Раздел: Клинический случай

Статьи: 51 – 60 из 74
Сортировать по:
Клінічні наслідки епідемії грипу: дані літератури та власні спостереження (листопад 2009 р.)

О.М. Радченко, д.м.н., професор, зав. кафедри внутрішньої медицини № 2Ю.М. Панчишин, к.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини № 2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Описание двух случаев общего вариабельного иммунодефицита

И.М. Островский1, к.м.н., доцент кафедры педиатрии,Л.Д. Никонец2, внештатный областной детский иммунолог, Е.А. Бельская1, к.м.н., доцент кафедры педиатрии,Е.А. Толстикова1, к.м.н., доцент кафедры педиатрии,Ю.В. Зиборова2, врач-ординатор,1Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького,2Областная детская клиническая больница, г. Донецк

Ревматична пневмонія в дитячому віці

О.М. Охотнікова, д.м.н., професор, зав. кафедри педіатрії № 1, О.В. Шарикадзе, к.м.н.Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Синдром Вернера – Моррісона

Я. Романишин, асистент кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, дитячий імунолог, Я. Возниця, к.м.н., зав. педіатричним відділенням, Л. Бобер, к.м.н., керівник Центру надання медичної допомоги хворим на муковісцидоз, І. Щуровська, зав. відділенням анестезіології та реанімації, І. Лукавецький, зав. хірургічним відділенням, Б. Романишин, дитячий хірург Львівська обласна дитяча спеціалізована клінічна лікарня

Тяжелый первичный комбинированный иммунодефицит: трудности диагностики и фатальность исхода

Е.Н. Охотникова1, Ю.И. Гладуш2, Т.П. Иванова2, Е.И. Усова1, Е.В. Поночевная1, О.Ф. Зарудняя2, В.Т. Леуш2, С.А. Онысько2, Е.В. Макаревская2 1Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, 2Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ»

Бронхолегочная дисплазия: фактор риска развития хронической патологии органов дыхания у детей

Е.Н. Охотникова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии №1, Е.Е. Шунько, Е.В. Шарикадзе Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, С.Я. Старенькая Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ»

Випадок пневмоцистної пневмонії у ВІЛ-позитивного пацієнта

І.С. Миронюк, к.м.н.,доцент кафедри дерматовенерології з курсами проблем ВІЛ-інфекції, патоморфології та туберкульозу Ужгородського національного університету, головний лікар Закарпатського центру з профілактики та боротьби зі СНІДом, О.М. Туряниця Закарпатський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом

Імунна дисфункція у хворих терапевтичного профілю: діагностика, імунокорекція

І.О. Якубовська, к.м.н., доцент, зав. курсу клінічної імунології кафедра госпітальної терапії № 1 з курсом клінічної імунології Івано-Франківський національний медичний університет, О.В. Малишок, зав. Центру клінічної імунології Івано-Франківської ОКЛ, головний імунолог УОЗ Івано-Франківської ОДА

Лабораторна діагностика вірусного гепатиту С у ВІЛ-інфікованого пацієнта з вираженою імунодепресією

І.С. Миронюк, к.м.н.,доцент кафедри дерматовенерології з курсами проблем ВІЛ-інфекції, патоморфології та туберкульозу Ужгородський національний університет,головний лікар Закарпатського центру з профілактикита боротьби зі СНІДом,Н.Й. Шелельо,завідувач лабораторії Закарпатського центру з профілактики та боротьби зі СНІДом

Випадок токсичного епідермального некролізу, асоційованого з генералізованою герпетичною інфекцією, на тлі пухлини заочеревинного простору

І.А. Анастасій, к.м.н., доцент кафедри інфекційних хвороб Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Д.М. Дудар, лікар інфекційного відділення Київська міська клінічна лікарня № 9

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология