Раздел: Оригинальные исследования

Статьи: 31 – 37 из 37
Сортировать по:
Генетичний поліморфізм Toll-подібного рецептора 4 у дітей з атопічною бронхіальною астмою

Т.О. Крючко, д.м.н., професор, зав. кафедри педіатрії № 2, І.П. Кайдашев, д.м.н., професор, Ю.О. Вовк, О.Я. Ткаченко, к.м.н., О.А. Шликова, к.м.н., О.В. Ізмайлова ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Методологічний підхід до діагностики вторинного імунодефіциту у дітей, які народилися від батьків, що зазнали радіоактивного опромінення, і мешкають у забрудненій радіонуклідами місцевості

Н.В. Бєляєва, д.м.н. відділ клінічної імунології, Л.А. Ляшенко, к.б.н., виконавчий директор Міжнародної асоціації екологічної медицини (МАЕМ) Інститут клінічної радіології ДУ «Науковий центр радіаційної медицини НАМН України»

Вплив різної кількості курсів АСІТ на функцію зовнішнього дихання у хворих на поліноз – предиктор бронхіальної астми

Є.М. Дитятківська, к.м.н.,головний алерголог м. Дніпропетровськ Дніпропетровський міський алергологічний центр (Міська клінічна лікарня № 7)

Кріоглобулінемія у хворих на розацеа при супутніх паразитозах

М.Т. Ковальчук, к.м.н., доцент кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

Особливості сексуальності та структура інфекцій, які передаються статевим шляхом, в осіб, старших 60 років

Г.І. Мавров, д.м.н., професор, директор ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», зав. кафедри дерматовенерології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, експерт ВООЗ з проблем ІПСШ, Г.П. Чінов, д.м.н., професор Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського, О.Є. Нагорний, к.м.н. ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», ДУ «Інститут урології НАМН України»

Епідеміологічні характеристики захворюваності шкіри за результатами надання естетичної медичної допомоги

А.А. Таран, В.О. Цепколенко, д.м.н., професор кафедри шкірних і венерологічних захворювань з курсом реконструктивної та естетичної медицини Одеський державний медичний університет, Український інститут пластичної хірургії та косметології «Віртус»

Оптимізація лікування хворих на псоріаз з використанням хронодетермінованої антиоксидантної терапії

О.І. Денисенко, д.м.н., завідувач кафедри дерматовенерології, А.В. Приймак, к.м.н. Буковинський державний медичний університет

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология