сховати меню
Розділи: Тези

Побічні ефекти протитуберкульозних препаратів: епідеміологічний стан у Харківській області

сторінки: 81

Шевченко О.С., Погорєлова О.О., Овчаренко І.А., Полуектова І.В.,
Харківський національний медичний університет

Sideeffects of antituberculous drugs: epidemiology in kharkiv region

Shevchenko O.S., Pohorielova O.O., Ovcharenko I.A., Poluektova I.V.,
Kharkiv National Medical University

Для подолання епідемії туберкульозу в Україні ВООЗ оголосила цільові рівні ефективності лікування туберкульозу: 85% – для чутливих штамів та 75% – для мультирезистентних. Втім, на шляху до досягнення цільових показників ефективності лікування та подолання епідемії туберкульозу лікаріфтизіатри стикаються з низкою труднощів. Серед них важливе місце посідає виникнення побічних реакцій на протитуберкульозні препарати. Побічні реакції знижують прихильність хворих до лікування та безпосередньо ефективність лікування.

Метою нашої роботи було оцінити структуру побічних реакції на протитуберкульозне лікування у хворих на туберкульоз Харківської області.

Матеріали та методи. Для оцінки структури побічних реакцій на протитуберкульозне лікування нами був проведений аналіз карт повідомлень про побічні реакції у Харківській області за 2018 р. Статистична обробка даних була проведена за допомогою Microsoft Office Excel 2010.

Результати. У 2018 р. в Харківській області було подано 52 карти повідомлень про побічні реакції. Серед побічних реакцій найчастіше зустрічалися алергічні, а саме висипи (23,1%), а також ототоксичність (21,2%), розлади травного тракту (19,2%), такі як нудота, блювання, диспепсичні розлади та гепатотоксичність (19,2%). Також у пацієнтів спостерігалися неврологічні розлади, а саме судоми (7,7%), периферійна полінейропатія (3,8%) та розлади центральної нервової системи (3,8%). У 2,0% хворих спостерігалася нефротоксичність.

Висновки. Оцінка структури побічних реакцій на протитуберкульозні препарати у хворих на туберкульоз вХарківській області показала, що серед побічних реакцій переважають алергічні реакції, ототоксичність, розлади травного тракту та гепатотоксичність. Отримані дані дають змогу моделювати патогенетичну терапію хворих на туберкульоз з метою профілактики виникнення описаних побічних реакцій.

Поділитися з друзями: