Обкладинка - 2

Спеціальний випуск (2010):

Розділи: Зарубіжний досвід | сторінки: 79-81
Иммуномодулирующий эффект применения Бронхо-Ваксома (Бронхо-Мунала) у детей с атопической бронхиальной астмой и дисфункцией клеточного звена иммунитета

A. Stasiak-Barmuta, T. Piotrowska, M. Alifier, J. HofmanDepartment of Paediatric Allergology, University School of Medicine, Bialystok, Poland

Розділи: Клінічний випадок | сторінки: 70-75
Значение ресурсов современной лабораторной диагностики в практике клинициста-аллерголога

Г.П. Победенная1, д.м.н., зав. кафедрой внутренней медицины № 3, главный внештатный аллерголог ГУЗО ЛОГА,Ф.Т. Соляник2, к.м.н., доцент, главный врач,П.К. Бойченко1, д.м.н., доцент кафедры фтизиатрии с курсом клинической иммунологии, аллергологии и медицинской генетики,Н.В. Ревунова2, зав. аллергологическим отделением,М.А. Штенько2, врач-лаборант, главный внештатный специалист по лабораторной диагностике ГУЗО ЛОГА1Луганский государственный медицинский университет,2Луганская областная клиническая больница

Розділи: Огляд | сторінки: 66-69
Бронхиальная астма и фенотипы свистящих хрипов у детей

Т.Р. Уманец, к.м.н., доцент, главный детский аллерголог МЗ Украины,В.Ф. Лапшин, д.м.н., профессоротделение проблем аллергии и иммунореабилитации детейГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины»

Розділи: Огляд | сторінки: 57-65
Алергія до нежалячих комах: клініка, діагностика, лікування, профілактика

С.В. Зайков, д.м.н., професор кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова,П.В. Гришило, к.м.н.,доцент кафедри поліклінічної допомоги та сімейної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Розділи: Огляд | сторінки: 51-56
Ефективність специфічної імунотерапії при алергійних захворюваннях органів дихання з позиції доказової медицини

Б.М. Пухлик, д.м.н., професор, зав. кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології, головний алерголог МОЗ УкраїниВінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова,І.В. Гогунська, к.м.н. Центр алергійних захворювань верхніх дихальних шляхів ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України», І.В. Корицька, О.К. ЯковенкоВінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Розділи: Погляд фахівця | сторінки: 41-45
Астматичний стан, майже фатальна астма, або гострий тяжкий перебіг бронхіальної астми із загрозою зупинки дихання: сучасний стан проблеми та підходи до лікування

О.М. Радченко, д.м.н., професор, зав. кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Розділи: Погляд фахівця | сторінки: 37-49
Системные кортикостероиды в неотложной детской аллергологии

Е.Н. Охотникова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии № 1 Национальная медицинская академияпоследипломного образования имени П.Л. Шупика

Розділи: Погляд фахівця | сторінки: 32-32
Імунопатогенетичні ланки формування сезонної алергії

С.М. Недельська, д.м.н, професор, зав. кафедри факультетської педіатрії,О.Д. Кузнєцова Запорізький державний медичний університет

Розділи: Погляд фахівця | сторінки: 29-31
Взаимосвязь аллергического ринита и бронхиальной астмы. Место специфической иммунотерапии в комплексном лечении

Л.И. Романюк, к.м.н., кафедра клинической иммунологии и аллергологииНациональной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика,руководитель Киевского городского аллергоцентра, Киевская городская клиническая больница № 8

Розділи: Погляд фахівця | сторінки: 21-28
Затрудненное носовое дыхание

С.М. Пухлик, д.м.н., профессор,зав. кафедрой оториноларингологииОдесского государственного медицинского университета

Розділи: Актуальна тема | сторінки: 8-20
Поствакцинальные аллергические осложнения
Часть 1

Р.М. Алешина, д.м.н.,кафедра фтизиатрии, клинической иммунологии,аллергологии, медицинской генетики,Б.А. Ребров, д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренней медицины Луганский государственный медицинский университет

Розділи: Актуальна тема | сторінки: 8-20
Поствакцинальные аллергические осложнения
Часть 2

Р.М. Алешина, д.м.н.,кафедра фтизиатрии, клинической иммунологии,аллергологии, медицинской генетики,Б.А. Ребров, д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренней медицины Луганский государственный медицинский университет

Розділи: Актуальна тема | сторінки: 6-7
Професору Борису Михайловичу Пухлику – 65 років!
Розділи: Анонс |
«Нове в діагностиці і терапії вірусних хвороб»
Поділитися з друзями:

Книги

збірка - Трихология
збірка - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
збірка - Спадкові захворювання шкіри
збірка - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
збірка - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
збірка - Дитяча дерматовенерологія
збірка - Иммунодефицитные болезни человека
збірка - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
збірка - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
збірка - Клиническая иммунология и аллергология