Обкладинка - 2

Спеціальний випуск (2016):

Конференція «Алергійні захворювання в клінічній практиці»

Розділи: Лекція | сторінки: 5-12
Современные аспекты ведения пациентов с гиперчувствительностью к β-лактамным антибиотикам

И.П. Кайдашев, д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней с уходом за больными, Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава, президент Украинского общества специалистов по иммунологии, аллергологии и иммунореабилитации

Розділи: Актуальна тема | сторінки: 13-16
Поллиноз и пищевая перекрестная реактивность

Т.Р. Уманец, д.м.н., профессор,ведущий научный сотрудник отделения проблем аллергии и иммунореабилитации детей, главный внештатный специалист МЗ Украины по специальности «Детская аллергология», С.Ю. Матвеева ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», г. Киев

Розділи: Погляд фахівця | сторінки: 17-25
Алергічні захворювання шкіри у спортсменів

С.В. Зайков, д.м.н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, О.В. Катілов, к.м.н., доцент, Л.В. Міхей, ДУ «Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова»

Розділи: Погляд фахівця | сторінки: 26-33
Компенсація бронхообструктивного синдрому – важливий аспект комплексної терапії бронхолегеневої патології

О.С. Толох, зав. діагностично-пульмонологічного відділення, Н.Д. Рудницька, к.м.н., доцент, У.Б. Чуловська, к.м.н., доцент, Х.І. Вольницька, КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр», Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Розділи: Клінічний випадок | сторінки: 34-36
Спадковий ангіоневротичний набряк у практиці сімейного лікаря

О.Б. Бондарчук, к.м.н., доцент кафедра фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології, головний імунолог ДОЗ Вінницької облдержадміністрації, І.В. Орлова, кафедра внутрішньої медицини № 1 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, В.С. Колодько, Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова

Розділи: Клінічний випадок | сторінки: 37-40
Синдром системного воспалительного ответа в практике аллерголога: клинический случай

Т.В. Бездетко, д.м.н., профессор, О.Н. Хохуда, А.В. Шмидт, Харьковский национальный медицинский университет, КУОЗ «ОКБ-ЦЭМП и МК»

Розділи: Зарубіжний досвід | сторінки: 41-44
Застосування антигістамінних препаратів у водіїв, пілотів і осіб, професійна діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою

I. Jáuregui1, M. Ferrer2, J. Montoro3, I. Dávila4, J. Bartra5, A. del Cuvillo6, J. Mullol7, J. Sastre8, A. Valero5. 1Allergy Department, Basurto University Hospital, Bilbao, Spain. 2Allergology Department, University Clinic of Navarra, Pamplona, Spain. 3Allergy Unit, Arnau de Vilanova University Hospital, Faculty of Medicine, Catholic University of Valencia «San Vicente Mártir», Valencia, Spain. 4Immunoallergy Department, Salamanca University Welfare Complex, IBSAL, Salamanca, Spain. 5Allergy Unit, Pneumology and Respiratory Allergy Department, Hospital Clínic (ICT), Barcelona, Spain. 6Dr. Lobatón Clinic, Cadiz, Spain. 7Rhinology and Olfactory Clinical Unit, Otorhinolaryngology Department, Hospital Clínic (ICT), Barcelona, Spain. 8Allergy Department, Jiménez Díaz Foundation, Madrid, Spain.

Розділи: Дослідженнями доведено | сторінки: 45-49
Клініко-функціональні розлади підшлункової залози у дітей з харчовою сенсибілізацією

В.А. Клименко, д.м.н., зав. кафедри, Ю.В. Карпушенко, к.м.н., доцент, кафедра пропедевтики педіатрії № 2 Харківський національний медичний університет, В.В. Клименко, КЗОЗ «Харківська міська поліклініка № 6»

Розділи: Рекомендації | сторінки: 50-62
Керівництво Британського товариства алергології та клінічної імунології (BSACI) з лікування хронічної кропив’янки та ангіоневротичного набряку

R.J. Powell1, S.C. Leech2, S. Till3, P.A.J. Huber4, S.M. Nasser5, A.T. Clark6. 1 Department of Clinical Immunology and Allergy, Nottingham University, Nottingham, UK. 2 Department of Child Health, Kings College Hospital, London, UK. 3 Division of Asthma, Allergy and Lung Biology, Kings College London, London, UK. 4 BSACI, British Society for Allergy & Clinical Immunology, London, UK. 5 Department of Allergy & Clinical Immunology, Addenbrooke’s NHS Trust, Cambridge, UK. 6 Department of Allergy, Addenbrookes NHS Trust, Cambridge, UK.

Розділи: Рекомендації | сторінки: 63-74
Международный консенсус по аллерген-специфической иммунотерапии

Marek Jutel, MD; Ioana Agache, MD; Sergio Bonini, MD; A. Wesley Burks, MD; Moises Calderon, MD; Walter Canonica, MD; Linda Cox, MD; Pascal Demoly, MD; Antony J. Frew, MD; Robin O’Hehir, MD; JorgKleine-Tebbe, MD; Antonella Muraro, MD; Gideon Lack, MD; Desiree Larenas, MD; Michael Levin, MD; Harald Nelson, MD; Ruby Pawankar, MD; Oliver Pfaar, MD; Ronald van Ree, PhD; Hugh Sampson, MD; Alexandra F. Santos, MD, PhD; George Du Toit, MD; Thomas Werfel, MD; Roy Gerth van Wijk, MD; Luo Zhang, MD; Cezmi A. Akdis, MD. Wrocław, Poland, Brosov, Romania, Rome, Genoa, and Padua, Italy, Chapel Hill, NC, London and Brighton, United Kingdom, Ft Lauderdale, Fla, Montpellier, France, Melbourne, Australia, Berlin, Mannheim, Langen, and Hannover, Germany, Mexico City, Mexico, Cape Town, South Africa, Denver, Colo, Tokyo, Japan, Amsterdam and Rotterdam, The Netherlands, New York, NY, Beijing, China, and Davos, Switzerland

Розділи: Нотатки клініциста | сторінки: 75-78
Современные перспективы системной терапии аллергического ринита и полипозного риносинусита
Поділитися з друзями:

Книги

збірка - Трихология
збірка - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
збірка - Спадкові захворювання шкіри
збірка - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
збірка - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
збірка - Дитяча дерматовенерологія
збірка - Иммунодефицитные болезни человека
збірка - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
збірка - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
збірка - Клиническая иммунология и аллергология