сховати меню

Звіт про науково-практичну конференцію «Спадкові та екологічні чинники в дерматовенерології»

сторінки: 5

29–30 березня цього року відбулась науково-практична конференція «Спадкові та екологічні чинники в дерматовенерології», яка внесена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2016 р. На заході зареєструвались 272 учасника і була представлена більшість регіонів України.

Відкрив конференцію і привітав слухачів проректор з науково-педагогічної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика професор О.К. Толстанов. Він зауважив, що конференція кафедри дерматовенерології, яка вже є дев’ятнадцятою, підіймає найбільш актуальні проблеми галузі.

До складу президії увійшли професор О.К. Толстанов; завідувач кафедри дерматовенерології, д.м.н., професор О.І. Літус; директор ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», д.м.н., професор Я.Ф. Кутасевич; д.м.н., професор Л.Д. Калюжна. На конференції було представлено 36 доповідей.

На сьогодні розвиток медичної генетики не міг не знайти відображення в сучасних підходах до вивчення патогенезу значної кількості захворювань шкіри. Особливої уваги лікарів-дерматовенерологів потребують сучасні класифікації генодерматозів, актуальні дані щодо накопичених у світовій дерматовенерології досліджень з генних мутацій при хронічних дерматозах. Крім того, слід враховувати вплив екологічних факторів на перебіг дерматозів, на збільшення частоти можливих спадкових захворювань. Ці досягнення спонукали кафедру післядипломної освіти підняти на конференції такі питання.

Саме цим питанням були присвячені програмні доповіді: д.м.н., професора О.І. Літуса (Київ) – «Генетичні аспекти псоріазу»; д.м.н., професора Л.Д. Калюжної (Київ) – «Нейрошкірні захворювання в структурі генодерматозів», «Спадковість при захворюваннях волосся»; д.м.н., професора О.П. Бєлозерова (Харків) – «Деякі молекулярно-генетичні механізми хронічних дерматозів»; д.м.н., професора О.М. Зінчука (Львів) – «Ураження шкіри у хворих на Лайм-бореліоз пізнього періоду»; д.м.н., професора Г.М. Балан (Київ) – «Екологозалежні патології шкіри»; к.м.н. Я.О. Зайченко (Львів) – «Особливості прояву синдрому дистрофічних змін шкіри та її придатків у дітей, які проживають на екологічно забруднених територіях».

Продемонстрували спільноті свої напрацювання з генетики в дерматології і молоді науковці: А.В. Петренко – «Роль деяких генних порушень у хворих на акне»; Т.М. Повханич-Грицяк – «Генетична гетерогенність як підґрунтя для реалізації псоріатичного фенотипу з широким спектром клінічних проявів»; Н.О. Сороченко – «Стан слизової оболонки порожнини рота та червоної облямівки губ у дітей хворих на дистрофічний бульозний епідермоліз».

Актуальність заходу визначена необхідністю розширення напрацювання клінічних настанов в дерматовенерології, можливістю обмінятись досвідом складання їх в Україні, обговорити найактуальніші питання діагностики та лікування захворювань шкіри та інфекцій, що передаються статевим шляхом, з метою їх адаптації в протоколи.

На конференції з доповідями виступили провідні дерматовенерологи України та молоді фахівці. В доповідях були висвітлені питання патогенезу, діагностики та лікування псоріазу, атопічного дерматиту, акне, спадкових захворювань, новоутворень шкіри, інфекцій, що передаються статевим шляхом. Професори Я.Ф. Кутасевич та Л.Д. Калюжна продемонстрували аудиторії клінічні випадки рідкісних дерматозів.

До оргкомітету конференції були подані 36 тез та 14 статей, надрукованих у фаховому журналі «Дерматовенерологія. Косметологія. Сексопатологія» № 1–2 (3), 2016.

Учасниками конференції було сформульовано наступні пропозиції:

  • стимулювати донесення до лікарів останніх досліджень з генетики в дерматовенерології на наступних конференціях;
  • стимулювати затвердження Уніфікованих протоколів діагностики та лікування акне та атопічного дерматиту;
  • сприяти впровадженню в учбовий процес з післядипломної підготовки дерматовенерологів сучасних досягнень зі спадкових захворювань шкіри;
  • сприяти участі дерматовенерологів, алергологів, педіатрів, сімейних лікарів у телеконференціях «Української школи атопічного дерматиту».

Генеральним інформаційним спонсором конференції традиційно виступив журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія». Нагороди та сертифікати журналу були присуджені професорам О.П. Бєлозерову, О.М. Зінчуку, Г.М. Балан.

Учасники конференції одержали сертифікати, підписані ректором НМАПО ім. П.Л. Шупика, академіком НАМНУ, професором Ю.В. Вороненко.

Професор кафедри дерматовенерології НМАПО ім. П.Л. Шупика,
Заслужений діяч науки і техніки України, д.м.н., професор

Л.Д. Калюжна

Наш журнал
у соцмережах: