Обложка - 1-2  (70-71)

Номер журнала: 1-2 (70-71) ' 2014

Разделы: События | страницы: 5
Євгенії Михайлівні Дитятковській – 60 років!
Разделы: Обзор |
Вітряна віспа у дітей

С.О. Крамарьов, д.м.н., професор, зав. кафедри, В.В. Дєєв, О.В. Виговська, к.м.н., О.О. Воронов, к.м.н. кафедра дитячих інфекційних хвороб Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Разделы: События |
Токсоплазмоз

В.П. Малий, д.м.н., професор, зав. кафедри інфекційних хвороб Харківська медична академія післядипломної освіти, Т.І. Лядова, к.м.н., доцент кафедра загальної та клінічної імунології та алергології Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Разделы: Актуальная тема |
Диагностика и лечение синдрома плеврального выпота
Окончание. Начало – в Спецвыпуске № 3 2013

С.В. Зайков, д.м.н., профессор, А.Е. Богомолов, к.м.н. кафедра фтизиатрии с курсом клинической иммунологии и аллергологии, В.О. Маргитич, М.А. Тхоровский, к.м.н. Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Винницкий областной клинический противотуберкулезный диспансер

Разделы: Взгляд специалиста |
Эозинофилия в аллергологической практике: направления диагностического поиска

Г.П. Победенная, д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренней медицины № 3, главный внештатный аллерголог ГУЗО ЛОГА Луганский государственный медицинский университет

Разделы: Рекомендации |
Коментарі до Керівництва Європейської академії алергії та клінічної імунології (EAACI) з анафілаксії

І.П. Кайдашев, д.м.н., професор, зав. кафедри внутрішніх хвороб з доглядом за хворими Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, президент Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації

Разделы: Записки клинициста |
Еозинофільний синдром алергічного генезу у дітей

О.Б. Синоверська, Т.Г. Березна ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Навчально-науковий інститут післядипломної освіти, кафедра дитячих хвороб

Разделы: Записки клинициста |
Кверцетин и его роль как антиоксиданта, цитостатика и онкопротектора
Разделы: Конкурс |
Клінічна та економічна оцінка ефективності фармакотерапії і алерген-специфічної імунотерапії хворих на поліноз

Є.М. Дитятковська, д.м.н. Міський алергологічний центр (міська клінічна лікарня № 7) м. Дніпропетровськ

Разделы: Конкурс |
Результаты лечения поллинозов методом аллерген-специфической иммунотерапии с использованием региональных аллергенов

С.М. Пухлик, д.м.н., профессор, зав. кафедрой оториноларингологии Одесский национальный медицинский университет

Поделиться с друзьями:

Книги

сборник - Трихология
сборник - Гиперчувствительность к лекарственным препаратам. Руководство для врачей
сборник - Спадкові захворювання шкіри
сборник - Герпесвірусні нейроінфекції  людини
сборник - Атлас: герпесвірусні нейроінфекцїї
сборник - Дитяча дерматовенерологія
сборник - Иммунодефицитные болезни человека
сборник - Хвороби шкіри жінок у віковому аспекті
сборник - Клиника, диагностика и лечение герпетических инфекций человека: руководство для врачей
сборник - Клиническая иммунология и аллергология