі пацієнти відзначали зручність і простоту використання досліджуваного препарату.

*EAACI (The European Academy of Allergy and Clinical Immunology; Європейська академія алергії й клінічної імунології).
http://webcast.eaaci.cyim.com/mediatheque/media.aspx?mediaId=66706&channel=8518

Ефективність комбінації азеластину гідрохлориду і мометазону фуроату для інтраназального застосування в пацієнтів із сезонним алергічним ринітом

вгору

У роботі S.A. Karpishchenko іO.M. Kolesnikova (2017) була оцінена ефективність комбінації азеластину гідрохлориду і мометазону фуроату для інтраназального застосування під час лікування пацієнтів із сезонним АР. У дослід­жен­ні взяло участь 60 осіб із сезонним АР. Усі пацієнти були розподілені на три групи по 20 чоловік у кожній. Пацієнти першої групи отримували фіксовану комбінацію азеластину гідрохлориду і мометазону фуроату для інтраназального введення, другої групи – застосовували інтраназально мометазону фуроат і перорально антигістамінний засіб ІІІ покоління, а пацієнти третьої групи лікувалися лише інтраназальним мометазону фуроатом. Ефективність лікування оцінювали на 7-й і 14-й день після його початку.

Було встановлено, що лікування із застосуванням комбінації азеластину гідрохлориду і мометазону фуроату призвело до більш вираженого полегшення назальних симптомів і якості життя на ранніх етапах терапії порівняно з монотерапією мометазону фуроатом. Зроблено висновок, що пацієнтам із середнотяжким і тяжким сезонним АР можна рекомендувати використовувати комбінацію азеластину гідрохлориду і мометазону фуроату як терапію першої лінії.

The effectiveness of the combination of azelastine hydrochloride and mometasone furoatefor the intranasal application in the patients presenting with seasonal allergic rhinitis,S.AKarpishchenko etal., Vestn Otorinolaringol., 2017

Керівництво ARIA* 2019: лікування алергічного риніту в німецькій системі охорони здоров’я

вгору

MPAzeFlu, фіксована комбінація інтраназального флутиказону пропіонату й азеластину у вигляді назального спрея, є ефективнішою, ніж монотерапія інтраназальними кортикостероїдами або H1-анти­гістамінними препаратами, і призначена для пацієнтів, у яких монотерапія інтраназальними кортикостероїдами вважається неадекватною, пацієнтам з тяжким АР або для швидкого полегшення симптомів. Швидкий початок дії цієї фіксованої комбінації було підтверджено під час дослід­жен­ня в камері впливу алергену (пилку; Bousquet J. etal., 2018).

*ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma; Алергічний риніт та його вплив на астму).
https://link.springer.com/article/10.1007/s40629–019–00110–9

Вплив додавання Н1-антигістамінного препарату до інтраназального кортикостероїду при алергічному риніті: систематичний огляд і метааналіз

вгору

Комбінацію H1-антигістамінного препарату (АГП) з інтраназальним кортикостероїдом (ІНКС) зазвичай призначають пацієнтам з АР, у яких монотерапія не дає бажаного результату. У систематичному огляді K. Seresirikachorn і співавт. (2018) була оцінена ефективність поєднання АГП та ІНКС у лікуванні АР.

Пошук літератури проводився за допомогою Medline і Embase. У огляд були включені рандомізовані контрольовані дослід­жен­ня, що вивчали ефекти комбінованого застосування АГП і ІНКС у порівнянні з монотерапією ІНКС у пацієнтів з АР. Оцінювали вплив на назальні й очні симптоми, а також на якість життя. Оцінка базувалася на об’єктивних тестах для визначення прохідності носа та виявленні побічних ефектів.

Шістнадцять досліджень (4 026 пацієнтів) відповідали критеріям включення. Порівняно з монотерапією ІНКС, комбінація AГП-ІНКС знизила загальний показник назальних симптомів (стандартизована середня різниця [ССР] –0,13; 95% довірчий інтервал [ДI] від –0,19 до –0,06; p < 0,001; 10 досліджень, 3 348 пацієнтів) та офтальмологічних проявів АР (ССР –0,12; 95% ДІ від –0,20 до –0,04; р = 0,003; 6 досліджень, 2 378 пацієнтів). Аналіз підгруп не показав жодної користі від застосування пероральної комбінації AГП та КС, але продемонстрував ефективність інтраназальної комбінації AГП–ІНКС (ССР –0,18; 95% ДІ від –0,27 до –0,09; p < 0,001). Суттєвих відмінностей щодо специфічної якості життя (ССР –0,07; 95% ДІ від –0,16 до 0,02; р = 0,12; 6 досліджень, 1 981 пацієнт), швидкості носового інспіраторного потоку (ССР –0,03 л/хв; 95% ДІ від –0,57 до 0,50; р = 0,91; 1 випробування, 54 пацієнти) або побічних ефектів виявлено не було.

Таким чином, у дослід­жен­ні було показано, що комбінація AГП–ІНКС для інтраназального застосування має перевагу перед монотерапією ІНКС щодо покращення назальних і очних симптомів АР. Пероральна комбінація АГП і КС не рекомендується.

Effects of H1 antihistamine addition to intranasal corticosteroid for allergic rhinitis: a systematic review and meta-analysis, Kachorn Seresirikachorn, Int Forum Allergy Rhinol., 2018

Підготувала Анастасія Романова

Наш журнал
у соцмережах: