сховати меню

Глобальна стратегія лікування та профілактики бронхіальної астми (Global Initiative for Asthma, GINA), перегляд 2018 р.

сторінки: 77-78

22 листопада 2018 р.

Оцінка контролю та лікування

КРОК 1: інгаляційні короткодіючі β2-агоністи (КДБА) за потреби

Переважний вибір: інгаляційні КДБА за потреби

Всім дітям з епізодами wheezing рекомендовані інгаляційні КДБА для купірування симптомів (рівень доказовості D; РД D), хоча вони можуть бути ефективними не у всіх дітей – важливим є адекватний вибір доставкового пристрою (див. Box 6–7 с. 114 основного документу).

Інші можливості

Терапія пероральними бронходилататорами не рекомендована через повільний розвиток ефекту від застосування та широкий спектр побічної дії у порівнянні з інгаляційними КДБА (РД D). Для дітей з інтермітуючим вірус-асоційованим wheezing і в яких немає проміжних симптомів і застосування інгаляційних КДБА є недостатнім, може бути рекомендовано інтермітуюче застосування інгаляційних кортикостероїдів (ІКС) [381, 513, 514] (див. с. 115 основного документу), але через ризик розвитку побічних ефектів лікар, який призначає терапію, повинен бути впевнений у виконанні призначень належним чином.

КРОК 2: стартова протизапальна терапія + КДБА за потреби

Переважний вибір: регулярний прийом низьких доз ІГКС + КДБА за потреби

Стартовою протизапальною терапією для контролювання БА у дітей 5 років і молодше є регулярне щоденне застосування низьких доз ІКС (див. Box 6–6 с. 112 основного документу; РД А) [515–518]. Така протизапальна терапія призначається на 3 міс задля встановлення її ефективності у досягненні хорошого контролю над астмою.

Інші можливості

У маленьких дітей з персистуючою астмою регулярна терапія антагоністами лейкотрієнів (АЛТР) помірно ефективна в зменшенні вираженості симптомів [519]. Для дітей з рекурентним вірус-асоційованим wheezing останнім часом Кокранівський огляд дійшов висновку, що ані регулярне, ані епізодичне застосування АЛТР не знижує частоту загострень БА, які потребують застосування системних КС [520] (РД А). Для дошкільнят з частими вірус-асоційованими wheezing та наявністю проміжних симптомів БА (між епізодами вірус-асоційованих wheezing) можна розглянути застосування ІКС за потреби [521] або епізодичне [522], але в першу чергу слід розглядати регулярне застосування ІКС. Ризик розвитку загострень у разі застосування ІКС регулярно чи епізодично, але у великих дозах, є порівнянним [518].

КРОК 3: додаткова протизапальна терапія + КДБА за потреби

Якщо на фоні стартової протизапальної терапії низькими дозами ІКС протягом 3 міс не досягнуто контролю над БА або якщо зберігаються загострення, перш ніж перейти на обсяг лікування кроком вище, перевірте наступне:

 • упевніться у правильності діагнозу астми – чи справді існуючі симтоми є астмою, а не супутньою або іншою патологією (див. Box 6–3 с. 105 основного документу);
 • перевірте техніку інгаляцій;
 • перевірте дотримання встановленої дози;
 • запитайте про такі фактори ризику, як вплив алергену або тютюнового диму.

Переважний вибір: середні дози ІКС (подвоєння «низької» денної дози)

Рекомендовано подвоєння початкової низької денної дози ІКС (РД С). Оцініть відповідь на терапію через 3 міс.

Інші можливості

На підставі даних, отриманих у старших дітей, можливе додавання АЛТР до низьких доз ІКС (РД D). Наявність еозинофілії крові та атопії є предикторами кращої короткострокової відповіді на середні дози ІКС, ніж АЛТР [523]. Вартість різних варіантів лікування в різних країнах може бути визначальною щодо вибору контролера для дітей.

КРОК 4: продовження контролюючої терапії та експертна оцінка

Переважний вибір: скерування дитини до експерта та з’ясування причини відсутності контролю

Якщо подвоєння початкової дози ІКС не дає змоги досягти й підтримувати хороший контроль БА, уважно оцініть техніку інгаляції та прихильність до терапії, оскільки це найпоширеніші помилки в лікуванні пацієнтів даної вікової групи. Крім того, треба оцінити та врахувати фактори навколишнього середовища пацієнта, а також переглянути діагноз астми. Якщо контроль симптомів залишається недостатнім та/або зберігаються загострення або якщо спостерігаються чи підозрюються побічні ефекти лікування, дитина має бути оглянута експертом.

Інші можливості

Така категорія пацієнтів є складною, тому питання оптимального лікування для них залишається відкритим. Якщо діагноз астми був підтверджений, наступне лікування бажано проводити згідно з порадами спеціалістів:

 • наступне збільшення дози ІКС (можливо, у поєднанні з частішим дозуванням) упродовж декількох тижнів, доки контроль астми дитини не покращиться (РД D);
 • додати АЛТР, теофілін або низькі дози пероральних КС (лише на кілька тижнів), доки не покращиться контроль астми (РД D);
 • додати інтермітуюче застосування ІКС до звичайної щоденної дози ІКС, якщо основною проблемою досягнення контролю є загострення (РД D).

Необхідність додаткового обсягу терапії має оцінюватись і переглядатись під час кожного візиту, а підтримувати цей обсяг терапії слід упродовж якомога коротшого проміжку часу з урахуванням потенційних ризиків і переваг. Цілі лікування та їх можливості необхідно переглядати та обговорювати з сім’єю дитини/опікуном; може статися так, що пацієнтові необхідно буде прийняти певний ступінь симптомів астми, щоб уникнути надмірних і шкідливих доз лікарських перпаратів.

Дотепер недостатньо даних щодо ефективності та безпеки застосування комбінації ІКС та β2-агоністів тривалої дії (БАТД) у цій віковій групі, аби рекомендувати їх до застосування.

KIAI7_7778_sh.jpg

Схема

Список літератури у редакції

Друкується в скороченому обсязі

Повну версію дивіться на сайті www.ginasthma.org.

Підготувала Анна Артюх

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2018 Рік

Зміст випуску 7 (112), 2018

 1. О.М. Охотнікова, О.І. Усова

 2. О.М. Охотнікова, Н.Ю. Яковлева

 3. О.В. Поночевна, О.М. Охотнікова

 4. О.В. Поночевна, О.М. Охотнікова

 5. О.В. Поночевна, О.М. Охотнікова

 6. О.М. Охотнікова, О.В. Шарікадзе, О.В. Поночевна, І.М. Гаврилюк

 7. Т.М. Ткачова, О.М. Охотнікова, В.В. Терещенко, Т.П. Іванова

 8. О.М. Охотнікова, Т.П. Іванова, О.М. Грищенко, М.І. Кушнір

Зміст випуску 6 (111), 2018

 1. О.Л. Логвинова, М.А. Гончарь, Е.П. Помазуновская, Д.А. Ивахненко

 2. Д.В. Мальцев

 3. И.В. Евстигнеев, И.В. Илинчук

 4. О.Ф. Мельников, Ю.В. Гавриленко

 5. Д.В. Мальцев

 6. А.Б. Бизунков

 7. К.К. Бєляєв

 8. Ю.В. Дєєва, О.В. Діхтярук, С.Е. Коновалов, Р.Ю. Денисенко, М.Р. Амірханова

 9. Л.В. Кузнецова, В.И. Литус, А.П. Назаренко, Л.С. Осипова, А.Г. Кузнецов

Зміст випуску 3 (108), 2018

 1. Д.В. Мальцев

 2. М.А. Гончарь, О.Л. Логвинова, Е.П. Помазуновская, Д.С. Хаустов, Т.Л. Нгуен

 3. Е.В. Шарикадзе

 4. Б.М. Пухлик, О.Л. Бобело, С.П. Дзюбенко

 5. А.Б. Бизунков

 6. А.П. Гришило, П.В. Гришило, Л.Д. Вітик

Зміст випуску 2 (107), 2018

 1. О.М. Охотнікова, О.В. Шарікадзе, О.М. Грищенко

 2. О.М. Охотнікова, Н.Ю. Яковлева

 3. О.А. Ошлянська

 4. Е.Н. Охотникова, Т.Н. Ткачева, Е.В. Шарикадзе, Н.О. Попова

 5. Е.Н. Охотникова, Т.Н. Ткачева, Е.В. Шарикадзе, Н.О. Попова

 6. О.А. Ошлянська, О.М. Охотнікова

 7. О.М. Охотнікова, О.В. Поночевна

 8. О.М. Охотнікова, О.В. Поночевна, Т.І. Шкиренко

Зміст випуску 1-allergo, 2018

 1. И.П. Кайдашев

 2. С.В. Зайков, П.В. Гришило, Г.О. Варицька

 3. Л.С. Осипова, В.И. Литус, В.И. Аверина, Л.В. Кузнецова

 4. Т.Р. Уманець

 5. О.К. Яковенко, Т.Л. Яковенко

Зміст випуску 1-ZDP, 2018

 1. С.В. Зайков, Г.О. Варицька

 2. Р.І. Яцишин, В.Я. Камінський, Н.В. Чернюк, П.Р. Герич

 3. Э.М. Ходош

 4. О.С. Голубка, Л.В. Лейбенко, Л.В. Радченко, А.Ю. Фесенко, О.В. Онищенко, О.Ю. Смутько

 5. Э.М. Ходош

 6. С.В. Зайков, А.П. Назаренко

 7. О.Є. Гріднєв

 8. С.В. Зайков, П.В. Гришило, О.В. Катілов, А.П. Гришило

 9. О.В. Фофанова, А.П. Юрцева, О.П. Боднар

Випуски поточного року

Зміст випуску 3-4 (124-125), 2020

 1. Д.В. Мальцев

 2. Б.М. Пухлик

 3. В. Зайков, П. В. Гришило, А. П. Гришило

 4. A. G. Corsico, S. Leonardi, . A. Licari et al.

 5. О. С. Бильченко, Т. С. Оспанова, В. А. Савоськина, Е. А. Красовская, О. В. Веремеенко

 6. M. Levin, I.J. Ansotegui, . J. Bernstein et al.

 7. A. Bedard, X. Basagana, . J.M. Anto et al.

 8. Г. Є. Ананьїна, І. П. Висеканцев, О. С. Онасенко, Л. В. Степанюк, В. Л. Пономарьова

Зміст випуску 2 (123), 2020

 1. И. П. Кайдашев

 2. С.В. Зайков, П. В. Гришило, А. П. Гришило

 3. К. Ю. Гашинова

 4. С.О. Зубченко, С.Д. Юр’єв, С.Д. Юр’єв

 5. С.Д. Юр’єв

 6. А.Є. Богомолов

 7. Jean Bousqueta, Holger J. Schunemann, Akdis Togias et al.

Зміст випуску 1 (122), 2020

 1. О. А. Ошлянська, Т. Г. Надточій, М. Ф. Денисова, Л. І. Омельченко, Л. Ф. Слєпова, Н.М. Музика, А. Г. Арцимович

 2. Ю.В. Шукліна

 3. Yu Chen, Qianyun Liu, Deyin Guo

 4. Carlo Caffarelli, Francesco Paravati, Maya El Hachem et al.

 5. M. Lauriello, P. Muzi, L. Di Rienzo et al.