Обложка - 3  (4)

Номер журнала: 3 (4) ' 2006

Разделы: Взгляд специалиста |
Грудне вигодовування та становлення імунітету у дитини

Н.В. Банадига, д.м.н., професор, кафедра педіатрії ФПО Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

Разделы: Взгляд специалиста |
Дифференцированное применение карбапенемов

И.Г. Березняков, д.м.н., профессор, кафедра терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования

Разделы: Лекция |
Сучасні уявлення про патогенез та лікування мікозів

В.Г. Коляденко, член-кореспондент АПН України, д.м.н., професор, В.В. Короленко, кафедра дерматовенерології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Разделы: Лекция |
Клинически значимые возбудители инфекций дыхательных путей

Т.А. Перцева, член-корреспондент АМН Украины, д.м.н., профессор, Р.А. Бонцевич, к.м.н., кафедра факультетской терапии и эндокринологии, Е.В. Братусь, к.б.н., диагностический центр, Днепропетровская государственная медицинская академия

Разделы: Лекция |
Гіпогаммаглобулінемії: причини, діагностика, лікування

А.П. Волоха, к.м.н., кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Разделы: Обзор |
Цитомегаловірусна інфекція

І.Я. Господарський, Х.О. Господарська, кафедра внутрішньої медицини з курсом клінічної імунології та алергології Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

Разделы: Обзор |
Новые возможности лечения аллергодерматозов

Я.Ф. Кутасевич, д.м.н., профессор, Институт дерматологии и венерологии АМН Украины

Разделы: Наука - практике |
Концепция диагностики иммунной недостаточности на основе определения уровня защитных белков в секретах

О.Ф. Мельников, член-корреспондент АМН Украины, д.м.н., профессор, Д.И. Заболотный, член-корреспондент АМН Украины, д.м.н., профессор, Институт оториноларингологии имени А.И. Коломийченко АМН Украины

Разделы: Рекомендации |
Протокол диагностики и лечения бронхиальной астмы у детей
Разделы: Рекомендации |
Специфические методы лечения аллергических заболеваний

Б.М. Пухлик, д.м.н., профессор, кафедра фтизиатрии с курсом клинической иммунологии и аллергологии Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова

Разделы: Рекомендации |
Тактика вакцинації осіб, які часто хворіють, та засоби підвищення її ефективності

МОЗ України Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ) Інформаційний лист

Поделиться с друзьями:

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология