сховати меню

Вплив мутації rs7574865 гена STAT4 на розвиток осередкової склеродермії

Н.М. Іванова, к.хім.н., Ph.D. лаб. імунології, патоморфології і молекулярної генетики, Я.Ф. Кутасевич, д.м.н., професор, директор, І.О. Маштакова, к.м.н. відділення дерматології, О.М. Реміз лаб. імунології, патоморфології і молекулярної генетики ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

Наш журнал
у соцмережах: