Пам’яті георгія Миколайовича Дранніка (1941–2024)

pages: 5

Наукова медична спільнота України з глибоким сумом повідомляє, що 21 травня 2024 року пішов з життя Георгій Миколайович Драннік, доктор медичних наук (1980), професор (1986), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2018 р.), завідувач лабораторії імунології ДУ «Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України» упрдовж 42 років.

Основними напрямами наукової діяльності Георгія Миколайовича Дранніка було вивчення патогенетичних механізмів розвитку урологічних захворювань шляхом визначення рівнів біологічних маркерів за допомогою імунологічних методів із метою розроблення та впрова­дження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики хвороб.

Георгій Миколайович працював в Інституті урології з 1968 р., а з 1987 р. очолював на громадських засадах створений вперше в Україні науково-дослідний Центр клінічної імунології АМН та МОЗ України. Був головним розробником та керівником Програми «Захист та реабілітація імунної системи населення України» під керівництвом Державного комітету України з питань науки і технологій Кабінету Міністрів України, а потім – Міністерства України у справах науки і технологій у рамках програми «Здоров’я населення України» (1992–1999 рр.). З 1992 по 2004 р. Г. М. Драннік – Головний фахівець МОЗ України з питань клінічної та лабораторної імунології, з 2001 по 2010 р. – Голова Проблемної комісії АМН та МОЗ України «Клінічна імунологія та алергологія». За ці роки з ініціативи й за безпосередньої участі Г. М. Дранніка розроблено нормативно-правові документи, які регламентували створення і впрова­дження в практику охорони здоров’я служби клінічної імунології (накази МОЗ N104 від 1998 р. та N422 від 2002 р.).

Професор Г. М. Драннік – перший керівник кафедри клінічної імунології та алергології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, автор першої в Україні Програми викладання дисципліни, перших навчальних посібників (1999; 2003; 2006; 2010) та першого підручника з клінічної імунології та алергології українською мовою (2006), підготовлено кадри вищої кваліфікації для медичних закладів вищої освіти України.

З 1998 р. професор Г. М. Драннік – Президент Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (УТІАІ), останні роки – Почесний Президент УТІАІ. Історію створення Служби та викладання клінічної імунології описано в монографії «Краткий очерк о развитии клинической иммунологии в Украине (2013). Професор Г. М. Драннік – засновник (1998) і до останього часу Головний редактор першого в Україні спеціалізованого журналу «Імунологія та алергологія: наука і практика», був членом редакційних рад журналів, що входять до бази «Scopus»: «Український журнал нефрології та діалізу», «Здоров’я чоловіка». Під керівництвом Георгія Миколайовича підготовлено 11 докторів та 31 кандидат медичних наук. Він є автором понад 800 наукових робіт, у тому числі 15 монографій.

Георгій Миколайович був членом Європейської академії алергології та клінічної імунології (EAACI), нагоро­джений знаком «Відмінник охорони здоров’я» (1979); Почесною грамотою Президії НАМН України (2002); йому присвоєно звання Почесного професора Харківського державного медичного університету (2007). Рішенням Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 05.11.2018 р. проф. Георгія Миколайовича Дранніка з групою співавторів нагоро­джено Державною премією України за роботу «Наукова розробка та впрова­дження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань».

Завдяки високому професійному рівню його роботи та наукові дослі­дження визнавалися в України та світі. Всі ми втратили не лише відомого фахівця-імунолога, а й Людину з великої літери, якій притаманні найкращі людські якості, такі як інтелігентність, колегіальність, порядність, готовність від щирого серця допомогти всім, хто цього потребує. Під час спілкування з Георгієм Миколайовичем ми завжди заря­джалися новими ідеями, його світлою і теплою енергією. Наукова спільнота втратила відомого й авторитетного фахівця, якого любили і поважали всі, хто працював поруч. Його енергійність, прагнення наукового пошуку, оптимізм, доброзичливість залишаться в пам’яті його колег та учнів назавжди.

Колективи ДУ «Інститут урології НАМН України», кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Громадські організації «Українське Товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації», «Українська Асоціація урологів України», «Українська Асоціація нефрологів і фахівців з трансплантації нирки» глибоко сумують з приводу непоправної втрати. Світла пам’ять високопрофесійному фахівцю та чудовій людині!

Державна установа «Інститут урології АМН України»


Георгій Миколайович Драннік багато років був не тільки автором і членом редакційної колегії журналу «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія», ба більше – в 2005 році професор стояв біля витоків заснування журналу і, відкриваючі вступним словом перший номер видання, підкреслював, наскільки важливою є концепція міждисциплінарного медичного журналу, орієнтованого на потреби саме фахівців-практиків.

Людина-епоха української імунології! Фахівець, Інтелектуал, Науковець, Людина! Колектив редакції журналу вдячний Георгію Миколайовичу за роки плідної співпраці, натхнення, спілкування й навчання!

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам, учням!

Світла пам’ять Учителю!

Редакція журналу «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія»

Our journal in
social networks: