Article types: Events

11-ті Київські дерматологічні дні 2016

pages: 52-54

11-ті Київські дерматологічні дні 2016

kiai167_5255_logoНапевне наймасштабнішою подією у вітчизняній дерматовенерології цієї осені були 11-ті Київські дерматологічні дні (КДД), офіційним організатором яких традиційно виступала Українська академія дерматовенерології (УАДВ). Цього разу захід знову проходив у київському Гольф- Центрі на мальовничій Оболонській набережній.

У конференції взяли участь майже 80 спікерів – провідні фахівці України, а також Грузії, Білорусі, Ізраїлю, Росії; понад 600 зареєстрованих учасників; 3 дні насиченої наукової програми; залучення до роботи конференції великої кількості молодих спеціалістів з наданням їм можливості представити широкій аудиторії власні наробки та надбання (власне УАДВ не тільки сприяє, але і дає реальну можливість молодим фахівцям вчитися, отримувати гранти на стажування у провідних фахівців європейських клінік); величезна кількість візуального матеріалу; масштабний майданчик для обміну досвідом і дискусій – і це ще далеко не всі фактичні складові заходу.

KIAI167_5255_Registrazia-300x189.jpg

Реєстрація учасників

Наукова програма 11-тих КДД була дуже насичена. На весняних КДД вперше було проведено прекурс з фундаментальної фотодерматології, досвід якого продемонстрував велику зацікавленість у таких поглиблених тематичних заходах і мав відгук у практичних лікарів. Цього разу таких прекурсів було організовано три – їх тематика стосувалася найбільш актуальних, з точки зору затребуваності та проблематики, тем: дерматоонкологїї, клітинних технологій, венерології.

KIAI167_5255_Kadenko-Litus-300x189.jpg

О.А. Каденко, О.І. Літус

Прекурси проходили паралельно в перший день КДД. Перший був присвячений напряму естетичної медицини, що динамічно розвивається як в світі, так і Україні: «Клітинна терапія в дерматології та естетичній медицині». В рамках даного прекурсу було розглянуто як теоретичні, базові питання технології – основи регенеративної медицини; продукти біотехнології в естетичній медицині (аутологічні фактори росту із тромбоцитів пацієнта – PrP, PGF, AGF), стовбурові клітини та їх застосування у відновленні тканин і корекції патологічних станів; питання безпеки біотехнологічних продуктів – від лабораторного етапу до документального супроводу; так і практичні – авторські методики застосування неофіброліфтингу, отримання та застосування жирового автоліпотрансплантату (біоімплантату), а також комплексної терапії вітиліго із застосуванням культивованої меланоцитарно-кератиноцитарної суспензії.

KIAI167_5255_Zipkolenko-238x300.jpg

В.О. Цепколенко

Головними спікерами прекурсу з клітинної терапії були: про­фесор кафедри дер­мато­венеро­ло­гії НМАПО ім. П.Л. Шу­пика, засновник та генеральний директор Інституту регенеративної і естетичної медицини «Virtus» В.О. Цепколенко, завідуючий біотехнологічної лабораторії «SmartCell» Д.М. Пихтєєв, співробітники Інституту регенеративної і естетичної медицини «Virtus»: пластичний хірург О.Є. Корнієнко, дерматовенеролог Є.С. Карпенко.

Прекурс «Сучасні методи діагностики і терапії в дерматоонкології»: вже традиційно секції з дерматоонкології УАДВ в рамках КДД проводять спільно з провідними спеціалістами науково-дослідного відділу пухлин шкіри і м’яких тканин Національного інституту раку. Така міждисциплінарна взаємодія корисна як для пацієнта, так і для лікарів, які займаються такими проблемами, чому і була присвячена доповідь завідуючого кафедри дерматовенерології НМАПО ім. П.Л. Шупика О.І. Літуса. В рамках прекурсу було детально розглянуто епідеміологію пухлин шкіри; питання неінвазивних та інвазивних діагностичних методів у дерматоонкології; немеланомні та меланомні пухлини шкіри, їх класифікація, проблеми вибору методу лікування; рідкісні пухлини в дерматоонкології; методи сучасної терапії – абляційні, кріо­хірургічні.

KIAI167_5255_Korovin-238x300.jpg

С.І. Коровін

Учасники прекурсу мали змогу заслухати таких авторитетних доповідачів, як завідувач науково-дослідного відділу пухлин шкіри і м’яких тканин Націо­нального інституту раку С.І. Коровін, старший науковий співробітник науково-дослід­ного відділу пухлин шкі­ри і м’яких тканин Національного інституту раку M.М. Кукушкіна, директор Універсаль­ної клініки «Євродерм» Б.В. Литвиненко, радіолог Клініки Спіженко О.Г. Ярмак, головний ­лікар патоморфологічної лабораторії «SCD Health Care» О.О. Селєзньов, дерматовенеролог Інституту регенеративної і естетичної медицини «Virtus» А.А. Таран, науковий консультант Універсальної клініки «Євродерм» А.Б. Рікберг.

KIAI167_5255_Kukushkina-238x300.jpg

M.М. Кукушкіна

Програма 3-го прекурсу – «Менеджмент інфекцій, що передаються статевим шляхом, і урогенітальних інфекцій. Доповіді провідних експертів у дерматовенерології, урології, гінекології» – була присвячена проблемам лабораторної діагностики ІПСШ – правилам забору матеріалу, проведення дослідження, мікроскопії нативного препарату, методам ампліфікації нуклеїнових кислот, серологічним та культуральним методам, вибору того чи того методу дослідження; вульвовагінальним кандидозам – діагностика, диференційне лікування, причини резистентності до протигрибкової терапії; неускладнені інфекції сечовивідних шляхів у чоловіків та жінок, практичні рекомендації щодо вибору антибактеріальної терапії; фундаментальним питанням щодо діагностики та ведення пацієнтів, у тому числі вагітних, із сифілісом; діагностиці, тактиці лікування, вибору та схемам антибактеріальної терапії хламідійної інфекції, гонореї, M. genitalium, M. hominis, U. urealiticum, а також питанням діагностики та ведення пацієнтів з папіломавірусною інфекцією, генітальним герпесом, неспецифічними вагінітами.

KIAI167_5255_Anfilova-Bondarenko-300x189.jpg

М.Р. Анфілова, Г.І. Бондаренко

KIAI167_5255_Bardova-238x300.jpg

К.О. Бардова

Було проведено два міждисциплінарних дискусійних блоки, в яких розглядали проблеми запальних захворювань органів малого таза у чоловіків та жінок. Спікерами прекурсу були співробітники кафедри дерматовенерології НМАПО ім. П.Л. Шупика – професор О.А. Каденко, доцент К.О. Бардова, доцент Е.А. Мурзіна, професор І.В. Свістунов, доцент кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного університету ім. М.І. Пирогова М.Р. Анфілова, завіду­ючий відділу ІПСШ ДУ «Інститут дерматології і венерології НАМН України» Г.І. Бондаренко, головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «Акушерство та гінекологія» В.В. Камінський, старший науковий співробітник Інституту сексології та андрології та ін.

KIAI167_5255_Andrashko-238x300.jpg

Ю.В. Андрашко

Наукова програма ос­новних днів КДД була розподілена на паралельні секції: «Загальна дерматологія», «Есте­тич­на ­дерматологія», «Три­­-хологія», «Акне», «Клі­­­нічні випадки», «Між­­дис­циплінарні питання в дерматології», «Дер­­-мато­онкологія». Учас­ни­ки мали можливість заслухати доповіді про­-­від­них вітчизняних фа­-хів­ців галузі та зару­біжних спікерів: професорів Я.Ф. Кутасевич, Л.А. Болотної, Л.Д. Калюжної, Т.В. Святенко, Ю.В. Андрашка, В.П. Адаскевича, Г.В. Драгуна (Біларусь), А. Злотогорського (Ізраїль), Н. Лоркіпанідзе (Грузія), Т.В. Силюк (РФ) та ін.

KIAI167_5255_Litvinenko-238x300.jpg

Б.В. Литвиненко

Напевне, однією з найвідвідуваніших наукових секцій КДД була секція «Дерматоонкологія», яка відбулася в рамках загальної програми 3-го дня заходу. Спікерами було представлено низку ори­гінальних доповідей: С.І. Коровін розповів про сучасний погляд на лікування операбельної меланоми шкіри, М.М. Кукушкіна поділилася новітньою ін­формацією щодо діагностики та лікування меланоми шкіри за матеріалами конгресів EADO (European Association of Dermato-Oncology) 2016 і ESMO (European Society for Medical Oncology) 2016: нова TNM­-класифікація меланоми, яка вступить в силу з січня 2017 р.; нові підходи до хірургічного лікування меланом та тактика щодо сторожового лімфатичного вузла, ефективність ад’ювантної терапії; перевага імунобіологічної терапії над хіміотерапією, тощо. В рамках прикладної частини секції були представлені доповіді Г.В. Драгуна, А.А. Тарана, А.В. Прохач, Ю.Р. Данільчука, В.О. Савоськіної, Б.В. Литвиненка, С.С. Василенка.

KIAI167_5255_Kadenko-Adaskevich-300x189.jpg

О.А. Каденко, В.П. Адаскевич

Наприкінці секції Б.В. Литвиненко анонсував ідею і перші кроки створення єдиної номенклатури щодо термінології в дерматоскопії та запросив до обговорення і співпраці всіх спеціалістів, які активно використовують метод у повсякденній практиці, для чого буде створений спеціальний ресурс, в якому після реєстрації зможуть взяти участь усі бажаючі.

KIAI167_5255_Svistunov-Vozianova-300x189.jpg

І.В. Свістунов, С.В. Возіанова

На секції «Випадки з практики», де переважно молодими фахівцями була представлена величезна кількість цікавих, рідкісних клінічних випадків, О.І. Літус запропонував у рамках наступних КДД надати можливість усім бажаючим практикуючим лікарям продемонструвати цікаві клінічні випадки з власного досвіду.

KIAI167_5255_Sluhachi-300x189.jpg

Слухачі КДД

Завершували наукову програму одразу декілька секцій. Одна з них проводилась вперше і була присвячена досвіду роботи приватної дерматологічної практики. В секції взяли участь такі представники сучасної приватної дерматовенерології, як медичний центр «Асклепій» (Ужгород), Універсальна дерматологічна клініка «Євродерм» (Київ), Центр дерматології та косметології професора Святенко (Дніпро), клініка «ЛєоДерм» (Львів), Подільський науково-медичний центр (Хмельницький), клініка «Когерент» (Київ).

На закінчення треба сказати, що, незважаючи на дуже щільний, динамічний та насичений графік секцій, які починалися іноді з 8-ї години ранку і закінчувалися вже надвечір, зали були повні, засідання майже завжди закінчувалися жвавою дискусією, шквалом запитань та обговоренням. Така невимушена атмосфера якомога краще сприяє якісному обміну досвідом, надихає на подальший професійній ріст та бажання відвідати наступні КДД 2017.

Підготувала Анна Артюх

Our journal in
social networks: