Обкладинка - 6  (95)

Номер журналу: 6 (95) ' 2016

Розділи: Нові технології | сторінки: 5-14
MACVIA-ARIA – сигнальна мережа контролю алергічного риніту (MASK-риніт): впровадження рекомендацій нового покоління

І.П. Кайдашев, д.м.н., професор, зав. кафедри внутрішніх хвороб з доглядом за хворими Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, президент Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації

Розділи: Погляд фахівця | сторінки: 15-16
Антагоністи лейкотрієнових рецепторів – ефективна та безпечна альтернатива в терапії бронхіальної астми

Т.О. Крючко, д.м.н., професор, зав. кафедри педіатрії № 2, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Розділи: Профілактична медицина | сторінки: 17-24
Химиопрофилактика рака: что может аспирин?

А.Б. Бизунков, к.м.н. кафедра отоларингологии Витебский государственный медицинский университет (Республика Беларусь)

Розділи: Зарубіжний досвід | сторінки: 26-31
Сравнение флутиказона пропионата в форме назального спрея и цетиризина в лечении осеннего пыльцевого сезонного аллергического ринита

Linda B. Ford, Jonathan Matz, Todd Hankinson, Barbara Prillaman, George Georges

Розділи: Оригінальні дослідження | сторінки: 32-36
Современные аспекты гиперчувствительности к местным анестетикам в Украине

И.П. Кайдашев1, д.м.н., профессор, В.В. Чопяк3, д.м.н., профессор, Н.И. Дегтярь1, к.м.н., И.А. Мормоль1, О. Демиденко1, П.М. Скрипников1, Г.В. Грановская2, М.П. Ломиковская3, В.И. Литус4, д.м.н., профессор, В.Д. Бабаджан5, д.м.н., профессор. 1Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава. 2Хмельницкая областная больница. 3Львовский национальный университет им. Данила Галицкого. 4Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев. 5Харьковский национальный медицинский университет.

Розділи: Рекомендації | сторінки: 37-44
Положення міжнародного консенсусу з алергології та ринології: фокус на риносинусити

Richard R. Orlandi, MD, Todd T. Kingdom, MD, Peter H. Hwang, MD, et al.

Розділи: Дослідженнями доведено | сторінки: 46-51
Ефективність неоад’ювантного застосування аміксину як засобу імунотерапії меланоми B-16 у мишей лінії C57BL

Н.І. Федосова1, к.біол.н., О.М. Караман1, к.біол.н., І.М. Воєйкова1, к.біол.н., Т.В. Симчич1, Г.В. Діденко1, к.біол.н., зав. лабораторії, А.В. Іванченко1, С.І. Андронаті2, д.хім.н., професор, академік НАН України, директор, А.С. Редер3, генеральний директор, Г.П. Потебня1, д.м.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України. 1Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ. 2Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, м. Одеса. 3ТДВ «ІнтерХім», м. Одеса.

Розділи: Книжкова полиця | сторінки: 52
Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
Поділитися з друзями:

Книги

збірка - Трихология
збірка - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
збірка - Спадкові захворювання шкіри
збірка - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
збірка - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
збірка - Дитяча дерматовенерологія
збірка - Иммунодефицитные болезни человека
збірка - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
збірка - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
збірка - Клиническая иммунология и аллергология