сховати меню

Оцінка тяжкості перебігу та ефективності терапії за допомогою інтегральних гематологічних коефіцієнтів у хворих на алергічні та тяжкі і розповсюджені дерматози

Е.М. Солошенко, д.м.н., професор, зав. лабораторії алергології, В.В. Савенкова, к.м.н., З.М. Шевченко, Т.П. Ярмак ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків

Наш журнал
у соцмережах: