Раздел: Оригинальные исследования

Статьи: 11 – 20 из 37
Сортировать по:
Оцінка тяжкості перебігу та ефективності терапії за допомогою інтегральних гематологічних коефіцієнтів у хворих на алергічні та тяжкі і розповсюджені дерматози

Е.М. Солошенко, д.м.н., професор, зав. лабораторії алергології, В.В. Савенкова, к.м.н., З.М. Шевченко, Т.П. Ярмак ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків

Сезонна динаміка повітряного паліноспектра деяких міст Центральної та Східної України

В.В. Родінкова, к.біол.н., доцент кафедра фармації Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Антитіла до субодиниць дифтерійного токсину при дифтерійній інфекції у дітей

О.Р. Буц, С.О. Крамарьов, д.м.н., професор, зав. кафедри, О.В. Виговська, к.м.н., В.В. Євтушенко, к.м.н. кафедра дитячих інфекційних хвороб Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Д.В. Колибо, к.м.н., С.І. Романюк, к.м.н. Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, м. Київ

Клінічні і серологічні аспекти хвороби Лайма

Г.В. Бацюра кафедра інфекційних хвороб ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» МОЗ України», м. Сімферополь

Бронхіальна астма та поліноз: причини, клінічна картина та ефективність алерген-специфічної імунотерапії

С.М. Недельська, д.м.н., професор, зав. кафедри, О.Д. Кузнецова, к.м.н., Н.М. Марчук кафедра факультетської педіатрії Запорізький державний медичний університет

Неспецифические адаптационные реакции организма у пациентов с бронхиальной астмой

Т.С. Оспанова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой, Т.В. Бездетко, д.м.н., профессор, Г.В. Еременко, к.м.н. кафедра пропедевтики внутренней медицины № 2 и медсестринства Харьковский национальный медицинский университет

Поширеність респіраторних алергічних захворювань серед населення м. Ужгород залежно від наближеності місця проживання до автомагістралей

А.А. Петріщак Ужгородська міська дитяча лікарня, В.В. Петріщак Ужгородський національний університет, П.О. Колесник, к.м.н., доцент кафедра терапії та сімейної медицини Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки

Пух тополі як адсорбент зерен пилку алергенних рослин

В.В. Родінкова, к.біол.н., доцент кафедра фармації Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Клінічно-анамнестичні особливості нееозинофільного фенотипу бронхіальної астми

Є.П. Ортеменка, к.м.н. кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Кліщові інфекції (хвороба Лайма, гранулоцитарний анаплазмоз і моноцитарний ерліхіоз) у Харківській області

В.П. Малий, д.м.н., професор, зав. кафедри, Н.В. Шепилєва кафедра інфекційних хвороб Харківська медична академія післядипломної освіти

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология