Раздел: Исследованиями доказано

Статьи: 11 – 20 из 47
Сортировать по:
Вплив інфузійної антикетогенної терапії на стан вуглеводно-ліпідного обміну та на рівень деяких гормонів стресу в дітей із ацетонемією на тлі критичних станів інфекційного ґенезу

М.А. Георгіянц Харківська медична академія післядипломної освіти, Є.В. Шилова Харківська обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня

Деякі молекулярно-генетичні аспекти псоріазу у взаємозв’язку з різними варіантами його клінічного перебігу

Т.М. Повханич-Грицяк кафедра дерматовенерології Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Современные тенденции наружной противовоспалительной терапии дерматозов

Я.Н. Юрчик, к.м.н. кафедра дерматовенерологии Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика

Поступ у лікуванні хворих на грип та інші ГРВІ

М.А. Андрейчин, д.м.н., професор, зав. кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, чл.-кор. НАМН України, В.С. Копча, В.Д. Москалюк, О.М. Гиріна, Я.І. Йосик Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Буковинський державний медичний університет, Київський національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Эффективность применения препарата Цетрин у детей с острой бронхолегочной патологией и неблагоприятным аллергическим фоном

Ю.В. Марушко, д.м.н., профессор, зав. кафедрой, Г.Г. Шеф, к.м.н., доцент кафедра педиатрии № 3 Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

Терапевтична ефективність ліпосомальної форми рекомбінантного α-2b-інтерферону у хворих на гепатит, асоційований з TTV-інфекцією

В.М. Юрлов, П.М. Писковацький, В.П. Пісковацька кафедра внутрішньої медицини № 4 Одеський національний медичний університет, Медичний центр «Сімейний лікар», м. Одеса

Алергічні захворювання серед дорослого населення Вінницької області (за даними офіційної статистичної звітності) у динаміці

О.Б. Бондарчук, к.м.н., доцент кафедра фтизіатрії з курсом клінічної імунології, алергології Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, М.М. Гуріна Обласна клінічна лікарня імені М.І. Пирогова

Полиморфизм Asp299Gly гена TLR4 и тяжелое течение атопической бронхиальной астмы у детей

Ю.А. Вовк, О.Я. Ткаченко, О.В. Измайлова, Н.Л. Куценко, Т.Н. Мамонтова, О.А. Шлыкова, Т.А. Крючко, И.П. Кайдашев, д.м.н., профессор кафедра педиатрии № 2 ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава

Роль и место ирригационно-осмотической терапии в лечении острых риносинуситов у детей

Д.Н. Кокоркин, к.м.н., доцент кафедра отоларингологии Запорожская академия последипломного образования

Актуальні питання діагностики та хіміопрофілактики гострих респіраторних захворювань у практиці терапевта і лікаря загальної практики/сімейної медицини

М.М. Потяженко, К.Є. Іщейкін, Н.О. Люлька, Н.Л. Соколюк, С.О. Гаєвський кафедра внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів з дерматовенерологією ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология