Раздел: Взгляд специалиста

Статьи: 11 – 20 из 215
Сортировать по:
Антагоністи лейкотрієнових рецепторів – ефективна та безпечна альтернатива в терапії бронхіальної астми

Т.О. Крючко, д.м.н., професор, зав. кафедри педіатрії № 2, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Туберкульоз у медичних працівників – актуальна професійно зумовлена патологія

С.В. Зайков, д м.н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, О.П. Литвинюк, ДУ «Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова»

Застосування комбінованого препарату Полідекса з фенілефрином для місцевого лікування хворих на риносинуїти

Б.Н. Біль, к.м.н., доцент, керівник Київського міського центру ендоскопічної риноларингології, кафедра оториноларингології. Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, головний отоларинголог Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації, заслужений лікар України, А.М. Назаренко, А.С. Кушнір, М.О. Овсієнко

Зміни імунологічних показників при активному туберкульозі легень та можливість їх корекції

О.В. Пликанчук, к.м.н. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Алергічні захворювання шкіри у спортсменів

С.В. Зайков, д.м.н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, О.В. Катілов, к.м.н., доцент, Л.В. Міхей, ДУ «Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова»

Компенсація бронхообструктивного синдрому – важливий аспект комплексної терапії бронхолегеневої патології

О.С. Толох, зав. діагностично-пульмонологічного відділення, Н.Д. Рудницька, к.м.н., доцент, У.Б. Чуловська, к.м.н., доцент, Х.І. Вольницька, КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр», Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Болезнь Лайма

В.В. Николов, кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией и курсом дерматовенерологии, Тернопольский государственный медицинский университет

Псевдотуберкульоз

В.П. Малий, д.м.н., професор, зав. кафедри інфекційних хвороб, Харківська медична академія післядипломної освіти

Первый отечественный клинический опыт использования Брентуксимаба ведотина у детей с рефрактерной лимфомой Ходжкина

Н.В. Кавардакова, главный внештатный специалист ДОЗ КГГА по специальности «Детская гематология» г. Киева, О.А. Рыжак, зав. отделением, Ю.Б. Базалук, Я.Н. Ковган, О.Г. Леонтьева, С.В. Мацибох, А.В. Лисица, С.Б. Донская, к.м.н., доцент, заведующая Центр детской онкогематологии и трансплантации костного мозга, НДСБ «ОХМАТДЕТ» МЗ Украины, г. Киев, Отделение трансплантации костного мозга и интенсивной мегадозовой химиотерапии (ТКМ и ИМДХТ)

Сказ

В.П. Малий, д.м.н., професор, зав. кафедри інфекційних хвороб, Харківська медична академія післядипломної освіти

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология