скрыть меню

Бактеріальний лізат Lantigen B зменшує кількість загострень у пацієнтів з рецидивними інфекціями дихальних шляхів: результати подвійного сліпого плацебо-контрольованого багатоцентрового клінічного дослідження

страницы: 24

19 октября 2021 г.

Вступ

Рецидивні інфекції дихальних шляхів (РІДШ) зустрічаються в дорослих рідше, ніж у дітей, але загалом є досить поширеною патологією. Лікування полягає в протизапальній і антибіотикотерапії, і лише в рідкісних випадках проводиться профілактика інфекцій. Бактеріальні лізати – це родина біологічних препаратів, які зумовлюють специфічну імунну відповідь проти бактеріальних антигенів.

У цьому подвійному сліпому рандомізованому клінічному дослід­жен­ні було оцінено ефективність LantigenB щодо зменшення кількості інфекційних епізодів серед пацієнтів з РІДШ. Необхідність проведення такого дослід­жен­ня була зумовлена не лише потребою підтвердити попередні результати з використанням нової методології, а й появою нових препаратів (таких як антигістамінні препарати ІІІ покоління, топічні кортикостероїди і сучасні бронходилататори), які нещодавно продемонстрували вплив на ведення пацієнтів з алергією, що становлять значну частку пацієнтів із РІДШ.

Матеріали і методи дослідження

Національне мультицентрове поздовжнє проспективне рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване клінічне дослід­жен­ня, фаза IV, було проведено у 2 паралельних групах з періодом обсервації тривалістю 8 міс. Пацієнтів віком від 18 до 65 років було набрано протягом вересня – грудня 2012 р. з 12 центрів Італії та рандомно розподілено на дві групи за допомогою генератора рандомних чисел RANUNI.

Лікувальна група отримувала Lantigen B (Bruschettini Srl.) у вигляді крапель для орального застосування. Lantigen B – це суспензія бактеріальних антигенів, отриманих зі Streptococcus pneumoniae типу 3, Streptococcus pyogenes групи A, Branhamella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae типу b і Klebsiella pneumoniae в дистильованій воді з невеликим вмістом хлоргексидину. Контрольна група отримувала плацебо з аналогічними характеристиками, однак без бактеріальних лізатів.

Пацієнти отримували лікування курсом тривалістю 4 тиж по 15 крапель вранці і ввечері, далі протягом 2 тиж лікування не проводилося, після цього знову проводили лікування впродовж 4 тиж. Після 6-тижневого обсерваційного періоду було призначено 2 курси лікування тривалістю 4 тиж з перервою 2 тиж. Пацієнтам не дозволялося використовувати імуностимулятори, цитокіни, інтерферони, імуносупресори та антинеопластичні препарати, а також системні кортикостероїди неперервно протягом більш ніж 2 тиж. У ході лікування було заплановано 3 візити.

Ефективність лікування у двох групах пацієнтів було розраховано за допомогою методу коваріаційного аналізу (ANCOVA). Для аналізу загальна кількість епізодів інфекції виступала як залежна змінна, лікувальна група була фактором, а кількість епізодів інфекції за минулий рік – коваріаційною змінною. Бінарні змінні було проаналізовано за допомогою ×2 тесту. Для оцінки імовірності використання інших препаратів було використано мультиваріаційний аналіз.

Результати дослідження

Загалом у дослід­жен­ні взяли участь 160 пацієнтів (79 у групі лікування, 81 – у групі плацебо), дослід­жен­ня завершили 117 осіб. У цілій групі середня частота рецидивних епізодів становила 3,66/рік (ДІ 3,38–3,93) до початку лікування. Частота рецидивних епізодів після лікування становила 3,78 у контрольній групі проти 3,54 у групі лікування. Під час лікування тривалістю 8 міс у групі плацебо трапилося 1,43 епізоду (ДІ 1,01–1,86), а серед пацієнтів групи Lantigen – 0,86 (0,54–1,19) (t-тест = 2,129, p = 0,036). У групі плацебо кількість епізодів на особу була вищою (×2 = 14,7, р = 0,023) у порівнянні з групою лікування.

Щодо частоти захворювань: у 16% розвивався фаринготонзиліт, 36% – ринофарингіт, 22% – бронхіт, решту 26% становили отит, тонзиліт, синусит і, рідше, пневмонія. Після лікування зменшилась загальна кількість інфекційних епізодів, однак відносна частота різних клінічних проявів залишилась незмінною (25% – фаринготонзиліт, 41% – ринофарингіт, 18% – бронхіт). Також було проведено аналіз для підгрупи із респіраторною алергією (22 пацієнти у групі лікування, 22 – групі плацебо), з цих пацієнтів лише у 24 були епізоди алергії.

Тривалість інфекційних епізодів у двох групах відрізнялась (10,14 дня у групі плацебо і 5,83 дня у групі Lantigen), однак не була статистично значущою (F = 2,724, p = 0,102). Кумулятивний ризик розвитку інфекційних епізодів у контрольній групі становив 15%, а у групі Lantigen – 9%. Щодо використання інших препаратів не було статистично значущої різниці між обома групами, хоча спостерігали зниження імовірності використання антибіотиків на 52,1% (Exp(B) = 0,479), НПЗП – на 30,2% (Exp(B) = 0,698), протиалергічних препаратів – на 56,2% (Exp(B) = 0,438), кортикостероїдів – на 41,2% (Exp(B) = 0,588) та бронходилататорів – на 25,7% (Exp(B) = 0,734).

У групі, що отримувала Lantigen B, було зафіксовано 21 випадок побічних реакцій у 10 пацієнтів, у групі плацебо – 23 у 17 осіб. Стоматит, одинофагія та відчуття печіння в ротоглотці, що потребували відміни препарату, були пов’язані з методом застосування як препарату, так і плацебо. Іншими побічними ефектами були головний біль, вагінальний кандидоз, інфекції сечовивідних шляхів, нудота, гіпотиреоз, але вони не були пов’язані з лікуванням.

Дискусія

У цьому дослід­жен­ні було продемонстровано ефективність бактеріального лізату Lantigen B щодо зниження кількості інфекційних епізодів у пацієнтів з РІДШ. Хоча автори очікували залучити 190 учасників, в результаті було набрано лише 160 осіб, а в підсумку аналіз проводився лише для 117 пацієнтів, однак ретроспективний аналіз показав, що така кількість достатня для отримання статистично значущих результатів. Кількість інфекційних епізодів зменшилась не лише на популяційному, а й на індивідуальному рівні у групі LantigenB. Щобільше, побічні ефекти були гетерогенними і, імовірно, не пов’язаними з лікуванням.

Реферативний огляд статті Fulvio Braido et al. «The bacterial lysate Lantigen B reduces the number of acute episodesin patients with recurrent infections of the respiratory tract: Theresults of a double blind, placebo controlled, multicenter clinical trial»
підготувала Христина Ключківська.

Наш журнал
в соцсетях: