Розділ: На межі спеціальностей

Статті: 1 – 10 з 19
Микрокосмос кожи человека в норме и в очаге рожистой инфекции

В.В. Николов, врач-дерматовенеролог, инфекционист кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией и курсом дерматовенерологии. Тернопольский государственный медицинский университет

Помилки менеджменту ювенільних артритів

О.А. Ошлянська1-2, д-р мед. наук, доцент, Л.І. Омельченко2, д-р мед. наук, професор, О.М. Охотнікова1, д-р мед. наук, професор, зав. кафедри педіатрії № 1. 1Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ. 2ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ

Неплідність та деякі імунологічні фактори, що її спричиняють

В.В. Бендас, кафедра мікробіології та вірусології Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Синдром нарушения толерантности к гистамину: этиология, патогенез, клиника, современные подходы к диагностике и лечению

С.А. Зубченко, к.м.н., В.В. Чопяк, д.м.н., профессор кафедра клинической иммунологии и аллергологии Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого, С.Д. Юрьев, Украинская школа молекулярной аллергологии и иммунологии

Науково-практична конференція«Проблеми захворювань шкіри та інфекцій,що передаються статевим шляхом, у дітей та підлітків»
Хірургічне лікування стійкої обструкції порожнини носа у пацієнтів з алергічним ринітом

С.М. Пухлик, д.м.н., професор, зав. кафедри, І.В. Дєдикова кафедра оториноларингології Одеський національний медичний університет

Генная терапия глухоты: надежды и возможности

А.Б. Бизунков, к.м.н. кафедра отоларингологии Витебский государственный медицинский университет (Республика Беларусь)

Клініко-морфологічні особливості синдрому Незелофа

О.С. Онофрійчук, к.м.н., доцент кафедра дитячих інфекційних хвороб Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Маски ревматичних хвороб у дітей як прояви первинних імунодефіцитів (клінічні випадки)

О.А. Ошлянська, д.м.н. відділення хвороб сполучної тканини у дітей, Л.Б. Петренко, к.м.н., зав. клініко-діагностичного відділення дитячих клінік ДУ «ІПАГ НАМН України», м. Київ

Рідкісний первинний імунодефіцит у дітей – автоімунний лімфопроліферативний синдром

О.М. Охотнікова1, д.м.н., професор, зав. кафедри педіатрії № 1, Ю.І. Гладуш2, к.м.н., генеральний директор, Т.П. Іванова2, О.В. Поночевна1, О.І. Усова1, О.Ф. Зарудня2, О.В. Шарікадзе1, І.Ю. Каструбіна1 1Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 2Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»

Книги

збірка - Трихология
збірка - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
збірка - Спадкові захворювання шкіри
збірка - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
збірка - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
збірка - Дитяча дерматовенерологія
збірка - Иммунодефицитные болезни человека
збірка - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
збірка - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
збірка - Клиническая иммунология и аллергология