Раздел: Клинический случай

Статьи: 61 – 70 из 80
Сортировать по:
Тяжелый первичный комбинированный иммунодефицит: трудности диагностики и фатальность исхода

Е.Н. Охотникова1, Ю.И. Гладуш2, Т.П. Иванова2, Е.И. Усова1, Е.В. Поночевная1, О.Ф. Зарудняя2, В.Т. Леуш2, С.А. Онысько2, Е.В. Макаревская2 1Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, 2Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ»

Бронхолегочная дисплазия: фактор риска развития хронической патологии органов дыхания у детей

Е.Н. Охотникова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой педиатрии №1, Е.Е. Шунько, Е.В. Шарикадзе Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, С.Я. Старенькая Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ»

Випадок пневмоцистної пневмонії у ВІЛ-позитивного пацієнта

І.С. Миронюк, к.м.н.,доцент кафедри дерматовенерології з курсами проблем ВІЛ-інфекції, патоморфології та туберкульозу Ужгородського національного університету, головний лікар Закарпатського центру з профілактики та боротьби зі СНІДом, О.М. Туряниця Закарпатський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом

Імунна дисфункція у хворих терапевтичного профілю: діагностика, імунокорекція

І.О. Якубовська, к.м.н., доцент, зав. курсу клінічної імунології кафедра госпітальної терапії № 1 з курсом клінічної імунології Івано-Франківський національний медичний університет, О.В. Малишок, зав. Центру клінічної імунології Івано-Франківської ОКЛ, головний імунолог УОЗ Івано-Франківської ОДА

Лабораторна діагностика вірусного гепатиту С у ВІЛ-інфікованого пацієнта з вираженою імунодепресією

І.С. Миронюк, к.м.н.,доцент кафедри дерматовенерології з курсами проблем ВІЛ-інфекції, патоморфології та туберкульозу Ужгородський національний університет,головний лікар Закарпатського центру з профілактикита боротьби зі СНІДом,Н.Й. Шелельо,завідувач лабораторії Закарпатського центру з профілактики та боротьби зі СНІДом

Випадок токсичного епідермального некролізу, асоційованого з генералізованою герпетичною інфекцією, на тлі пухлини заочеревинного простору

І.А. Анастасій, к.м.н., доцент кафедри інфекційних хвороб Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Д.М. Дудар, лікар інфекційного відділення Київська міська клінічна лікарня № 9

Клинический полиморфизм семейного дефицита больших гранулярных лимфоцитов

Д.В. Мальцев, к.м.н., зам. директора Институт иммунологии и аллергологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца

Клінічний випадок розвитку лімфогранулематозу у хворої з багаторічним анамнезом активної герпетичної інфекції

В.Є. Казмірчук, д.м.н., професор, директор Д.В. Мальцев, к.м.н., заступник директора Інститут імунології та алергології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України

Бронхиальная астма и аллергический бронхолегочный аспергиллезу детей: трудности дифференциальной диагностики и терапии

Е.Н. Охотникова,Ю.И.Гладуш, Т.П. Иванова,Т.Н. Ткачева, Е.И. Усова, О.Н. Грищенко,Национальная медицинская академия последипломного образования имениП.Л. Шупика МЗ Украины, Национальная детская специализированнаябольница "ОХМАТДЕТ", г. Киев

Антифосфоліпідний синдром (синдром Х’юза) в лікарській практиці (клінічні випадки)

І.О. Якубовська, С.І. Геник, Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология